2020. 03. 17. 07:55

Bérmegállapodás a GYSEV-nél

A GYSEV Zrt., a GYSEV CARGO Zrt. és a Kollektív Szerződést aláíró szakszervezetek (GYSEV Dolgozók Szabad Szakszervezete, Mozdonyvezetők Szakszervezete, Vasutasok Szakszervezete) - továbbiakban Felek - az alábbi Kollektív erejű megállapodást kötötték.

I. 2020. évre vonatkozó bérintézkedések:

 

A 2020. évi keresetnövekedés átlagos mértéke 10%.

 • A jogszabály változásoknak megfelelően a GYSEV csoportnál, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összegének idei évre megállapított 8 százalékos emelése miatt szükséges bérkorrekciót januárban végrehajtottuk.
 • A Munkáltató vállalja, hogy 2020. január-március hónapokra az arra jogosult munkavállalók számára egyösszegű kompenzációt biztosít az erre az időszakra eső bértömeg erejéig, a visszamenőleges hatályú bérfejlesztés helyett, melynek összege bruttó 165.000,-Ft/fő. (55.000.-Ft/hó). Azon munkavállalók esetében, akiknek a munkaviszonya 2020. 1-3 hónapban kezdődött, az egyösszegű kompenzáció időarányos részére Kifizetése a március havi bérrel egyidejűleg történik.
 • Alapbérfejlesztésre, a kritikus munkakörök bérkorrekciójára, a bértorlódás hatásainak enyhítésére a Munkáltató a 2020. évi bérfejlesztés végrehajtása során átlagosan 8%-ot biztosít.

A minimálbér/garantált bérminimum emelésben érintett munkavállalók esetében a bérfejlesztés mértékébe beleértjük a garantált bérminimumra való emelés mértékét is.

 

A bérfejlesztési mérték munkaköri családonként került meghatározásra, ill. bizonyos kritikus munkakörök bérfejlesztési mértéke konkrétan rögzítésre. A kritikus munkakörök meghatározásánál kiemelt szempontként vettük figyelembe a vasúti közlekedés lebonyolításában, működtetésében szerepet játszó munkaköröket, illetve a munkaerő-piaci krízisnek leginkább kitett munkavállalói csoportokat.

 

Munkaköri család

Bérfejlesztési mérték:

Segédmunkás

8,5%

Betanított munkás

8,5%

Szakmunkás

8,0%

Előadó 2.-Mester 2.

8,0%

Előadó 1. - Technikus

8,0%

Gyakornoki prog

8,0%

Mozdonyvezetők

8,0%

Szakelőadó - Mester 1.

8,0%

Szakértő

7,0%

Koordinátor

7,0%

Kiemelt szakértő 2.

6,0%

Kiemelt szakértő 1.

6,0%

 

A kiemelten kezelt munkakörök az 1. számú mellékletben találhatók.

A Felek megállapodnak abban, hogy az alapbéremelés 2020. április 1-től kerül végrehajtásra az arra jogosult munkavállalók esetében.

Az egy összegű bérkompenzáció és az alapbéremelés személyi hatálya kiterjed a GYSEV Zrt. és a GYSEV CARGO Zrt. azon munkavállalóira,

 • akik a fenti munkáltatóknál 2020. április 1-jén munkaviszonyban álltak, főfoglalkozású aktív, vagy hosszantartó beteg státuszban vannak - a felmondási időn lévő munkavállalók közül azokra, akiknek a munkaviszonya nyugdíjazásra tekintettel szűnik
 • a bérfejlesztés alapja a 2020. április 1.- i alapbér, kivéve a minimálbér/garantált bérminimum emelésben érintett munkavállalók, akik esetében az átlagos bérfejlesztés mértékébe beleértjük a garantált bérminimumra való emelés mértékét is.
 • A bértábla 8%-kal felszorzásra kerül.
 • Év végén egy egyösszegű juttatás kifizetésről állapodnak meg a A juttatás minimum összege bruttó 100.000.- Ft/fő. A minimum összegnél magasabb egy főre jutó összeg kifizetésének lehetősége a vállalatok 2020. évi eredményes gazdálkodásának függvénye. Ennek érdekében 2020. december elején a Munkáltató megvizsgálja a várható eredményt ill. a várható bérmegtakarítás összegét. A felhasználásra kerülő vállalati szintű keretösszeg meghatározásakor, a 2020-ra érvényes átlagos keresetnövekedés figyelembevételével megállapítottéves bértömeghez képest fel nem használt bérmegtakarítás az irányadó.

