2017. 11. 21. 15:22

46. Heti VSZ Hírnök

A Vasutasok Szakszervezete és a VDSZSZ Szolidaritás közösen kezdeményezte, hogy a MÁV Zrt.-vel 2017-ben megkötött, három évre szóló bérmegállapodás szerinti kiemelt munkakörökben ez év végéig történjen meg egy jelentős mértékű alapbérfejlesztés.

Készüljön el és kerüljön bevezetésre – MÁV Csoport szinten – egy, az Életpálya Modellbe illeszthető bértarifa-rendszer, amely továbbra is figyelembe veszi a vállalatnál eltöltött munkaviszony idejét. A jelenlegi bérsáv-minimum összegek jelentős mértékű megemelése szintén történjen meg az év végéig annak érdekében, hogy a jövő évi bérfejlesztés az így megemelkedő alapbérekre kerülhessen végrehajtásra. Mindezeken túlmenően, készüljön számítás, ezt követően pedig a kezdeményező szakszervezetekkel kerüljön sor egyeztetésre arra vonatkozóan, hogy mennyi forrás áll rendelkezésre a munkavállalók éves munkájának december 24-ig, egyszeri kifizetés formájában történő elismerésére.

Szintén a MÁV Zrt-nél kezdeményeztük „a foglalkoztatáspolitikai nehézség esetén alapbér-kiegészítés alkalmazhatóságáról” című megállapodás alapján készült munkáltatói bérintézkedés jelentős bővítését több állomás és munkakör felvételével. 

A november 14-i MÁV-START érdekegyeztetés napirendjén a munkáltató által kezdeményezett kollektív szerződés módosító javaslatok szerepeltek. Ezek közül, a foglalkoztatáspolitikai nehézségek esetén adható alapbér-kiegészítésről, a szabadság és betegszabadság kiadásáról és elszámolásáról, valamint a heti pihenőidőre vonatkozó előírások módosításairól tárgyaltak a felek.

A Vasutasok Szakszervezete véleménye szerint elfogadhatatlan az a munkáltatói magatartás, hogy a munkáltató - saját igényeinek és érdekeinek megfelelően – szelektál az egyes módosító javaslatok között. A Vasutasok Szakszervezetének több olyan, jelenleg is fenntartott módosító javaslata is van, melyek közel egy éve kerültek benyújtásra. Határozottan felszólítottuk a munkáltatót, hogy a kollektív szerződés módosítását a jövőben egységesen, az összes beérkező javaslat megvitatásával kezeljék és a VÉT-et ennek megfelelően hívják össze.

Az ülésen több megállapodás is született, amelyek honlapunkon megtalálhatóak.

Ugyancsak november 14-én Helyi Érdekegyeztető Tanács ülés volt a MÁV-START Zrt. Szombathelyi TSZVI-nél az átszervezésről.  A felek áttekintették a kollektív szerződés helyi függelékének a munkáltató által kezdeményezett módosításait. Ezek főleg néhány munkakör változásáról szólnak. Aláírásra azonban nem került sor, mert a Vasutasok Szakszervezete nem tudja elfogadni, hogy a volt vezénylők, azaz a leendő személyzetirányítók minden kompenzáció nélkül kikerüljenek a készenléti jellegű munkakörből, valamint a munkaruha ellátásuk is csökkenjen. A kérdésről a tárgyalások folytatódnak.

November 16-án a MÁV-START Zrt-nél kocsivizsgálói szakmai konzultáción vettek részt tisztségviselőink. A konzultáción kértük a munkáltatót, hogy a Samsung típusú „Evtk” -ás telefon eredeti menüjét állítsa vissza, hiszen a telefon átvételkor szó sem volt arról, hogy a munkavállalók számára ismeretlen – nem gyári - menürendszer lesz rajta, ami a szakemberek szerint is lassítja a készülék működését. A munkáltató képviselője elmondta, hogy nem látja akadályát az eredeti Samsung menü rendszer visszaállítására, és a kérésünket továbbítja a Humán igazgató asszony felé.  Ezzel egy időben, azaz január közepéig bevezetésre kerül a „Ticket checker” nevezetű program, amely segítség lesz a kocsivizsgálók számára mert az utasítások, parancskönyvek, hírlevél, vágányzári és egyéb vasúti információk is rajta lesznek. Illetve az Evtk kezelési felület is változni fog a közeljövőben.

Szintén a kocsivizsgálókhoz kapcsolódik, hogy a Budapesten lévő kocsivizsgáló tanfolyam képzései a BGOK több telephelyén történnek, az utazási költség munkáltató által történő megtérítése azonban elmaradt, ami miatt intézkedést kértünk. Megkeresésünkre a kifizetés megtörtént.

A 46. Heti VSZ Hírnök nyomtatható formában itt érhető el.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.