GINOP-5.3.5-18-2018-00004

 

A kedvezményezettek:

  • Munkástanácsok Országos Szövetsége
  • Vasutasok Szakszervezete
  • Mozdonyvezetők Szakszervezete
  • Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás

A projekt címe: Munkavállalói ismeretek oktatása a szállítási ágazatba belépő fiatalok részére

A szerződött támogatás összege: 49 997 782 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: Projektünk célja a fiatal munkavállalók képzése és kompetenciafejlesztése a szállítási ágazatban, azaz olyan megoldási javaslatcsomag elkészítése, amely a munkaerőpiacra belépő fiatalok képzésére és kompetenciafejlesztésére irányul.

Napjainkban komoly problémát jelent, hogy az iskolából kikerülők nem rendelkeznek a munka világáról azokkal a gyakorlati ismeretekkel, amelyek a mindennapi munkavégzésükhöz szükséges lennének. Ennek okai többrétűek, ugyanakkor fontos, hogy a munkahelyekre jól felkészült munkavállalók lépjenek be, vagyis a fiatal munkavállalók alapvető szociális, munkajogi, illetve társadalombiztosítási jogi ismereteinek fejlesztése is szükséges.

Munkajogi szempontból vizsgálva a kérdést, a fiatal munkavállalóknak mind az egyéni, mind a kollektív munkajogi ismereteik bővítése szükséges. Munkavállalóként tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen módon kell munkaviszonyt létesíteni, módosítani, megszüntetni, melyek a főbb, foglalkoztatást szabályozó munkajogi normák, továbbá a munkajogi felelősség legfontosabb elemei.

A szociális jogok területén tudniuk kell, hogy milyen egészségbiztosítási ellátásokra lehetnek jogosultak, valamint a foglalkoztatáspolitika aktív és passzív eszközrendszerét is célszerű ismerniük.

A fiatal munkavállalók tanulmányaik során kis százalékban találkoznak a fent részletezett alapvető szociális és munkajog jogi ismeretekkel, azonban ezek elsajátítása elengedhetetlen volna a számukra. Projektünk ezen a területen segíti a fiatal munkavállalókat.

A projekt első lépéseként egy kutatási tevékenység valósul meg, amely eredményeképpen megszületik a pilot módszertan. A pilot módszertanban foglaltak megvalósítása a kiválasztott célcsoport tagjainak bevonásával zajlik. Ennek keretében tanácsadás, szemléletformálás, mentorprogram valósul meg, továbbá két e-learning tananyag is elkészül. Az eredmények fényében módosításra kerülhet a pilot módszertan, ezzel a döntéshozók számára is alkalmas, kipróbált javaslatcsomag készül. A széleskörű szakmai tájékoztatást figyelembe véve a tanulmány minimum két szakmai oldalon is megjelenik, továbbá rendezvények keretében is népszerűsítésre kerül. A projekt a bevont érdekképviseleti szervezetek és felsőoktatási intézmények együttműködése mellett valósul meg.

A konzorciumi partnerek a tevékenységeket az Észak-Alföldi és Nyugat-Dunántúli régiókban valósítják meg.

A projekt (tervezett) megvalósítási ideje: 2020.08.01. – 2021.07.31.

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.5-18-2018-00004

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.