2022. 11. 11. 17:08

Számos fontos téma a START érdekegyeztetésén

A témák között szerepelt kiszervezés, ösztönző rendszer, a 18 fokos szabály további következményei és az is, hogy a START-nak önállóan nincs módja kompenzációt adni.

A munkáltató tájékoztatást adott az országos közösségi közlekedés szervező felállításának jelenlegi állapotáról, a MÁV START munkavállalóit érintő kérdésekről. A kiszervezés elsősorban az ügyfélszolgálat területét érinti, a kiszervezésre kerülő létszám nem éri el a 100 főt. Egyeztetések folynak, de pénztárosok, jegyvizsgálók, mozdonyvezetők kiszervezéséről nincs szó.

A következő témakör a szolgálati helyeken biztosítandó hőmérsékleti követelmények és az ezzel összefüggő munkáltatói intézkedések voltak. Az érdekképviseleti oldal felsorolta a kormányrendelet negatív következményeit, kitértek egyes helyi vezetők túlkapásaira. Az oldalon egybehangzó volt, hogy 18 fokban a munkavállalók egészsége veszélybe kerülhet. Felmerült, hogy helyi szinteken /HÉT mellett/ hozzanak létre egy bizottságot a helyi túlkapások vizsgálatára.

Egyik társ szakszervezet javasolta, hogy a munkáltató adjon engedélyt bizonyos munkaköröknél a civil ruha viselésére. Szakszervezetünk eddigi felvetéseinket azzal egészítette ki, hogy az öltözők és a fürdők 18 fokban penészednek, a ruházat és a törölközők nem tudnak megszáradni. Felhívtuk a figyelmet a fordítókorong fülke fűtésére is. Az arculati kézikönyvben szereplő ruházattól való eltéréssel kapcsolatban kérdeztük a munkáltatót, hogy a szóbeli ígérete, majd a 2022 október 24-i konzultáción történt „megállapodás” alapján, el lehet-e térni a ruházati utasítástól. Az előírt ruházaton kívül viselhető-e „civil” ruhadarab, mely nagymértékben nem tér el a formaruhától. A munkáltató elmondta, hogy a kormányrendeletet be kell tartani, többször kértek állásfoglalást, illetve felmentést a tulajdonostól. A helyi túlkapásokat vizsgálták, majd rendezték, ha újra történnek hasonló esetek, akkor jelezzék a szakszervezetek. A VSZ -el történt megállapodás szerint lehet „civil” ruházatot hordani, de az nem térhet el nagyban az arculati kézikönyvben leírtaktól, vagy a rendszeresített ruházat alatt kell viselni.

Következő napirend a mozdony- és a jegyvizsgáló személyzet teljesítményösztönző rendszer bevezetésének eddigi tapasztalatai. Nem keltett nagy meglepetést, hogy a munkáltató csak a pozitív oldalát látja az ösztönzőnek, tájékoztatásuk is erről szólt. A jegyvizsgálóknál a pilot bevezetése előtt (2022.08.01) az ösztönző rendszer kidolgozásába be lett vonva az a szakszervezet, melynek együttműködési megállapodása van a munkáltatóval.  Az ösztönző kiterjesztése előtt a szakszervezetek tájékoztatva lesznek. Az elmondottak alapján két hónap eredményeit vizsgálva érdekes volt, hogy az ösztönző szempont rendszere szerint összegyűjthető 13 pontból, átlagosan 5,5 pont jött össze a jegyvizsgálóknak.  Szakszervezetünk felhívta a munkáltató figyelmét, hogy a tájékoztatást a pilot bevezetése előtt meg kellett volna adni, mert akkor érkezhettek volna a valódi szakszervezetektől szakmai vélemények. A 11 szempontból legalább 5 szakmailag megalapozatlan pl: a menetrendszerűség mert a jegyvizsgáló hátrányba kerülhet, ha egy  a színesfémhez vonzódó személy kárt okoz a biztosítóberendezésben, ennek következtében késhetnek a vonatok. Szakszervezetünk nem az ösztönző rendszerek ellen van, de azok szakmai szempontok alapján legyenek elkészítve és bevezetve. Jelenleg is van előkészítés alatt ösztönző, melyben a VSZ aktívan közreműködik a munkavállalók érdekében.

A végére maradt a munkavállalókat sújtó reálkereset veszteség kezelésének munkáltatói javaslatai 2022. és 2023. év vonatkozásában. Javaslat nem történt, a startnak önállóan nincs módja kompenzálásra, csoport szinten történhet esetleges pozitív elmozdulás, amelynek kérdése a STRATOSZ napirendjén szerepel. A hatályos megállapodásban foglaltak kifizetésre meg fog történni.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.