2019. 08. 15. 14:07

Ismét a vasútegészségügyért

A Vasutasok Szakszervezete figyelemmel kíséri az elindított egészségügyi reformot, melynek kapcsán, reményeink szerint, valóban érezhető változások történnek az elkövetkező években.

A 2019. július 1-től végrehajtott, az egészségügyet érintő bérfejlesztések megosztották és feszültséget generáltak az egészségügyben dolgozó munkavállalók között. Az egészségügyi szakdolgozók közötti ellentétet az is növeli, hogy az azonos intézményben dolgozó, azonos végzettséggel rendelkezők nem kapnak az államtól bérfejlesztést. Emellett, a kórházak és az egyéb egészségügyi intézmények, a tartós alulfinanszírozottság miatt képtelenek kigazdálkodni saját erőből a bérfejlesztéshez szükséges forrásokat.

Az egészségügyi ellátás egy komplex szolgáltatás. Éppen ezért, azt is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az egészségügyi intézményekben nemcsak az egészségügyi szakdolgozók vesznek részt e komplex szolgáltatás működtetésében. Legalább olyan fontos és áldozatos munkát végeznek a gazdasági, humánerőforrás, informatikus, műszaki és karbantartói területek munkavállalói is. A műszaki fejlesztések és beruházások révén ezen dolgozók biztosítják az egészségügyi intézmények fekvő- és járóbeteg ellátásának zökkenőmentességét.

Az általunk felvetett problémák:

  • A július 1-től megvalósuló 139/2019. (VI.14.) Korm. rendelet az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását célozza meg, de ugyanakkor amennyiben nem történik meg az orvosok, szakorvosok bérfejlesztése akkor 2022. január 1-re ezen intézkedés okoz majd bérfeszültséget az orvosok és egészségügyi szakdolgozók között.
  •  Ugyanezen rendeletből ismételten kimaradtak a foglalkozás-egészségügy, illetve fogászat asszisztensei, akik ugyanazzal a végzettséggel rendelkeznek, munkájuk során egy intézményen belül, egymás melletti rendelőben végzik felelősségteljes munkájukat, sőt szabadság, betegség esetén helyettesítik is egymást, ennek ellenére két év alatt 50%-os alapbér különbség lesz közöttük.
  • Fontosnak tartjuk az egészségügyben dolgozó, nem egészségügyi munkavállalók béremelését is, legyen szó akár a gazdasági, műszaki, akár a humán vagy éppen gazdasági területen felelősségteljes munkát végző alkalmazottakról.

A Vasutasok Szakszervezete több mint tízezer aktív vasutas - ideértve a vasútegészségügyben dolgozó tagjainkat is -, nyolcezer nyugdíjas tagtársunk, valamint családtagjaik révén, több mint százezer potenciális ellátott nevében kéri megértő támogatását.  Az MH Egészségügyi Központban, a Szolnoki MÁV Kórház – és Rendelőintézetben, valamint a Vasútegészségügyi NK Kft.-ben képviselettel rendelkező, illetve adott helyen kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezetként, a munkaerő megtartása érdekében számítunk az Ön segítségére.

Az egészségügyi ellátást biztosító szolgáltatók között vannak olyan speciális intézmények is, ahol az a szempont, hogy egy-egy foglalkoztatási csoportnak biztosítva legyen a teljes alapellátása. Ilyenek például a rendvédelmi szerveket, a postai dolgozókat, a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi szolgáltatók, valamint a NAV egészségügyi szolgáltatói által nyújtott TEK nélküli háziorvosi és fogorvosi ellátás. Az ő esetükben az engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Kormányrendelet is kivételt tesz, pont a fentebb hivatkozott alapellátás folyamatos biztosítása érdekében.

A Vasútegészségügyi NK Kft. háziorvosai, fogorvosai vagy a NEAK-al állnak szerződésben vagy a társaság alkalmazottai. Az őket kiszolgáló asszisztensek pedig kivétel nélkül a VNK Kft. munkavállalói. Ezek a praxisok ez idáig csak az elmúlt évben részesültek finanszírozás növelésben, a jelenlegi szabályozás alapján az általuk nyújtott szolgáltatásokra sem jut magasabb finanszírozási összeg.

A Vasútegészségügyi NK Kft. foglalkozás egészségügyi orvosai, mivel nem NEAK finanszírozottak, kétféle módon végzik tevékenységüket: vagy vállalkozóként, vagy a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóként. Mivel megelőző tevékenységet is végeznek (vércukor, vérnyomásmérés), a foglalkozás egészségügyi asszisztenseik sem kapnak bérfejlesztést. A foglalkozás-egészségügynek nem csak a prevenció a feladata, ők szükség esetén háziorvoshoz irányítják a dolgozót, és a munkaalkalmasságot befolyásoló betegségek esetén figyelemmel kísérik az érintettek egészségi állapotát. Továbbá „gondoznak” is, ami azt jelenti, hogy az előírtnál gyakrabban hívják vissza vizsgálatra a pácienst és javaslatot tesznek a betegségével kapcsolatos továbblépésekre. Maga a munka alkalmassági vizsgálat is – a vércukor és vérnyomásmérésen kívül - a betöltendő munkakör függvényében tartalmaz további vizsgálatokat, pl. EKG, vizelet-, légzésfunkciós, általános állapot vizsgálatot.

Azzal a kéréssel fordultunk a felügyelő miniszterhez, hogy a Kormány által biztosított források felosztásánál legyen figyelemmel a fentebb említett és kialakulóban lévő bérfeszültségekre!

Kérjük a Miniszter Úr intézkedését arra vonatkozóan, hogy a 2020. évi üzleti tervek jóváhagyása már ennek a forrásnak a biztosításával történjen meg, annak érdekében, hogy a munkáltatók a 2020.évi bérfejlesztést a megállapodásnak megfelelően, az érdekképviseletekkel- köztük a Vasutasok Szakszervezetével - együttműködve elvégezhessék.

Kapcsolódó dokumentum:

Az EMMI miniszterének írt levelünk

Az EMMI államtitkárának írt levelünk

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.