2019. 03. 14. 17:32

Kezdeményezés az egészségügyi alapellátásban dolgozó nem egészségügyiek bérfejlesztéséért

Az egészségügyi ellátás egy komplex szolgáltatás. Ennek kapcsán fontos, hogy az egészségügyi intézményekben nemcsak egészségügyi szakdolgozók vesznek részt. Legalább olyan fontos és áldozatos munkát végeznek az egészségügyi intézményekben dolgozó gazdasági, humánerőforrás, informatikus, műszaki és karbantartói területek munkavállalói. A műszaki fejlesztések és beruházások révén ezen szakdolgozók biztosítják az egészségügyi intézmények fekvő és járóbeteg ellátásának zökkenőmentességét.

Az elmúlt években sajnos az egészségügyet érintő bérfejlesztések megosztották és feszültséget generáltak az egészségügyben dolgozó munkavállalók között. Az egészségügyi szakdolgozók között a feszültséget az is tovább generálja, hogy azonos intézményben dolgozó azonos végzettséggel rendelkezők nem kapnak az államtól bérfejlesztést. A kórházak és az egyéb egészségügyi intézmények tartós alulfinanszírozottsága miatt képtelenek voltak kigazdálkodni saját erőből a bérfejlesztéshez szükséges forrásokat.

A Vasutasok Szakszervezete több mint tízezer aktív vasutas és nyolcezer nyugdíjas tagtársunk, valamint családtagjaik révén több mint százezer potenciális ellátott nevében kérjük megértő támogatását. Az MH Egészségügyi Központban, a Szolnoki MÁV Kórház – és Rendelőintézetben valamint a Vasútegészségügyi NK Kft.-ben képviselettel rendelkező szervezetként, a munkaerő megtartása érdekében számítunk a segítségre.

Azzal a kéréssel fordultunk a miniszterhez, hogy a Kormány által biztosított források felosztásánál legyen figyelemmel erre a fontos szakmai területre is. Kértük intézkedését, hogy a 2019. évi Üzleti Tervek jóváhagyása már ennek a forrásnak a biztosításával történjen meg, annak érdekében, hogy a munkáltatók a 2019.évi bérfejlesztést a megállapodásnak megfelelően az érdekképviseletekkel - köztük a Vasutasok Szakszervezetével - elvégezhessék.

Konkrétan felvázoljuk a megoldandó problémás területeket.

Örömteli dolog az, hogy az orvosok, szakdolgozók és egyéb egészségügyi dolgozók bérfejlesztésben részesültek, azonban nem szabad elfelejtkezni a Területi Ellátási Kötelezettség (TEK) nélküli háziorvosokról, fogorvosokról, illetve asszisztenseikről sem, akik ugyanolyan egészségügyi munkát végeznek, mint a TEK-kel rendelkező praxisokat fenntartó vagy szakellátást nyújtó kollégáik. Ugyanolyan diplomával és szakértelemmel végzik felelősségteljes munkájukat nap, mint nap, mindezt 30-35%-os bérkülönbséggel.

A TEK nélküli szolgáltatók között vannak olyan speciális intézmények is, ahol az a szempont, hogy egy-egy foglalkoztatási csoportnak biztosítva legyen a teljes alapellátása. Ilyenek például a rendvédelmi szervek, a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi szolgáltatók, valamint a NAV egészségügyi szolgáltatói által nyújtott TEK nélküli háziorvosi és fogorvosi ellátás.

Az ő esetükben az engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rendelet is kivételt tesz. (2012. január 1-jét követően is kiadhatók új engedélyek TEK nélküli háziorvosi tevékenységre.)

Ez a rendelkezés is azt szolgálja, hogy ezekben az intézményekben az egyes foglalkoztatási csoportok (rendőrök, vasutasok, katonák stb.) a teljes körű alapellátásban is részesülhessenek, ami ma már napi igény.

A Vasútegészségügyi NK Kft. háziorvosai, fogorvosai vagy az OEP-pel állnak szerződésben vagy a társaság alkalmazottai. Az őket szolgáló asszisztensek pedig kivétel nélkül a társaság munkavállalói. Ezek a praxisok ez idáig egyáltalán nem részesültek finanszírozás növelésben a jelenlegi szabályozás alapján az általuk nyújtott szolgáltatásokra sem jut magasabb finanszírozási összeg.

A Vasútegészségügyi NK Kft. foglalkozás egészségügyi orvosai mivel nem OEP finanszírozottak kétféle módon végzik tevékenységüket, vagy  vállalkozóként vagy munkatörvénykönyve szerinti alkalmazotti státuszban. Mivel megelőző tevékenységet végeznek (vércukor, vérnyomásmérés) nem kapnak a foglalkozás egészségügyi asszisztenseik sem bérfejlesztést, mert nincs benne gyógyító tevékenység és beutalási joguk nincs.

Ez a tény komoly feszültséget szül a dolgozók között. Orvos és orvos között 35-40%-os bérkülönbség van.

Ennek az az oka, hogy a Magyar Közlöny 2016. július 28-i számában megjelent az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet értelmében csak a TEK-kel rendelkező szolgáltatók rezsitámogatása emelkedett havonta 130.000 forinttal, a teljesítményhez kötött díjazás és a TEK nélküli szolgálatok kiegészítő díja nem nőtt.

Mint ismeretes, 2012-ben módosították az egészségügyi szolgáltatások engedélyezésére vonatkozó 96/2003. (VII.15.) Kormányrendeletet, amelynek – a jogszabály módosítása hiányában – az lehetett volna a következménye, hogy a Vasútegészségügyi NK Kft. területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi és fogorvosi ellátása idővel kihal a vasút-egészségügyi rendszerből. Ezt elkerülendő, levelet írtunk Dr. Ónodi-Szűcs Zoltánnak, az egészségügyért felelős államtitkárnak.

Levelünkben a vonatkozó jogszabály módosítását kezdeményeztük annak érdekében, hogy az illetékes hivatal a jövőben is adhasson ki engedélyt területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi és fogorvosi szolgáltatások nyújtására.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.