2019. 01. 31. 20:50

Egyeztetés a MÁV Start-nál

Január 31-én a tárgyaló felek asztalán a MÁV Start Zrt-nél alkalmazott VBKJ 2019. évi szabályai, a 8,4 órás emelt munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók alapbér-kiegészítéséről szóló megállapodás aktualizálása és a 2019-es bér kérdése feküdt.

VBKJ 2019:

A munkáltató nevében Bodnár Adrienn humánerőforrás igazgató elmondta: a MÁV Zrt. Érdekegyeztető Tanács január 29-én szinte a tavalyihoz képest azonos tartalommal elfogadta a VBKJ-ra vonatkozó munkáltatói javaslatot, melynek értelmében az összegek és a választható elemek (Erzsébet-utalvány megszűnik) változatlanul maradnak. A munkáltatói oldal ezt a javaslatot teszi a Startnál is, mert csoportszinten kívánják a béren kívüli rendszert kezelni. A munkáltató az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás mértékét 3,5-ről 4 %-ra emeli. A munkavállalói oldal a javaslatot elfogadta és aláírta a megállapodást.

8,4 órás foglalkoztatás:

A munkáltató kifejtette, hogy a 2018-ban született, a 8,4 órás emelt munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók alapbér-kiegészítéséről szóló megállapodást, ez évben is alkalmazni kívánja (2019. január 1-től 2020. január 31-ig) változatlan feltételekkel. A jegyvizsgáló kollégák 72 %-t érinti a megállapodás. A Vasutasok Szakszervezete szerint szerencsés a 2020. január 31-i hatály, mert ez év elején a kollégák nem voltak tisztában azzal, hogy milyen feltételekkel is dolgoznak. Kérdésünkre a munkáltató elmondta, hogy tavaly átlag 167 óra túlóra jelentkezett a kollégáknál. A VSZ a megállapodást 2019-re vonatkozóan aláírta.

Bér 2019:

A harmadik napirendi pont - a 2019. évi bérfejlesztés - tárgyalását a munkavállalói oldal kezdeményezte. A munkáltató hangsúlyozta: a három évre szóló bérmegállapodás harmadik évében vagyunk – vagyis van érvényes megállapodás – melynek értelmében idén 5 % bérfejlesztésnek kell megvalósulnia. Jelen pillanatban a Startnak ehhez kell tartania magát. Fedezet magasabb mértékű bérfejlesztésre nem áll rendelkezésre. A hároméves bérmegállapodás csoportszintű megállapodás volt, vagyis bármiféle változás (értsd emelés) a Startot is érinteni fogja. A VSZ kérdésére a munkáltató elmondta, hogy a minimálbérekre történő ráállás pontos mértékére még nem tud válaszolni, de a MÁV-nál elhangzott számtól eltérhet. A MÁV Zrt.-nél a ráállás következtében az 5 %-ból már csak 4,7 % áll rendelkezésre bérfejlesztésre.

A VSZ itt is leszögezte, hogy a bérmegállapodásban szereplő 5%-os mérték a mai viszonyok között már nem tartható. A MÁV-csoport szintű bértárgyalások – 2019. január 1-jére visszamenőleges hatállyal megvalósítandó bérfejlesztés érdekében - tovább folynak.

Az egyeztetésen a Vasutasok Szakszervezete az alábbi felvetésekkel élt:

A sajtóban több hír is megjelent újabb vonalak bezárásokról. A munkáltató válaszában azt állította, hogy részükről nincs ilyen terv.

Az elmúlt időszakban több, egymással ellentétes hír is elhangzott nyugdíjba vonult munkavállalók visszafoglalkoztatásával kapcsolatban. Szombathelyről keresték meg szakszervezetünket, hogy több kolléga is részmunkaidőben kívánt ismét munkába állni, amit viszont a helyi munkáltatói jogkör gyakorló visszautasított. A munkáltató válaszában kiemelte: a területi igazgatóságok részletes tájékoztatást kaptak arra vonatkozóan, hogy lehetőség van akár részmunkaidős foglalkoztatásra is. Ezt a tájékoztatást a munkáltató meg fogja ismételni. Utánanéznek, hogy Szombathelyen miért szület(het)ett ez a döntés. A foglalkoztatásról az igények figyelembe vételével a helyi munkáltató dönt.

A 40/A vonalon jelenleg átépítés folyik. Mikor fognak az IC vonatok Budapestről Pécsig (és vissza) végig közlekedni? A munkáltató írásbeli választ ígért a kérdésre.

Február 4-től a 80/A vonalon átépítés kezdődik. A vasutas kollégák munkába járásának megkönnyítésére milyen munkáltatói intézkedés történt? A Budapest-Hatvan között közlekedő IC-buszok a kollégák részére pótdíj nélkül igénybe vehetők lesznek e? A munkáltató válaszában elmondta, hogy váltási időben lesz kimondottan MÁV-dolgozóknak induló busz ill. a helyi munkáltatók felé történt jelzés alapján az érintett munkavállalók pótdíj nélkül vehetik igénybe a buszokat. Szintén a helyi munkáltatók döntése alapján saját gépkocsi használata is engedélyezhető lesz, valamint a Volánbusz bérlet díjának a törvény által meghatározott részét téríti a munkáltató.

Az időszakos oktatáson résztvevő kollégák utazási ideje nincs megfelelően rendezve, ezért a napi pihenőidő kiadása nem egyértelmű. Javasoljuk a téma kollektív szerződésben történő rendezését. A munkáltató nem zárkózott el a kérdés KSZ-ben történő rendezésétől, de konkrét eseteket kért.

Ismét téma volt az arcképes igazolvány érvényesítési díja. A VSZ megismételte azon követelését, hogy azok a munkavállalók, akik munkavégzésük során is használják az arcképes igazolványt (kocsivizsgáló, pénztáros, pénztár-ellenőr stb.) a munkáltató vállalja át az érvényesítés költségét. A munkáltató válaszában kiemelte, hogy az érvényesítés átvállalását a helyi munkáltatói jogkör gyakorlótól kell igényelni.

A Vasutasok Szakszervezete az ülés végén jelezte, hogy számos megoldásra váró ügy van a VÉT asztalán, így kezdeményezzük egy érdekegyeztető tanácsi ülés mielőbbi összehívását.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 8,4 órás megállapodás 2019

 KSZ módosítás VBKJ2019      

VSZ Start Hírnök 20190131

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.