2022. 01. 24. 13:15

A GYSEV-nél is módosult a bérmegállapodás

Az érdekegyeztető tárgyalások során a GYSEV Zrt., a GYSEV CARGO Zrt. és a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek (GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete, Mozdonyvezetők Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete), a tanácskozási joggal résztvevő szakszervezetek (a VDSzSz Szolidaritás és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete) támogatása mellett megállapodtak a 2021-2023. évi bérmegállapodás módosításáról.

A módosítás célja, hogy a jogszabály által meghatározott minimálbér-és garantált bérminimum változás miatti bértorlódás hatásait kezelje. Ennek eredményeként, a 2022. évi alapbérnövekedés mértéke az arra jogosult munkavállalóknak alanyi jogon 10 %, de legalább 42.000 Ft.

 

A 2022.évi bérfejlesztés elemei:

minimálbér / garantált bérminimum emelés;

alanyi jogon 10% (A miniálbér/garantált bérminimum emelése és az alanyi jogon járó10% emelés közül az az irányadó, amelyik magasabb);

a bértáblára ráállás miatt alapbér emelés érintettség esetén,

az alapbéremelés kiegészítése 42.000-Ft-ra annak, akinek az előző tételek figyelembevételével, a béremelés összege ezt a mértéket nem érte el. Részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a kiegészítés a részmunkaidővel arányosan értendő.

Az alapbéremelés személyi hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt. azon munkavállalóira,akik a fenti munkáltatóknál 2022. január 1-jén munkaviszonyban állnak, a felmondási időn lévő munkavállalók közül azokra, akiknek a munkaviszonya nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg.

A bérfejlesztés alapja a 2022. január 1-i alapbér, kivéve az esetlegesen minimálbér/garantált bérminimum emelésben érintett munkavállalók, akik esetében a bérfejlesztés mértékébe beleértjük a minimálbér/garantált bérminimumra való emelés mértékét is.

A 2021-ben elvégzett vállalati elégedettségmérés kiértékelt adatai szerint, a válaszadók közel 25 %-a szövegesen is jelezte magasabb alapbér iránti igényét, ill. nagyobb százalékban a jövedelemre, lehetőség szerint a béren kívüli juttatások emelésére is tettek javaslatot.

A fenti intézkedéssel a munkavállalók 2/3-ának alapbére emelkedhetett a három éves megállapodásban szereplő 10%-nál nagyobb mértékben. Ez az érintetteknek 500 Ft-22.000 Ft összegű többlet alapbérfejlesztést, átlagosan további 3,6 %-os emelést jelentett.

A korábbi közös döntés alapján a Szép kártyát terhelő járulékok megosztásával, a munkáltató többlet teherviselésével valamennyi Szép kártyát választó munkavállaló akár további nettó 19.000 Ft-tal magasabb béren kívüli juttatást tud realizálni.

A Kollektív szerződés és további mellékletei tárgyában az érdekképviseletekkel a tárgyalások tovább folytatódnak.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.