Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Támogató Alapítvány

A Vasutasok Szakszervezete alapítványokat hozott létre nyugdíjas, illetve fiatal vasutasok támogatására, valamint a vasutas művelődési, egészségügyi intézmények működési feltételeihez való hozzájárulás érdekében.

Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Támogató Alapítvány

Célja: rendkívüli élethelyzetbe került vasutas nyugdíjasok segítése

Csekkszámlaszám: 11707024-20158002
Adószáma: 19666378-1-42

Segélykérő nyomtatvány innen tölthető le.

A Vasutas Nyugdíjas Alapítvány segélykérelméhez fontos tudnivalók

Kik jogosultak az alapítványtól segélyre?

  1. Segélyezésre jogosult, aki a MÁV-tól ment nyugdíjba saját vasúti szolgálati ideje alapján, amely min.15 év.
  2. Özvegy akkor jogosult, ha elhunyt házastársa öregségi nyugdíjaztatás esetén legalább 15 év munkaviszonnyal, rokkantsági nyugdíjaztatás esetén pedig legalább 10 év MÁV munkaviszonnyal rendelkezett.

A segélyezés feltételei:

  1. A kérelmezővel közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb havi összegének a 4-szeresét, egyedülálló esetében a 4,5-szeresétnem éri el.
  2. Vagy olyan váratlan, rendkívüli helyzetbe kerül és létfenntartása oly mértékben veszélyeztetett, hogy azt csak külső segítséggel képes biztosítani (pl. elemi kár, súlyos betegség, betörés, vis maior, stb.)

Felhívjuk a vasutas nyugdíjasok figyelmét, hogy 2012. január 1.-től érvényes 2011.évi CXCIV törvény alapján nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltését követően lehet megállapítani, illetve a nőknél 4o évi jogosultsági idő megszerzése után.Ennek megfelelően az eddig különböző jogcímen folyósított nyugdíjak   már nem minősülnek nyugdíjnak, csak ellátásnak.Miután a  Vasutas Intézmények Nyugdíjasait Támogató Alapítvány a vasutas nyugdíjasok és özvegyeik segélyezését teszi lehetővé, ezért a megszűnt nyugdíjas státuszú ellátottak(rokkant nyugdíjas, korhatár előtti ellátásos) nem igényelhetnek az alapítványtól segélyt

A segélyezési laphoz minden esetben csatolni kell:

- a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által január hónapban kiállított, a nyugdíj összegéről szóló igazolás másolatát, (nem a nyugdíjszelvényt)

- amennyiben évközben történik a nyugdíj megállapítása a megállapító határozat másolatát (pl. özvegyi nyugdíj, stb.)

- a kérelem jogosságának alátámasztására szolgáló adott éviigazolásokat (pl. orvosi leletek, rendőrségi jegyzőkönyv, önkormányzati, biztosítói igazolás, stb.)

- A 2008. 01.01. után kiadott nyugdíjhatározatok esetében kérjük, hogy a segélyt kérelmező a munkaviszonya megszűnéséről, özvegyi nyugdíjas pedig az elhunyt jogszerző munkaviszony megszűnéséről készült igazolás másolatát csatolja.

Segély a fenti feltételek együttes fennállása esetén adható. A segély jogcíme szociális segély, ezért utána adózni nem kell. Összege 5000-20000 Ft között adható, ettől indokolt esetben a kuratórium eltérhet.

Egy kérelmező évente egyszer részesülhetsegélyben. Kérelem az e célra rendszeresített „Segélykérő lap”-on igényelhető.

Amennyiben a segélykérő lap pontatlanul van kitöltve, a mellékletek nincsenek csatolva, a segélykérelmet nem tudjuk elfogadni!

FONTOS VÁLTOZÁS 2018. május 25-től!

2018. május 25-től érvénybe lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR). Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok együttesen biztosítják az érintettek magánszférájának védelmét. Ezért szükséges a segélyt benyújtók részéről egy olyan nyilatkozat megléte, mellyel igazolható módon hozzájárulnak adatuk kezeléséhez. 2018. május 25-től már csak e nyilatkozattal kiegészített segélykérő lapot tudjuk elfogadni, melynek hátoldalán olvasható az „Adatkezelési tájékoztató”.

Felvilágosítás csak a segélykérőnek adható amennyiben hitelt érdemlő módon azonosítja önmagát a 06/1/511-8694-es telefonszámon vagy személyesen a Bp. Teleki Blanka u.15-17. szám alatt (VSZ ONYSZ).

Budapest, 2018. június hó

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.