Jelenleg egy vasúti vállalatnál dolgozom, ami nem minősül kedvezményezett vasúttársaságnak. Tudom, hogy a KHEM rendelet alapján csak a kedvezményezett vasútvállalatok dolgozói kaphatnak menetkedvezményt, viszont én a MÁV -tól kerültem át az új munkahelyemre, és a munkaszerződésemben az új munkáltató kifejezetten elismerte, hogy a korábbi MÁV-jogviszonyomat jogfolytonosnak ismeri el.

Véleményem szerint, ha jogfolytonos a jogviszonyom, akkor az kiterjed a menetkedvezményre is.

Sajnos, ezúttal nemleges a válaszom. Tény, hogy Önt munkajogi szempontból jogutódlással „vette át” az új munkáltató, melynek alapján mind a szolgálati idejét, mind a bérbesorolását, mind a felmondási idejét a korábbi MÁV- jogviszony figyelembe vételével állapították meg. Ám ezek a körülmények sajnos, csak munkajogi oldalról rendezik a helyzetet. A menetkedvezmény – bár munkaviszonyon alapul – nem a munkaviszonyból, hanem egy közigazgatási jogszabályból következik, így az új munkáltató jogfolytonosság – vállalása nem hathat ki az arcképes igazolványra.

Dr. Balczer Balázs

1984 -ben kezdtem a MÁV-nál, egészen 2010-ig voltam dolgozója. Egy egyészségügyi probléma miatt el kellett, hogy jöjjek. Három évig dolgoztam teljesen más területen, egy magánvállalkozónál. 2014 -ben visszahívtak a MÁV-hoz. Kaptam arcképest, de csak másodosztályút. Az a kérdésem, hogy jogosult vagyok -e az első osztályúra, vagy sem? A jogszabály alapján szerintem igen, mert van huszonöt évem egyben.

Igen, Önt megilleti az első osztályú kedvezmény. Igaz ugyan, hogy a MÁV-jogviszonya 2010 -ben megszakadt, de eddig az időpontig Ön megszerezte a 25 évet a kedvezményezett vasúttársaságnál, így rendelkezik 25 év megszakítás nélküli jogosító idővel. Javaslom, hogy igényelje az első osztályú kedvezményt, az igazolványt nagy valószínűséggel aggály nélkül ki fogják állítani.

Dr. Balczer Balázs

1985 -ben kezdtem a MÁV-nál, és 2004 -ig dolgoztam ott, amikor is kiszerveztek a MÁV IK -hoz. Ott 2008-ig dolgoztam, aztán visszakerültem a MÁV-hoz. Jogosult vagyok az első osztályú menetkedvezményre? Véleményem szerint igen, mivel a 25 éves kedvezményezett vasúttársasági jogviszonyom megvan, összeszámítva.

A menetkedvezményi rendelet szerint a kedvezményezett vasúti társaságnál megszakítás nélküli folyamatos, valamint a különböző kedvezményezett vasúti társaságoknál töltött megszakítás nélküli összeszámított 25 év munkaviszonyban töltött idő után áll be az első osztályra szóló kedvezmény. Itt fontos kiemelni, hogy az első osztályú jogosultsághoz 1) kedvezményezett vasúttársaságnál kell dolgozni, 2) 25 éven keresztül, és 3) a 25 év alatt nem lehet megszakítás, azaz, a 25 évet végig kedvezményezett társaságnál kell tölteni.

Emiatt, sajnos, azok a kollégák, akik a vasúton dolgoztak, de a 25 éves jogviszonyukban van olyan időszak, amit nem kedvezményezett vasúttársaságnál töltöttek, sajnos, nem lesznek jogosultak a kedvezményre. Akkor sem, ha az újbóli elhelyezkedésüket követő időszakkal együtt már elérik a 25 éves kedvezményezett társasági időtartamot.

Sajnos, bár Önnek megvan a 25 év kedvezményezett jogviszonya, van benne egy megszakítás, amit az IK -ba történő átszervezés okozott.

A hatályos szabályozást nem találom méltányosnak, egyrészt azért, mert válogat a jogosultak között, aszerint, hogy mely munkáltató kedvezményezett vasúttársaság, és melyik nem, másrészt azért, mert a huszonötéves időszak megszakítását jogosultságot kizáró feltételnek minősíti. A szakszervezet  kezdeményezte a jogszabály módosítását, melynek megoldása most a jogalkotó kezében van.

Dr. Balczer Balázs
Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.