CIB

CIB Munkavállalói Juttatás Csomag: A VSZ TAGOK BIZTOS VÁLASZTÁSA

nagyítható és nyomtatható változat itt érhető el. 

hatályos: 2016. április 2.

CIB Classic Magánszámla

Számlavezetési díj

0 Ft

Állandó átutalási megbízás teljesítése GIRO-n keresztül

0 Ft

Csoportos beszedési megbízás

0 Ft

1 000 000 Ft-os baleseti halálra szóló balesetbiztosítási szolgáltatás havi díja

0 Ft

CIB Online Számlacsomag

Számlavezetési díj

0 Ft

1 000 000 Ft-os baleseti halálra szóló balesetbiztosítási szolgáltatás havi díja

0 Ft

Bankkártya[i]

Éves kártyadíj

0 Ft

Társkártya éves tagsági díj

0 Ft

Bankkártyával történő díjmentes készpénzfelvételek száma (bármely belföldi ATM-nél)[ii]

0 db

Egyenleglekérdezés CIB ATM-en

Díjmentes

CIB Hitelkártya (MasterCard Standard, Visa Electron– Visa Electron hitelkártya nem igényelhető)[iii] 7

Kártya éves tagsági díja

0 Ft

Társkártya éves tagsági díja

0 Ft

Utazási védelem éves díja

0 Ft

CIB Hitelfedezeti Védelem éves díja

0 Ft

Egyenleglekérdezés CIB ATM-en

Díjmentes

THM

45,69%[iv]

Bevásárlókártya3 7

Kártya éves tagsági díja

0 Ft

Társkártya éves tagsági díja

2100 Ft

CIB Hitelfedezeti Védelem éves díja

0 Ft

Egyenleglekérdezés CIB ATM-en[v]

Díjmentes

THM

47,67%4

CIB Lakossági Folyószámlahitel3

Hitelbírálati díj

 0 Ft

THM

27,68%[vi]

CIB Mobilbank

Számlafigyelő havi díj

0 Ft

 

[i] CIB Classic, vagy CIB Online Magánszámlához kapcsolódó Visa Inspire Elektronikus Bankkártya, 2013. 12.01-től igényelt Visa Inspire Dombornyomott bankkártya, Visa Electron (nem igényelhető), Visa Classic (nem igényelhető), MasterCard Unembossed (nem igényelhető), MasterCard Standard (nem igényelhető) és Fotex MasterCard Standard (nem igényelhető) bankkártyák esetében.

[ii] A díjmentesség havonként, a Visa Inspire Inspire Elektronikus Bankkártya, 2013. 12.01-től igényelt Visa Inspire Dombornyomott Bankkártya, Visa Electron, Visa Classic, MasterCard Unembossed, MasterCard Standard, Fotex MasterCard Standard, MasterCard Gold típusú betéti kártyára, számlánként értendő.

[iii] A jelen Kondíciós Listában megjelenő hiteltermékekre vonatkozó kondíciók csak akkor vehetők igénybe, amennyiben az igénylő megfelel az igényelt termék alapfeltételeinek.

[iv] A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A feltüntetett THM meghatározása a sztenderd, magánszemélyek számára hatályos kondíciós lista alapján történt és nem tükrözi a Munkavállalói Juttatás Csomag kedvezményeit. A feltüntetett THM érték számítása:

- CIB Hitelkártya esetén 375 000 Ft hitelkeret és egy éves futamidő figyelembe vételével történt.

- Bevásárlókártya esetén 200 000 Ft hitelkeret és egy éves futamidő figyelembe vételével történt.

[v] Csak a chip-pel is ellátott, MasterCard Unembossed típusú bankkártyák esetében lehetséges.

[vi] A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, és a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamat- és árfolyamkockázatát. A feltüntetett THM meghatározása a sztenderd, magánszemélyek számára hatályos kondíciós lista alapján történt és nem tükrözi a Munkavállalói Juttatás Csomag kedvezményeit. A feltüntetett THM érték számítása: 375 000 Ft hitelkeret és egy éves futamidő figyelembe vételével történt.

7  A Bank a CIB Hitelkártya, és a Bevásárlókártya termékek értékesítését 2012. március 22-vel megszünteti.

CIB Private Banking vagy CIB Prémium banki szolgáltatás adható korlátlan számú munkavállaló részére – akik mindegyike megfelel a Prémium banki Üzletfél, illetve a Private banking Üzletfél definícióban foglaltaknak – 1 évig, 50%-os díjkedvezmény a Prémium számlavezetési díjra, illetve a Private Banking szolgáltatási díjra. További 2 munkavállalónak CIB Prémium banki szolgáltatás adható, 1 évig, 50%-os díjkedvezménnyel a Prémium számlavezetési díjra. Ezen 2 munkavállaló esetében nem elvárás, hogy megfeleljenek a Prémium banki Üzletfél definícióban foglaltaknak.

Az egyes banki termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyéb, a fenti táblázatokban és a szöveges részben nem megjelenő díjak, jutalékok és kamatok tekintetében a

- Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan,

- Bankkártya Kondíciós Lista Magánszemélyek részére,

- CIB Hitelkártyák, CIB Lízing Hitelkártya, CIB-Generali Hitelkártya Magánszemélyek részére

- CIB Bevásárlókártya Devizabelföldi magánszemélyek részére,

- Magánszemélyek hitelei Folyószámlahitelek, betétőrző- és lombard hitelek,

- CIB Private Banking Magánszámla csomagra,

- CIB Prémium Számlacsomagra

vonatkozó mindenkor hatályos Kondíciós Listájában, Forint és Deviza Kamattájékoztatójában, illetve a pénzforgalmi szolgáltatások tekintetében kiemelten az Általános Üzletszabályzat, valamint a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett feltételek érvényesek.

Az Üzletfél a CIB Munkavállalói Juttatás Csomag 5 kondícióit a partnerhez történő belépése napjától veheti igénybe és azok a partnerrel való munkaviszonyának teljes idejére érvényesek, feltéve, ha a bank és a partner között létrejött együttműködési megállapodás fennáll.

A munkaviszony megszűnését, vagy a bank és a partner között létrejött együttműködési megállapodás megszűnését követően az egyes banki termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak, jutalékok és kamatok tekintetében a Bank mindenkor hatályos, az adott termékre vonatkozó fent felsorolt kondíciós listái lesznek az irányadóak.

A Bank az Üzletfél részére teljesített szolgáltatásoknak a szokásos mértékét meghaladó költségei – különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, a közreműködő igénybevételének költségei, a jogi és egyéb szakértői költségek, postaköltségek, illetékek – az Üzletfelet terhelik.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.