2022. 05. 18. 19:55

Ne írd alá, ha bizonytalan vagy!

Mindig azt javasoljuk, hogy ha egy tagunk elé olyan aláírásra váró dokumentumot tolnak, amellyel szemben fenntartásai vannak, vagy nem érti, aláírás előtt keresse meg VSZ-es tisztségviselőjét. Mert aki tag ezt is megteheti. Aki nem tag, az bizony egyedül marad a bizonytalanságban.

S hogy miért is fontos az alapos megfontoltság, a munkavégzési helyre vonatkozó munkaszerződés módosítások kapcsán mutatjuk be részletesen.

Számos tagtársunktól kaptunk tájékoztatást arról, hogy egyes munkáltatói jogkörgyakorlók a munkaszerződés-módosítása során a munkavégzési hely pontosabb meghatározása helyett a munkavégzési hely jelentős kiterjesztését kívánnák alkalmazni. Ily módon az addig – postacímmel – pontosan meghatározott munkavégzési telephely egy nagyobb földrajzi egységre módosult, vagy a jelenlegi, munkavégzési helyként megjelölt területi egység földrajzi hatóköre növekedett meg. (Például, az eddig munkavégzési helyként megjelölt Pályafenntartási szakasz Pályfenntartási főnökségre változott, megnövelve a munkavégzési hely méretét.) Információt kaptunk arról is, hogy egyes munkáltatói jogkörgyakorlók a munkavégzés helyét „változóra” módosították.

Ismereteink szerint a munkáltató eredeti szándéka csupán a munkaszerződésekben megjelölt munkavégzési helyek aktualizálása volt, a munkavégzési helyek elnevezésének, címzésének bekövetkezett változására tekintettel, s nem irányult a munkavégzés területi hatályának növelésére.

A munkavégzés helyének megnövelése egy nagyobb területi egységre, valamint „változóra” módosítása kétségkívül a legkézenfekvőbb megoldás a munkáltató részéről, ám sajnos, a munkavállalóra nézve kettős kockázatot hordoz magában: egyrészről, a munkavégzési hely ilyen meghatározása a kiküldetésért járó díjazás jogalapját szüntetheti meg, másrészről, a dolgozó életét is megnehezítheti, hiszen a munkavégzési hely széles körben történő meghatározása miatt akár az is előfordulhat, hogy az egyik nap a munkavállaló még Pécsen, a másik nap már Szombathelyen kell, hogy munkára jelentkezzen. Természetesen, ez túlzó példa, de sajnos, egészében ennek lehetősége nem kizárt.

Kiemelendő, hogy mivel az utazási idő nem része a munkaidőnek, sőt, az a pihenőidő részét képezi, a munkavégzési hely tág körben történő meghatározása azt a nem várt eredményt is hozhatja, hogy a hosszú hazaút miatt a napi pihenőidő lecsökken. (Természetesen, a KSZ -ben rögzített „otthon töltött idő” jelent egyfajta garanciát, de ez csupán néhány munkakörben irányadó.)

Természetesen, azokban az esetekben, ahol a munkavégzési helyként eddig is egy nagyobb területi egység került megnevezésre, és csak az elnevezés módosult, – a munkavégzés földrajzi lefedettsége nem – a szerződés módosításával nem merül fel jogsérelem.

Kiemelendő, hogy a Munka Törvénykönyve általános előírásai szerint a munkáltatónak a „méltányos mérlegelés” alapján kell eljárnia. Eszerint az egyoldalú utasítása nem okozhat a dolgozónak aránytalan sérelmet, másként fogalmazva, a hivatkozott szabályba ütközik, ha egyik nap a dolgozót az ország távoli keleti, majd másnap a nyugati pontjára vezénylik. A nehézség abban áll, hogy ezen alapelvi szabályok érvényesítése hosszadalmas és bizonytalan kimenetelű, ezért az ilyen tartalmú munkaszerződések megkötése hosszú távú kockázatokat rejt.

Ezért minden tagtársunknak, akinek a munkaszerződésében a munkavégzési helyet kívánja módosítani a munkáltató, azt javasoljuk, hogy aláírás előtt egyeztessen az érdekképviselettel! A munkaszerződésben a munkavégzési hely meghatározása a felek közös akaratán múlik, ezért azt, hogy hol vagyunk kötelesek ellátni a feladatainkat, rajtunk is múlik. A módosítás elfogadására senki sem kötelezhető, viszont az aláírást követően már nem lesz lehetőség a probléma orvoslására.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.