2018. 12. 07. 21:23

A név a jegyvizsgálónál is személyes adat.

A Vasutasok Szakszervezete még szeptemberben hívta fel a figyelmet a MÁV-START Zrt. honlapján megtalálható Személyszállítási Üzletszabályzat 5.sz. módosításának tervezetére.

Akkor azt kértük a nagy össznépi konzultáció lázában, hogy talán azon munkavállalók véleményét kellene leginkább kikérni, illetve meghallgatni, akik munkájuk során alkalmazzák az üzletszabályzatot, vagy netán az abban foglaltak hatással lehetnek rájuk.

Különösen az üzletszabályzat 39. oldalán, a felek jogai és kötelezettségeinél a 9.1.2 pont tartalmazott egy, álláspontunk szerint elfogadhatatlan szót tartalmazó mondatot.

„A jegyvizsgáló vagy az ellenőrzést végző más munkavállaló nem köteles az utas részére igazolni magát, de az utas kérésére köteles az utólagos azonosításához szükséges közérdekből nyilvános adatait (nevét, azonosító számát) megadni, valamint az ellenőrzést végző más munkavállaló a megbízólevelét felmutatni. " 

Felhívtuk a munkáltató figyelmét arra, hogy több bírósági döntés is született e tárgyban, melyek lényege, hogy bármely közlekedési vállalat munkavállalójának beazonosításához a járatszám illetve az azonosító szám tökéletesen megfelel, illetve elegendő. A név megadása visszaélésekre ad lehetőséget és sajnos, tapasztalatból tudjuk, hogy a konfliktusok kialakulásának többsége a menetjegy hiányából akad. Ezért érthetetlen, hogy egy bliccelő utasnak miért kellene a jegyvizsgáló nevét megadni.

Továbbá, a jegyvizsgáló neve és címe személyes adat. Kérdés, hogy ezen adat utasnak történő kiszolgáltatására a jegyvizsgáló milyen jogcímen köteles a GDPR 6. cikkében nevesített okok közül. Megjegyzendő, hogy a GDPR preambulumának 3. bekezdése a következőképp rendelkezik: „Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni.”

A jelen esetben az adatkezelés célja nyilvánvalóan a későbbi vitás ügyek intézésének előmozdítása, illetve egy esetleges későbbi vita során a felek állításainak egybevetése. Ugyanakkor ennek a célnak az eléréséhez nem szükséges a jegyvizsgálónak személyes adatot megadni, hiszen az adott járművön szolgálatot teljesítő jegyvizsgáló más módon is azonosítható.

Felvetésünket a 2018. október 31-i VÉT ülésen is megerősítettük.

Ma a vasúti igazgatási szerv az általunk követelt módon jóváhagyta az SZÜSZ módosítását, az az a jegyvizsgálóknak nem kell a vonaton megmondaniuk a nevüket, csak az azonosító számukat.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.