2020. 01. 10. 22:21

Egy korrekt munkáltatói tájékoztató

Munkáltatói tájékoztatót tartott január 9-én a MH Egészségügyi Központ parancsnoka.

Elsőként a takarításról, majd a ruházatról készült prezentációt mutatták be. A B+N Zrt. helyi vezetői tájékoztatást adtak a munkavállalók orvosi vizsgálatáról, illetve arról, hogy dolgozóik bejelentett munkavállalóként vannak foglalkoztatva.

A Vasutasok Szakszervezete helyi képviselője jelezte, hogy a 2. telephelyen takarítási problémák vannak. A takarítók nem tudják mi a feladatuk. A parancsnok kérte a konkrét eseteket.

Többek felvetették, hogy a takarítást végző cég nem teljes körű takarítást végez. A munkáltató válasza szerint a napi, heti és havi takarítási szerződésben rögzített mérték alapján végzik munkájukat. Ebben nem szerepel a kórtermi ágyak elhúzása. A parancsnok kezdeményezte a műszaki tartalom felülvizsgálatát.

Munkaruha vagy védőruha kérdésköréről Kovács András alezredes tartott prezentációs előadást. Bemutatta a juttatások módját, a használatáról szólt, a tisztításról, melyre a kórházzal szerződő mosodán keresztül van lehetőség. A munkáltató által adott ruhát hazavinni nem lehet! A védőruha rendeltetésszerű használata kötelező! Felvetődött még a ruházati költségtérítés kérdése. Az új belépőt mikor kell ellátni ruhával, illetve hogyan történik a védőcipő igény megrendelése, melyre válaszként elhangzott, hogy a gazdasági nővéren keresztül kell ezt megtenni. Hasonló válasz érkezett a lézerszemüveg beszerzésével kapcsolatban is.

Dr. Kun Szabó István vezérőrnagy parancsnok éves tájékoztatóját azzal kezdte, hogy 2019. januárban 54 fő nem írta alá a HAJ törvény alá tartozó munkaszerződés módosítást. A HAJ2 törvény kapcsán 1800 fő írta alá a szerződés módosítást. A 2019-es évben a belépők száma háromszor annyi, mint a kilépőké. Pozitívumként emelte ki, hogy mindössze 50 fő szakdolgozói hiány van. 2020. január 1-től 47.300.-Ft-tal /HAJ1/ kap többet az egészségügyi dolgozó, más Egészségügyi intézményben dolgozóhoz képest. A bérek bértábla alapján vannak meghatározva, nem KSZ határozza meg.

A 2019-es évben 4 Mrd forintos beszerzést hajtottak végre. Nagyértékű CT és egyéb műszereket szereztek be. Nagy eredménynek tekinti, hogy a sürgősségi osztályt a Semmelweis Egyetem Oktatási osztállyá minősítette. Az orvosi eredményeknek köszönhető az ünnepi ellátás zavartalan biztosítása. A betegségek előfordulásának ciklikusságát emelte ki, mely jelentősen kihat a kórház gazdálkodására. 2019 évben két alkalommal teljesítmény juttatást fizetett ki. A felelős bérgazdálkodásnak köszönhetően a nem egészségügyben dolgozók 340 ezer forintban részesültek. Ezen túl minden egyenruhát viselő katona, karácsonyra 500 ezer forintot kapott.

2020 január 1-jétől a 2018. évi megállapodáshoz képest 14 százalékos béremelés, míg november 1-től újabb 20 százalékos emelkedés valósul meg.

A parancsnoki tájékoztatót követően kérdések, észrevételek és vélemények hangzottak el, melyek a traumatológiai ellátásra, a hivatásos és alkalmazotti réteg közötti bérkülönbségre, az orvosok béremelésének megvalósulására vonatkoztak. A parancsnok zárszavában elmondta, hogy az összes negatív hír ellenére, komoly ázsiója van a Honvéd kórháznak. Tervei között szerepel egy stroke központ kialakítása, valamint jelentős informatikai hardver fejlesztést is megvalósítanak.

A Vasutasok Szakszervezete aktív és nyugdíjas tagjaitól kaptuk a jelzést, hogy az utóbbi időben a kiegészítő vizsgálatokra, a területi egészségügyi központokba irányították őket, annak ellenére, hogy évtizedek óta a MÁV kórházba jártak. Az emlővizsgálatok vagy pl. az onkológiai ellátással kapcsolatban.

Konkrét intézkedést kértünk a parancsnoktól az osztályvezetők, illetve a fiatal orvosok irányába, hogy a vasutas betegeket a MÁV és HM megállapodás alapján mindkét telephelyről a Vasútegészségügyi NK Kft. Központi rendelőibe küldjék, így a rövidebb időpontok alapján gyorsabban jut a beteg az ellátáshoz. A vasutasság jó része ragaszkodik a részben általa is épített vasutas ellátó helyekhez. Most éppen ez a korosztály lett érintve betegségei révén. Viszonylagosan nehezen fogadták el az ellátás egy bizonyos részének összevonását, ezért fokozottan érzékenyek arra, hogy ellátást ezeken a helyeken kapják meg.

A parancsnok válaszában elmondta, intézkedik ez ügyben, fontos, hogy a beteg is jelezze, hogy vasutas vagy BM dolgozó, vagy nyugdíjas.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.