2016. 10. 26. 00:00

Egyeztetés a MÁV FKG Kft.-nél

A Vasutasok Szakszervezete napirend előtti felszólalásában az alábbiakat vetette fel:
  • Szakszervezetünk kifogásolta, hogy Miskolc divízióban, de más divízióban is tapasztalható, hogy a munkavállalók sorozatban éjszakára járnak dolgozni. Augusztusban 22 nap volt, szeptemberben 21 nap, októberben pedig 19 nap volt az éjszakai foglalkoztatás. Ráadásul ezekben a hónapokban a túlórák száma meghaladta a havi 30 órát. A tárgyaló delegáció 2 hetet adott a munkáltatónak, hogy rendezze az éjszakai foglalkoztatás problémáit, hogy legalább felére csökkenjen le az éjszaka végzett munkanapok száma. Szakszervezetünk elismeri azt a tényt, hogy az éjszakai foglalkoztatás elsősorban annak köszönhető, hogy a MÁV Zrt. illetve a MÁV-START Zrt. határozza meg az engedélyezett vágányzárak időtartamát, kezdő és befejező időpontját. Szervezetünk a MÁV Zrt. vezérigazgatójának is jelzi az éjszakai foglalkoztatás problémáját, mert ez nagy részben kihat a PML és a TEB munkavállalóira egyaránt, tehát komplex megoldás szükséges. Munkáltató válaszában kifejtette, egyetért szakszervezetünk felvetésével és a megadott határidőn belül tájékoztatja a Vasutasok Szakszervezetét a megoldásról.
  • Felvetettük a pihenő idő, ill. a pihenőnapok kiadásának nem megfelelő gyakorlatát is. A vezénylésekből itt is kiolvasható, hogy a nem tartják be az Mt. és az FKG KSZ pihenőidőre, pihenő napok kiadására vonatkozó szabályait.
  • Sérelmeztük, hogy a Kft-nél még mindig nem történt meg a 2016 évi munkaruhák kiadása. Elvárjuk a munkáltatótól, hogy még ebben az évben a munkavállalók megkapják ez évi ruhaellátmányukat. Nem tudjuk elfogadni azon kifogásokat, hogy a MÁV csoportnál a ruha ellátás változik.
  • Egyre több helyről érkezett az átvezényléssel kapcsolatban felvetés, melynek lényege az, hogy időben visszadátumozzák az átvezénylést, annak érdekében, hogy ne kelljen az 1600,-Ft/szolgálat átvezénylési díjat megfizetni.
  • Tárgyalódelegáció sérelmezte azt is, hogy az elmúlt időszakban több levelet is írtunk a munkáltatónak – mely az előbbi felvetéseket is tartalmazza – de az nem adott választ.

A munkáltató a napirend előtti felvetésekre vonatkozóan elmondta, hogy az átvezénylésekkel és a pihenő napok és pihenő idők, munkaközi szünetekkel kapcsolatban vizsgálatot indít, és intézkedik, hogy a jogszabályban foglaltakat betartsák. Továbbá elmondta azt is, hogy elfogadta a Vasutasok Szakszervezetének korábbi felvetését, miszerint az önálló vezénylői munkakör létrehozását megvizsgálja. Ennek következményeként egy héttel ezelőtt a vezénylések készítésében érintett munkavállalókat oktatta s ennek eredményétől teszi függővé az önálló vezénylői munkakör létrehozását.

A munkáltató tájékoztatta az ülés résztvevőit arról is, hogy a létszámhiány megoldására két un. „nagygépes” tanfolyamot is indítanak a közel jövőben.

MÁV csoport szintjén kerül aláírásra és elfogadásra az esélyegyenlőségi terv, melynek várható időpontja december közepe. Szakszervezetünk kérése az, hogy az FKG sajátosságai - ahol szükséges - jelenjenek meg az esélyegyenlőségi tervben.

További tájékoztatásként elhangzott, hogy 2016. november 1-ével megalakul a Budapesti HÉV Zrt. amely későbbiek folyamán, várhatóan a MÁV Zrt. önálló vállalata lesz.

A Vasutasok Szakszervezetének kérdésére a magas építményi divízió létrehozásával kapcsolatban a munkáltató elmondta, hogy folynak a szakmai munkák és várhatóan legkésőbb 2018-ban nagyjából 60-70 fővel megalakításra kerül.

A TÉT résztvevői megállapodtak abban, hogy a felek november 25-ig elkészítik a KSZ módosítására vonatkozó javaslataikat és december elején megkezdik a tárgyalásokat.

A szakszervezeti oldal jelezte, figyelemmel a tényre, hogy több esetben volna szükség a műszaki szakszolgálatok jelenlétére a tárgyalások során, tűzzünk ki külön tárgyalási napot a felmerült problémák megoldására.

A munkáltató és a szakszervezetek november hónapban közös bejárást tartanak Miskolc divízióban.

A VSZ Hírnök letölthető formában itt érhető el.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.