Alapítvány a Vasutas Fiatalokért

Hazánkban az ifjúság helyzete, ezen belül a vasutas ifjúság helyzete is, a gazdaság átalakulásának következtében egyre bizonytalanabbá vált. Ezért egyre inkább szükséges ezen réteg valós helyzetének tényszerű feltárása, eredményének szakszerű elemzése és a megfelelő intézkedések kezdeményezése. A feltáráson túlmenően szükség van a konkrét segítségnyújtás módozatainak kialakítására is.

Adója 1%-at ajánlja alapítványunknak!

Adószámunk: 19637389-1-41

Célunk megfelelő anyagi alapot biztosítani a Vasutasok Szakszervezete ifjúsági csoportjai, tagjai olyan közösségi célú és közérdekű tevékenységeinek és vállalkozásainak támogatására, amely a vasútnál foglalkoztatott, illetve az ott gyakorlati képzésben részesülő fiatalok helyzetének feltárását, elemzését, a fiatalok szocializációját menedzselő és az érintett réteg gazdasági, társadalmi helyzetének javítását célzó koncepciók, programok kidolgozását, (pl. lakáshelyzet, bérezés, munkakörülmények környezeti kultúra, pályairányítás, munkahelyteremtés, munkaerő-közvetítés, szak-és átképzés, önképzés, szabadidős tevékenységek területén), a korosztályon belül halmozottan hátrányos helyzetűek speciális érdekvédelmének szolgálatát, a szervezet és tagság, valamint a külvilág közötti információáramlás előmozdítását segíti elő. az Alapítvány a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének, esélyeinek javítása érdekében oktatásokat, képzéseket szervez, illetve közreműködik azok lebonyolításában.

Csekkszámlaszám: 11707024-20357971

Alapító okiratunk:

2016.

Beszámolóink:

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.