2018. 07. 05. 20:03

Jelentős átszervezés a Radiológiai Osztályon?

A tagjaink által szakszervezetünkhöz eljuttatott információk szerint, a Honvédkórház vezetése jelentős változtatást kíván végrehajtani a II. sz. telephely Radiológiai Osztály működésével kapcsolatban.

A személyzet irányában megmutatkozó információhiány komoly nyugtalanságot váltott ki a II. sz. telephely dolgozóiban, mind a saját jövőjüket tekintve, mind a Radiológiai Osztály további sorsával kapcsolatban.

Mindezekre tekintettel az alábbi kérdésekkel kapcsolatban kértünk tájékoztatást a Kórház vezetésétől:

  1. Elérhető marad-e 24 órában a II. sz. telephely minden diagnosztikai területe (UH, Rtg, CT), illetve a leletek 24 órán belüli, vagy sürgős esetben azonnali kiadása? Itt szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a kapott információk szerint, a II. sz. telephely sürgősségi ambulanciájáról éjszakánként min. 30 radiológiai vizsgálat kérése érkezik és.
  2. Tájékoztatták-e, ha igen mikor és milyen részletességgel a dolgozókat arról, hogy az átszervezés hogyan és milyen módon érinti a jogviszonyukat. Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a tagjaink átirányításról beszélnek, azonban egy ilyen jellegű átszervezés – feltételezésünk szerint – nem ideiglenes, így ez esetben a dolgozók munkavégzési helyének változásáról lesz szó. A munkavégzés pontos helyét, annak hosszú távú (akár végleges) módosítását is ideértve, kizárólag a munkaszerződésben lehet meghatározni. Az átirányításra csak munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott ideig és feltételek szerint kerülhet sor.
  3. Egyáltalán, a tervezett intézkedéssel kapcsolatban született-e végleges döntés? Ha igen, akkor a végrehajtására mikor kerül sor?
  4. Mi a Kórház terve arra az esetre, ha az érintett dolgozók nagy többsége nem hajlandó a munkaszerződés-módosítási ajánlatot elfogadni?
  5. A tervezett változtatások hogyan érintik a vasutas igényjogosultsággal rendelkezőket?

Mint azt bizonyára Ön is tudja, a vasutas társadalom hosszú évtizedeken keresztül, saját jövedeleméből járult hozzá a vasútegészségügyi hálózat (MÁV Kórház, MÁV Rendelőintézet) felépítéséhez, fenntartásához, ezért szakszervezetünk minden lehetséges törvényes eszközzel fel fog lépni annak érdekében, hogy a vasutasok családját, a különböző átszervezések miatt, semmilyen hátrány ne érhesse akkor, amikor egészségügyi ellátásra szorulnak!

Kapcsolódó dokumentum:

AZ orvosigazgatónak írt levél

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.