 

 II. 2020.évre vonatkozó egyéb bérjellegű intézkedések

 • A Munkaáltató az Egyéb munkáltatói juttatások közül a Kollektív Szerződés 55.§. 1. és 2. pontjában szereplő Kitüntetésekhez tartozó jutalom összegét 20%-kal megemeli, az alábbiak szerint:

Megnevezés

Jelenlegi összeg

20%-al növelt összeg

A GySEV Zrt. szolgálatáért (arany)

155 000 Ft

186 000 Ft

A GySEV Zrt. szolgálatáért (ezüst)

110 000 Ft

132 000 Ft

A GySEV Zrt. szolgálatáért (bronz)

90 000 Ft

108 000 Ft

Elnöki dicséret

90 000 Ft

108 000 Ft

Vezérigazgatói dicséret

80 000 Ft

96 000 Ft

Tehetséges ifjú vasutas kitüntetés

80 000 Ft

96 000 Ft

Vezérigazgató-helyettesi dicséret

70 000 Ft

84 000 Ft

Szervezet vezetői dicséret

70 000 Ft

84 000 Ft

 

 

 • A hatályos Törzsgárdarendszer juttatás összege az alapbér emelés hatásának megfelelően emelkedik.
 • A Kormányzati szándékokkal összhangban, családbarát munkahelyként a gyermekvállalás támogatása céljából, a gyermek születéséhez kapcsolódóan Munkáltatói pótszabadság kerül bevezetésre az apák részére, gyermekszületés esetén a jogszabályban biztosított 5 ill. 7 napot meghaladóan, plusz 5 Azaz egy gyermek születése esetén az 5 nap helyett 10 munkanap, ikrek születése esetén a 7 nap helyett 12 munkanap szabadságot vehet ki az apa gyermeke születésekor.
 • A Munkáltató legkésőbb július 1-ig további szakterületeken is megvizsgálja a teljesítmény ösztönző rendszerek bevezetésének lehetőségét.
 • A SZOCHO 2%-os csökkenéséből várhatóan felszabaduló további személyi jellegű költségkeretet a Munkáltató a munkavállalók ösztönzésére és a munkavállalók megtartására fordítja.
 • A hatályos cafeteria rendszert a 000890/2020. sz. Megállapodás alapján 2019-es változatlan összeggel (bruttó 370eFt/fő/év) működteti a Munkáltató.

III. 2020. évre tervezett egyéb foglalkoztatáspolitikai és munkakörülmény javító intézkedések:

 • A Munkáltató a Kamatmentes kölcsön mértékének emelését – a jóléti keret terhére – az Üzemi Tanácsban kezdeményezi.
 • A 2019-ben megkezdett Folyamatszabályozási projekt folytatódik 2020-ban Célja továbbra is hatékonyság növelése, a folyamatokban rejlő egyszerűsítési lehetőségek feltárása, a munkavégzés támogatása.
 • A munkaképesség javítása és megőrzése érdekében a munkavállalók egészségének preventív módon történő megőrzése érdekében, 2020-ban PILOT jelleggel kulcsmunkavállalóknak is felajánlja a Munkáltató a Komplex preventív szűrővizsgálat igénybevételének lehetőségét.
 • A munkakörülmények javítása érdekében:
  • 2020-ban folytatódik Csornán az Infrastruktúra szervezet integrált telephelyének építése, ami a 2021-es beköltözés után minőség változást eredményez pályás, távközlő és biztosítóberendezéses, továbbá felsővezetékes csornai telephelyű szakembereink számára.
  • Az Ingatlan szervezet folytatja 2020-ban is a pihenőhelyiségek, öltözők és vizes blokkok felújítását, tisztasági festését.
  • A GYSEV CARGO több munkavégzési helyén is munka-pihenő konténer cseréjére kerül sor.

Kapcsolódó dokumentum:

Megállapodás a 2020.évi Bér-és foglalkoztatási intézkedésekről_20200316

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.