2016. 03. 25. 00:00

KONZULTÁCIÓ A B+N ZRT-VEL A FEBRUÁR HÓNAPBAN KISZERVEZETT MUNKAVÁLLALÓK HELYZETÉVEL KAPCSOLATBAN

A Vasutasok Szakszervezete kezdeményezésére 2016. március 23-án konzultációt folytattunk a B+N Zrt-vel. Szakszervezetünket Dr. Kotter József alelnök és Bodnár József szakmai képviseletvezető képviselte. A B+N Zrt. részéről Szíj Csaba vezérigazgató-helyettes volt a delegáció vezetője. A tárgyaláson végig részt vett Kaczkó Tamás Takarítási Üzletág igazgató.

A VSZ által március 16-án átküldött levélben foglalt felvetéseket vettük sorba. Ennek alapján a munkáltató elmondta, hogy a februárban hónapban átszállásban érintett munkavállalók ajánlott postai küldeményben kapták meg az értesítéseket arról, hogy nem a MÁV Zrt., hanem a B+N Zrt. munkavállalói. Az új munkáltató az átszállást követően nem módosította a munkavállalók munkaszerződését, illetve munkaköri leírását. A munkáltató tudomásul vette, hogy az érintett munkavállalókra egy évig a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése érvényes. Ennek megfelelően a munkavállalók mintegy 80%-a már nyilatkozott a Választható béren kívüli juttatásról, amelynek választható része szinte megegyezik a MÁV Zrt-vel. Arról is tájékoztatott bennünket, hogy az Erzsébet utalványt és a SZÉP kártyára való utalást havonta biztosítja a munkavállalóknak, tehát sűrűbben, mint ahogyan a MÁV Zrt-nél volt. A bérjegyzéket a MÁV-tól eltérően a munkavállalók az érintett területek csoportvezetőitől kapják meg. Amennyiben ez elmarad jelezzék, hogy a szükséges intézkedéseket meg tudják tenni. 

Arról is tájékoztatást kaptunk, hogy az átszállással érintett munkavállalók közül öten megszüntették a munkaviszonyukat, velük a szokásos módon elszámoltak. A VBKJ arányos részét pénzben váltották meg. 

Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a MÁV Zrt. elzárkózott a vasúti menetkedvezmény további biztosításától jogszabályra való hivatkozással, a B+N Zrt-nek pedig nincs módjában biztosítani a MÁV-nál megszokott menetkedvezményt. A munkába járáshoz a jogszabályoknak megfelelően a bérletek, menetjegyek árának 86%-át a munkáltató megváltja. Szakszervezetünk felhívta a munkáltató figyelmét a START-Pluss kártya lehetőségére, hiszen ezzel adott esetben költségeket takaríthat meg. A munkáltató megköszönte szakszervezetünk tanácsát, és amely esetekben ez gazdaságos a munkavállalókat ellátja a START-Pluss kártyával. 

Szakszervezetünk felhívta arra is a figyelmet, hogy az átkerült munkavállalók kis keresettel rendelkeznek, ezért a munkáltató előlegezze meg a bérletek, jegyek árát. Ezt a munkáltató vállalta, s tájékoztatott bennünket arról, hogy a VSZ megkeresésére mintegy 10 fő esetében már ez meg is történt.

A B+N Zrt. Takarítási ágazatát bemutatta, ezen belül külön felelőse van a MÁV-ot érintő takarításnak, amelyet az Üzletági igazgató felügyel. A területi elvhez igazodva vannak projektvezetők, régióvezetők, területi vezetők és csoportvezetők. 

Ezen túlmenően tájékoztattak bennünket arról, hogy a munkavállalók találkozhatnak olyan menedzserszerződéssel rendelkezőkkel, akiknek elsősorban a vezénylések, szabadságolások, helyettesítések elkészítése a feladat, de előfordulhat az is, hogy csoportvezető hiányában az adott területen irányítási feladatokat is ellátnak, a kezdeti időszakban az ő feladatok, hogy a takarítási területeket felmérjék, majd a későbbiek folyamán ezt arányosítsák. Kérdésünkre a munkáltató elmondta, hogy területi változások az átszállással érintett munkavállalóknál előfordulhatnak. A költség megtakarítás érdekében az ún. utazói és helyi munkavállalók eloszlása a későbbiekben megváltoztatásra kerülhet. 

