2019. 11. 08. 11:11

Ismét a VNK Kft. munkaszerződéseiről

A VE/108/2017. számú Bérmegállapodás, mely a VNK Kft. ügyvezetője és a két reprezentatív szakszervezet jött létre 2017. március 28-án 2017-2019. évekre végrehajtandó átlagos bérfejlesztést rögzít.

A hároméves bérmegállapodásból a 2017. évi 7,5 %-os átlagos bérfejlesztés határozatlan idejűként megvalósult, míg a 2018. évi egyösszegű kifizetés határozott időre (január 1.-december 31-ig) szólt.

Az NVTNM miniszter asszonyt levelünkben (2019. március 25-én) azzal a kéréssel kerestük meg ismételten, hogy a 3 éves, 2017-2019 évekre szóló Bérmegállapodásban rögzített bérfejlesztés összegét, vagyis a VNK. Kft. által 2019. évre megkért bértömeget biztosítsa a munkáltató számára.

  Az NVTNM Társasági Portfólióért Felelős helyettes államtitkára április 25-én válasz levelében arról tájékoztatta a VSZ elnökét, hogy a Kormány 1155/2019. (III.25) Korm. határozat elfogadásával átcsoportosítást hajtott végre, és az EMMI, mint tulajdonosi joggyakorló számára átadta a VNK Kft. 2019. évi bértámogatását, mely tartalmazta a 2018. évi bértömeget is (364 mFt).   Ennek ellenére a 2019. évi béremelés kifizetését követően, mely tartalmazta a 2018. évi és 2019. évi szakszervezetek által kialkudott és aláírt 4-4%-os emelést is, szintén csak határozott időre (2019. január 1- december 31.) lett megadva munkaszerződés módosításban rögzítve ezt.

A Vasutasok Szakszervezete 2019. október 9-én a miniszterhez fordult állásfoglalásért, melyben kérte, hogy biztosítsa a támogatást 2020. évre is.

Az EMMI az E/76379/2019 sz. alatti válaszában a következőket írta le: „A Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Köszhasznú Kft. (továbbiakban Társaság) 2020. évi támogatása a 2020. évben rendelkezésre álló költségvetési forrás ismeretében 538.966.000,-Ft, mely a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Társaság munkavállalói részére végrehajtott 2017-2019. évi bérfejlesztés 2020. évi fenntartására áll rendelkezésre.”

Levelünk nyomán a minisztérium egyértelműen állást foglalt a forrás meglétére vonatkozóan, deklarálva, hogy a bérszínvonal fenntartásának pénzügyi alapjai rendelkezésre állnak. Ily módon elhárult a béremelés fenntartásával kapcsolatos bizonytalansági faktor a munkáltatónál.

Továbbra is fontos számunkra a foglalkozás-egészségügyi orvosok, fogorvosok, asszisztensek, a nem ágazati körbe tartozó szakdolgozók, valamint a gazdasági, műszaki, takarítói és konyhai szolgáltatást ellátó munkavállalók bérfejlesztése. Az Ő esetükben kiemelten fontos az alapbér emelés mivel ők nem részesülnek az állam által biztosított 139/2019.(VI.14) Korm. rendeletben meghatározott béremelésből.

Megjegyezzük, hogy a 139/2019.(VI.14) Korm. rendeletben meghatározott béremelésnek, mely 2022. január 1-ig eléri a 72%-ot, nincs a módosítást megelőző alapbérre való visszatérése. Ennek ellenére a munkaszerződés módosítások 4. illetve 5. pontja határozott időre szóló alapbérről szól.

Azzal a kéréssel fordultunk az ügyvezető igazgatóhoz, hogy a …./2019.sz. Munkaszerződés módosítás  4. illetve 5. sz. pontjának második mondatát módosítani kell akként, hogy abból mindenki számára egyértelmű legyen, hogy az emelt alapbért a következő évre is viszi magával a munkavállaló.

Ismételten kérjük továbbá azt is, hogy a 139/2019.(VI.14.) Korm. rendelethez tartozó 5.sz. melléklet könnyebb értelmezhetősége érdekében a munkaszerződés módosításkor (vagy ezt követően) tüntessék fel ki milyen fizetési osztályban és milyen szinten van. (pl: D/8)

Kapcsolódó dokumentumok:

Dr. Pásztélyi Zs.level.27191107

EMMI levél állásfoglalás_C22719100913280

Válasz Kásler minisztertől 10.31.

VSZ VEÜ Hírnök 20191107

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.