2017. 09. 14. 15:07

Kallódó bérpapírok, szabálytalan vezénylés, közös ellenőrzések a B+N-nél.

A Vasutasok Szakszervezete kezdeményezésére ültek tárgyalóasztalhoz a B+N Zrt. és a VSZ vezetői.

A Vasutasok Szakszervezete szóvá tette, hogy az elmúlt időszakban több belépési és tagdíjlevonási nyilatkozatot átküldött a B+N kapcsolattartójának, de a tagdíjlevonás nem történt meg. A munkáltató informatikai rendszerének hibájára hivatkozott, de ígérete szerint a beállításokat módosítják a tagdíjlevonásokat pedig végrehajtják.

A VSZ tárgyaló delegáció nehezményezte, hogy a májusban a munkáltató ígéretet tett arra, hogy a munkaszerződésekből törli a munkavállalókat megtévesztő, félrevezető pontokat, de ez a mai napig nem történt meg. Amennyiben az ismételt felszólításra a munkaszerződésekből nem lesznek eltávolítva a kifogásolt pontok, a Vasutasok Szakszervezete az állami szervek eljárását fogja kezdeményezni a munkáltatóval szemben.

Kértük a készenléti munkakör minősítését megszüntetni, illetve olyan vezénylés elkészítését, ami átlátható. A VSZ által bemutatott vezénylés szerint 16 órás vezénylést 3 alkalommal szakították meg, de csak 11 órát ismernek el munkavégzésként.

A munkáltató ismételten ígéretet tett arra, hogy a munkaszerződéseket korrigálja, valamint elismerte, hogy a bemutatott 16 órás vezénylés szabálytalan, jogszabályba ütközik, és a vezényléseket átláthatóvá teszi. Ugyanakkor a készenléti minősítés megszüntetését jelenleg nem támogatja.

Szakszervezetünk felszólította a munkáltatót, hogy a munkabérből levont pénztári befizetésekkel együtt küldje meg a munkavállalók névjegyzékét a pénztáraknak, mert annak hiányában nem tudják a befizetéseket a pénztártagok számláján jóváírni. Különösen fontos ez az Egészségpénztári tagok esetében, akik közül sokan havonta ebből finanszírozzák a gyógyszereket, kiegészítőket. A munkáltató ismételten a számítógépes rendszer átalakítására hivatkozott, ami persze nem mentesíti a feladat alól.

Ismételten szóvá tettük, hogy a bérpapírok kóválygóknak az országban, mert a Záhonyi kollégák még nem kapták meg a júliusi elszámolásokat, arra való hivatkozással, hogy azokat tévedésből a Dunántúlra küldték.

A munkáltató a Vasutasok Szakszervezetének felvetésére, hogy egy valós Kollektív Szerződés megkötéséről kezdjük meg a tárgyalásokat nem zárkózott el, de továbbra is fenntartotta, hogy a VSZ-nek el kell érnie a Munka Törvénykönyvében meghatározott kollektív szerződés kötési képességet, hogy az aláírásra kerüljön. A munkáltató nem zárkózott el attól sem, hogy Kollektív Szerződés hiányában a munkaerő megtartása érdekében tárgyalásokat folytassunk és megállapodjunk a válaszható béren kívüli juttatásokról, azok keretéről és mértékéről.

A munkáltató ígéretet tett arra, hogy egyes munkahelyeken a VSZ-szel közösen tart ellenőrzéseket a problémák feltárása, megoldása, valamint a téli felkészülés jegyében.

A VSZ B+N Hírnök innen letölthető.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.