A takarítási területeket a MÁV-tól hozott nagy egyenlőtlenségek miatt meg próbálják kiegyenlíteni, hogy ne fordulhasson elő olyan, hogy négy-ötszörös eltérések legyenek a takarított területek között. 

A MÁV elvárásainak megfelelően változnak az egyes területek takarításának gyakoriságai. 

A B+N Zrt-nél a takarítás minőségére vonatkozóan a MATIS normát alkalmazzák. Az átszállt munkavállalók esetében türelmesek lesznek, hogy a normákat begyakorolhassák, megszokják. A munkavállalókat az átszállást követően a szerződésüknek megfelelően kék színű munkaruhákkal látnák el, attól függően, hogy mely területeken dolgoznak. Kaptak a munkavállalók pólót, köpenyt, kantáros nadrágot és felsőt. A nyitott területen dolgozók téli időszakra speciális bakancsot, ún. pufajkát kapnak. Amennyiben a ruhaellátásra panasz lesz, akkor természetesen ezen tudnak változtatni, hiszen nem köti őket a közbeszerzés terhe. Arra törekednek, hogy a munkavállalók egyedi, méretre szabott ruhákat kapjanak. 

Vasutasok Szakszervezetét tájékoztatták arról, hogy a tisztítószerek vonatkozásában az elmúlt időben felmerült problémákat megoldották, a kivonuló Kft-k készleteit felvásárolták, illetve újabb vásárlások is történtek. Gyakorlatilag ettől a héttől kezdve nem lehet gond a tisztítószerek ellátásával. 

A Vasutasok Szakszervezete kérésének megfelelően a tagdíj levonások az érintett munkavállalóktól megtörténtek, illetve átutalásra került a VSZ számlájára. A munkáltató támogatja, hogy szakszervezetünk a területén tagszervezést tudjon folytatni, de ehhez előzetes bejelentkezés szükséges. A B+N Zrt-nél jelenleg van egy Kollektív Szerződés, amely még az előző Munkatörvénykönyve alapján készült és az nem lett kijavítva.

A munkáltató érdekelt abban, hogy egy adott esetben új, a munkavállalók érdekeit, - amely elsősorban a juttatásokra terjedne ki - és a munkáltató érdekeit - amely a munkáltatás lehetőségeit biztosítaná -, egy jogszabályoknak megfelelő Kollektív Szerződés készüljön. 

Szakszervezetünk azon felvetésére, hogy szombat, vasárnap folyik-e munkáltatás a munkáltató azt válaszolta, a MÁV-al kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően bizonyos területeken vannak hétvégi munkavégzések. Ezt előre elkészített vezénylésekkel hozzák az érintett munkavállalók tudomására. Volt konkrétan olyan eset, amikor a munkavállalót szombat, vasárnap munkára igénybe vették, ennek megfelelően a rendkívüli munkáért járó túlóra díjazását a munkavállaló megkapta. Amennyiben a munkavállalót szabadidejéből hozzák be munkára, akkor a ledolgozott időnek megfelelően a túlórákat elszámolják, ún. „csúsztatást” nem alkalmaznak, mert ilyen esetekben hiányzik a feladat elvégzéséhez szükséges munkaerő. 

Köszönik az észrevételt a Miskolcon előfordult orvosi vizsgálat problémáinak megoldásával kapcsolatban és a jövőben figyelnek arra, hogy ilyen szervezetlenség ne forduljon elő. 

A munkáltató a levelünkben feltett kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy az ÖTA tagdíjat a munkabérből vonják és átutalják. A 2%-os önkéntes nyugdíjpénztári befizetésekkel, amit a munkáltató fizet késésben vannak, mert a MÁV-tól csak most kapták meg a szükséges adatokat. 

A Vasutasok Szakszervezete azon felvetésére, hogy a február hónapban átkerült munkavállalókat a munkáltató részesítse 3%-os bérfejlesztésben, figyelemmel arra a tényre, hogy a MÁV Zrt-nél ennyi volt a bérfejlesztés mértéke, azt a választ kaptuk, hogy megvizsgálják ennek lehetőségét és a későbbiekben válaszolnak felvetésünkre. 

Tájékoztatjuk a záhonyi kollégákat, hogy 2016. április 6-án 11 órától Kotter József, a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke és Kaczkó Tamás Takarítási üzletág igazgató tart fórumot az április 14-én átszállásban érintett munkavállalóknak.

 

Vasutasok Szakszervezete


Hírnök nyomtatható változata innen tölthető le.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.