2023. 03. 01. 09:43

Aláírásra került a 2023. évi Cafetéria és bérmegállapodás

A Tulajdonos felhatalmazása alapján, a GYSEV Zrt., a GYSEV CARGO Zrt. és a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek (GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete, Mozdonyvezetők Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete) - továbbiakban Felek (a tanácskozási joggal résztvevő szakszervezetek a VDSzSz Szolidaritás és a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete támogatása mellett) - a 2023. évre vonatkozóan az alábbiak szerint módosították a 011572/2021. sz. alatt megkötött Kollektív erejű megállapodást.
  1. A GYSEV Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt. munkavállalói részére, a 2023. évi alapbéremelés mértéke - az infláció, a minimálbér és garantált bérminimum 2021-2023.évre vonatkozó jövedelempolitikai intézkedéseket tartalmazó Megállapodás hatálya alatti változásának figyelembevételével - 2023. január 1-től visszamenőleges hatállyal alanyi jogon 5%, minimum 55.000.- Ft.

A 2023.február havi munkabérek az emelt alapbérekkel kerülnek kifizetésre.

A január havi bérkülönbözet legkésőbb március 20-ig, hóközi kifizetéssel kerül elszámolásra.
Alapbérének emeléséről a bérértesítőn kívül, a humán ügyfélszolgálati irodákban is lehetősége lesz érdeklődni 2023. március 10-től.

Az alapbéremelés személyi hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt. azon munkavállalóira,

  • akik a fenti munkáltatóknál 2023. február 28-án munkaviszonyban állnak,
  • a felmondási időn lévő munkavállalók közül azokra, akiknek a munkaviszonya nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg.

A bérfejlesztés alapja a 2023. január 1.-i alapbér, kivéve a minimálbér/garantált bérminimum emelésben érintett munkavállalók, akik esetében az átlagos bérfejlesztés mértékébe beleértjük a minimálbérre/garantált bérminimumra való emelés mértékét is.

  1. A Cafeteria juttatást a Munkáltató 2023-ban 420.000 Ft összegben biztosítja.

    A Cafetéria személyi hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt. azon munkavállalóira,
  • akik a fenti munkáltatóknál 2023. február 28-án munkaviszonyban állnak.

A 011572/2021.sz. 2021-2023. éveket érintő jövedelempolitikai intézkedésekről szóló megállapodás fenti módosításokkal nem érintett bekezdései változatlan formában hatályban maradnak a továbbiakban is.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.