2018. 07. 15. 14:04

START: Megállapodás a vizsgák ösztönzéséről

A július 12-én tartott START érdekegyeztetésen több fontos kérdésben született megállapodás. Módosult a kollektív szerződés, valamint megszületett a hatósági-, és a nem hatósági vizsgákat ösztönző megállapodás is.

A munkáltató a tárgyalás elején beszámolt arról, hogy a legutóbbi egyeztetés óta milyen intézkedéseket tett az utazószemélyzet biztonságának növelése érdekében. Elhangzott, hogy a biztonsági őrökkel kísért vonatok száma megduplázódott. E mellett tárgyalások kezdődtek a rendőrséggel, hogy az a rendőr, aki utazása megkezdésekor jelzi a jegyvizsgálónak mettől meddig utazik a vonaton és hol foglal helyet, és kérésre segítséget ad a jegyvizsgálónak, díjmentesen utazhat. Bp. Nyugati telepállomáson 6 testkamera van a vezényletben, amit eddig összesen 2 fő használt. Továbbá folyamatba van a szolgálati telefok a pánik gombjának „fejlesztése” is.

Szakszervezetünk javasolta a munkáltatónak, hogy kérdezze meg az érintetteket, szerintük milyen intézkedésekre volna szükség a védelmük és az utasok védelme érdekében.

A kollektív szerződés módosítása során – a Vasutasok Szakszervezete javaslatait is befogadva –  egységesítésre került a tanulmányi munkaidő-kedvezmény. A Felek megállapodnak, hogy a KSZ 48. § szakaszát a következők szerint módosítják:

 1. Amennyiben a munkavállaló munkáltatói kötelezés alapján olyan tanfolyami képzésen vesz részt, amely levelező tagozatos tanfolyamnak minősül, mivel annak lebonyolítására nem folyamatosan az egymást követő munkanapokon kerül sor, a munkavállalót a képzéshez tartozó elméleti óraszám alapján az alábbi tanulmányi munkaidő-kedvezmény illeti meg:
 2. a)24 elméleti óraszámtól 64 elméleti óraszámig 1 munkanap (8 óra) szabadidő,
 3. b)65 elméleti óraszámtól 144 elméleti óraszámig 2 munkanap (16 óra) szabadidő,
 4. c)  145 elméleti óraszámtól 296 elméleti óraszámig 3 munkanap (24 óra) szabadidő,
 5. d)297 elméleti óraszámtól pedig 4 munkanap (32 óra) szabadidő.
 6. Tekintettel az alacsony elméleti óraszámú képzések kifejezetten gyakorlati jellegére, nem illeti meg a jelen § alapján tanulmányi munkaidő-kedvezmény a munkavállalót, amennyiben az elméleti óraszám 24 óránál kevesebb, illetve, ha az adott tanfolyami képzés elméleti vizsga nélkül, kizárólag gyakorlati vizsgával zárul.
 7. Amennyiben a képzés hatósági vizsgával zárul, akkor a munkavállalót az 1. pont a), b) és c) alpontjai szerinti képzés esetén további 1 munkanap (8 óra); az 1. pont d) alpontja szerinti képzés esetén további 2 munkanap (16 óra) szabadidő illeti meg.
 8. A vizsganap a munkaidő-kedvezménybe nem számít be.
 9. A munkaidő-kedvezmény a vizsgára való felkészülést szolgálja, ezért az utólag nem vehető igénybe.
 10. A tanulmányi munkaidő-kedvezmény tartamára a munkavállalót távolléti díja illeti meg.
 11. A munkavállaló e § szerinti tanulmányokon való részvételének idejét munkaidőként kell figyelembe venni és elszámolni, arra a munkavállalót – munkaidő-beosztása részeként – előre vezényelni kell.
 12. E § hatálya nem terjed ki főiskolai vagy egyetemi (Bsc, Msc) képzésekre.

Szintén a KSZ fontos változása, hogy a 60 év feletti pótszabadság 2019.január 1-től   a MÁV START Zrt. minden munkavállalójára vonatkozik. A rendszeres véradáshoz kapcsolódó pótszabadság pedig pontosítva lett a véradáson történő részvétel igazolásának a módja.

Fontos eredmény a vizsgák teljesítését ösztönző megállapodások megszületése. A két megállapodás értelmében az a hatósági-, és nem hatósági vizsgákon résztvevő dolgozó, aki az első vizsga alkalmával sikeresen teljesíti az előírt követelményeket, egyszeri kifizetésre jogosult. Ezen túlmenően a vonalismeret, állomásismeret, helyismeret, típusismereti vizsga esetében csak abban az esetben kerül az ösztönző kifizetésére, ha a munkavállaló a bejelentett kompetenciák vonatkozásában, összességében legalább 90%-os arányban „megfelelt” minősítést kap.

Az ösztönző rendszer szerint kifizetésre való jogosultságok mértéke:

Vizsga megnevezése:

Az ösztönző mértéke:

Vasúti járművezető Általános szakmai ismeretek és Infrastruktúra időszakos vizsga együttes sikeressége

10 000 Ft

Vasúti járművezető Kategória ismeretek időszakos vizsga

5 000 Ft

Az egyszerre bejelentett vonal-, állomás-, hely-, és típusismereti időszakos vizsgák (amennyiben a sikeresség legalább 90%-os)

10 000 Ft

Általános forgalmi és/vagy önállósító időszakos forgalmi vizsga

10 000 Ft

Egyszerűsített forgalmi időszakos vizsga

Vezető jegyvizsgáló infrastruktúra vizsga

7 000 Ft

Minden egyéb hatósági vizsga

5 000 Ft

Belföldi fedélzeti személyszállítási vizsga

2 500 Ft

Nemzetközi fedélzeti személyszállítási vizsga

2 500 Ft

Vasúti járműves darukezelő vizsga

2 500 Ft

Számadó és jegypénztáros vizsga (belföldi)

2 500 Ft

Számadó és jegypénztáros vizsga (nemzetközi)

2 500 Ft

Pénztárellenőrzésre kötelezettek vizsgája

2 500 Ft

 

Egyebekben jeleztük a munkáltató felé, hogy a jegyvizsgálók technikai probléma miatt nem tudják leadni a jövő évi ruha ellátási igényüket. Kérdeztük, hogy mikor várható a probléma megoldása, illetve határidő módosításra tettünk javaslatot.

Felhívtuk a munkáltató figyelmét, hogy Szlovákiában közel a magyar határhoz kanyaró járvány van. Kértük, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az érintett munkavállalók esetén (kérésre ingyenes védőoltás, fertőtlenítő szerek stb.)   

Emlékeztettük a munkáltatót, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan ígéretet tett arra, hogy a jegyvizsgálók részére táskájuk és az ép nem használt munkaeszközök biztonságos őrzése végett minden vonaton biztosítani fog egy megfelelően zárható „szekrényt”. Azonban a jelenleg gyártás alatt lévő IC plusz kocsikon sincs ismereteink szerint ilyen szekrény.

A munkáltató felvetéseinket megvizsgálja, a ruha igénylésnél határidőt módosítanak,a kanyaró járvánnyal esetlegesen érintettek körében megteszi a szükséges intézkedést.  

Kapcsolódó dokumentumok:

VSZ START Hírnök 20180715

Megállapodás hatósági vizsgaösztönző

Megállapodás nem hatósági vizsgaösztönző

Kollektív Szerződés módosítás: pótszabadság 60 év felett, véradás

Kollektív Szerződés módosítás: lejelentkezés

Borítókép: internet

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.