2024. 02. 16. 11:22

Bérmegállapodás a GYSEV-nél is

A GYSEV Zrt., a GYSEV CARGO Zrt. és a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek (GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete, Mozdonyvezetők Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete) - megállapodtak a 2024. ávi bérfejlesztésről.

A Felek a tárgyalások eredményeként, 2024-2026. évre szóló hároméves bérmegállapodást kötöttek az alábbiak szerint:

 • 2024. évre 600.000 Ft alapbérrészig alanyi jogú 17% mértékű, de a teljes munkaidőben foglalkoztatott Munkavállalóknak legalább bruttó 70.000 Ft összegű alapbéremelést valósít meg a Munkáltató - részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén ennek az összegnek a részmunkaidő arányában számított része.

Az alapbéremelés személyi hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt. azon munkavállalóira,

 • akik a fenti Munkáltatóknál 2024. február 14-én, a megállapodás aláírásának napján munkaviszonyban állnak,
 • a felmondási időn lévő munkavállalók közül azokra, akiknek a munkaviszonya nyugdíjazásra tekintettel szűnik meg.
 • Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó vezetők az alanyi jogú bérfejlesztésben nem részesülnek.

A bérfejlesztés alapja a 2024. január 1-i alapbér, kivéve a minimálbér és garantált bérminimum emelésben érintett munkavállalók, akik esetében az átlagos bérfejlesztés mértékébe beleértjük a 2023. december 1-i hatállyal minimálbérre vagy garantált bérminimumra való emelés mértékét is.

A bérfejlesztés 2024. január 1-i hatállyal, visszamenőlegesen kerül végrehajtásra.
A január hónapra járó bérkülönbözet a február havi munkabérfizetéssel egyidejűleg kerül kifizetésre.
A Munkáltató a Cafeteriát és az „Év végi egyszeri juttatás”-t a Kollektív Szerződésben rögzítettek szerint biztosítja a munkavállalók részére.
A Munkáltató lehetőséget biztosít arra, hogy a Munkavállalók döntésének megfelelően az év végéig SZÉP kártyára tervezett összegeket a tervezett hónapnál korábban, a május havi bérfizetéssel, legkésőbb június 15-ig megkapják.
A Kollektív Szerződésben szereplő „Év végi egyszeri juttatás”-nál magasabb összegű év végi kifizetésre, a munkáltató gazdaságos működése esetén van lehetőség.

 • 2025. évre 6,7% - az inflációs várakozás + 1,5% - mértékű alanyi jogú bérfejlesztést hajt végre a Munkáltató.
  A Munkáltató a Cafeteriát és az „Év végi egyszeri juttatás”-t a Kollektív Szerződésben rögzítettek szerint biztosítja a munkavállalók részére.
  A Kollektív Szerződésben szereplő „Év végi egyszeri juttatás”-nál magasabb összegű év végi kifizetésre, a munkáltató gazdaságos működése esetén van lehetőség.
 • 2026. évre 4,7% - az inflációs várakozás + 1,5% - mértékű alanyi jogú bérfejlesztés kerül végrehajtásra.
  A Munkáltató a Cafeteriát és az „Év végi egyszeri juttatás”-t a Kollektív Szerződésben rögzítettek szerint biztosítja a munkavállalók részére.
  A Kollektív Szerződésben szereplő „Év végi egyszeri juttatás”-nál magasabb összegű év végi kifizetésre, a munkáltató gazdaságos működése esetén van lehetőség.

A munkáltató garanciát vállalt arra, hogy amennyiben 2025. és 2026. évekre vonatkozóan az éves infláció a bérmegállapodásban prognosztizált mértéket meghaladja, akkor a tény és az előre jelzett infláció különbözetének megfelelő százalékos mértékű, alanyi jogú bérfejlesztést hajt végre az érintett naptári év első napjára visszamenőleges hatállyal, és a következő évi bérfejlesztést már a korrigált alapbérekre vonatkozóan hajtja végre.

A Munkáltató és a Szakszervezetek Megállapodtak, hogy a jelenleg hatályos kollektív szerződés felmondásának jogát 2026. december 31. napjáig kölcsönösen kizárják.

Közös érdekünk, hogy a Munkáltató a munkavállalóknak egészséges munkakörnyezetet, stabil, kiszámítható életpályát és hosszú távon biztos egzisztenciát biztosítson. Ennek érdekében a Felek továbbra is folyamatos párbeszédet folytatnak és együttműködnek a Társaságaink előtt álló megváltozott feladatok és elvárások teljesítésben.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.