2019. 01. 15. 18:39

Régi és új javaslatok a MÁV Zrt. asztalán

A Vasutasok Szakszervezete több olyan felvetéssel élt 2017-ben, valamint 2018-ban, amelyre a mai napig nem kaptunk választ a munkáltatótól, illetve nem történt intézkedés.

Kértük, hogy a 2018.10.01-2019.04.30 között alkalmazandó, 10%-os alapbér-kiegészítés megfizetésére vonatkozó egyoldalú munkáltatói bérintézkedés kerüljön kiterjesztésre a pályafenntartási szakszolgálatnál foglalkoztatott – 20 fő – vasútépítő-karbantartó szakmunkásra.

Ugyanezen bérintézkedésre hivatkozva, többször is jeleztük, hogy a dombóvári felsővezetéki szakaszon a szükséges 20 fő helyett, jelenleg csak 12 fős létszámmal rendelkezik a munkáltató. A közeljövőben ez a létszám további 2 fővel csökken. Álláspontunk szerint, az érintett szolgáltatási helyen dolgozók jogosultak a bérintézkedésben foglalt juttatásra 2018. október 1-jére visszamenőleg, amelyet kérünk részükre megfizetni!

Számtalanszor javasoltuk, illetve kértük a MÁV-START-nál alkalmazott gyakorlat mintájára a pályás-és TEB-es területen dolgozó munkavállalók többletképesítésen alapuló ösztönző juttatásának bevezetését, szintén érdemi válasz nélkül.

Szakszervezetünk megítélése szerint, a munkáltató hosszadalmas reagálása, vagy fenti esetekben kifejezett hallgatása a korábbi korrektnek mondható munkaügyi kapcsolatokat kiüresíti, egyúttal az együttműködési kötelezettség megsértését jelenti. Hangsúlyozzuk, hogy a Vasutasok Szakszervezete a szakmai alapú, konstruktív érdekegyeztetés fenntartásában érdekelt, azonban a munkáltató hátráltató és akadályozó magatartását a jövőben nem kívánja eltűrni. A humánerőforrás vezérigazgató-helyettesnek írt levelünk itt olvasható.

Ezek mellett a régóta elhúzódó ügyek mellett a  Vasutasok Szakszervezete benyújtotta a 2019. évre vonatkozó módosító javaslatait a MÁV Zrt. kollektív szerződése, illetve megállapodásai vonatkozásában.

Ezek közül kiemeljük az alábbiakat:

A 2018. december 31-ig hatályos, az erősáramú és pályás területre vonatkozó vasúti járművezetési pótlék tekintetében kérjük a megállapodás 2019. december 31-ig szóló meghosszabbítását úgy, hogy minden egyéb vasúti járművezető részére 20.000 Ft bérpótlék kerüljön megállapításra.

Azon munkavállalót, aki közúti „C” típusú jogosítvánnyal, valamint vasúti jármű vezetésére vonatkozó engedéllyel rendelkezik és a munkaköri feladatai közé tartozik az UNIMOG típusú közúti-vasúti járművel való munkavégzés, havonta 25.000 Ft. bérpótlék illesse meg.

A Pályafenntartási és TEB-es munkavállalók is részesüljenek elismerésben (jutalom, pótlék) az átépítések miatt felmerülő többletfeladataik miatt. Az elismerésre az alábbi munkakörökben dolgozókat javasoljuk: szakaszmérnök, vonalkezelő, főpályamester, pályamester, Bizt. ber. mester, általános adminisztrátor.

Az Egészségmegőrző Program tekintetében: a jogosultsági kört javasoljuk bővíteni a balesetvizsgálói munkakörrel.

KSZ módosító javaslatok:

Az átvezénylési díj emelkedjen 1900 Ft-ra.

A rendkívüli munkavégzés 231-300 óra közötti díjazási mértékének 250%-ra történő módosítása.

40.§ 3. bekezdése a következők szerint módosuljon: (munkaközi szünet) „A fentiekre tekintettel, a jelen pont hatálya alá tartozó munkavállalót átalánydíjazásként 900 Ft illeti meg, a 10. sz. mellékletben meghatározott napszakban teljesített szolgálatonként.

52.§ egészüljön ki a következő, c) ponttal: „a vezetői engedély érvényesítésének díját (ideértve az egészségügyi vizsgálat során felmerült költségeket) a munkáltató megfizeti”, továbbá a 7 Ft/km díjazás kerüljön megemelésre, 9 Ft-ra/km.

A zöldterület karbantartási tevékenységet végzők vonatkozásában a következő pótlékokat kérjük bevezetni:

  • munkavezetői pótlék: 20.000 Ft/hó
  • munkavezetői-helyettesi pótlék: 10.000 Ft/hó
  • favágói cserje-és bozótirtási pótlék mértéke: alapbér 5%-a óránként.

Részletes javaslataink ITT olvashatóak.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.