2016. 09. 19. 00:00

MÁV FKG KFT. ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSA (TÉT).

A Vasutasok Szakszervezete kezdeményezésére 2016. szeptember 15-én ülésezett a MÁV FKG Kft. érdekegyeztető tanácsa (TÉT).

Beleznai Lilla, a Kft új humán vezetője arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a jövőben ő lesz a Kft. humán stratégiájának meghatározója, Alföldi Antal pedig az operatív humán feladatokat fogja ellátni. A továbbiakban elmondta, hogy valamennyi munkavállaló a KSZ megállapodásnak megfelelően megkapta a Szép Kártyáját és arra az első féléves utalásokat teljesítették. A következő negyedév utalása október 15-ével fog történni. A KSZ tartalmazza a teljesítményösztönző rendszert, melyet át kívánnak alakítani (alapbéresíteni). Az átalakítást követően egy nagyon kis százalékát a munkavállalók, illetve családtagjaik ösztöndíjára kívánják fordítani, amennyiben további tanulmányokat folytatnak, vagy olyan tanulmányokba kezdenek - elsősorban műszaki területen-, amelyek a létszámhiány feltöltését célozzák meg.

A munkáltató 2017 évre tervezi kialakítani egy MÁV-hoz köthető MMK besorolási rendszert. Ezen túlmenően elmondta, hogy jelenleg egy három éves üzleti terven dolgoznak. A VBKJ rendszert a MÁV Csoport szinten tervezik egységesíteni figyelemmel a 2017 évi adó változásokra.

Szakszervezetünk felhívta a figyelmet, hogy az MMK rendszer a MÁV Zrt-nél is elavult, tudomásunk szerint az anyavállalat is tervezi ennek felülvizsgálatát. Teljesítményösztönző rendszer alapbéresítését a VSZ támogatja, amennyiben annak részleteiről meg tudunk állapodni.

A következőkben a VSZ valamennyi átküldött észrevételének és javaslatának tárgyalására sor került.

A munkáltató vállalta, hogy a hetedik napi munkavégzésre kötött megállapodásokról, az átvezénylési díjban részesülők számának alakulásáról, a rendkívüli munkavégzés (ide értve a pihenő napi munkavégzést is) alakulásáról és annak szabályainak betartásáról, valamint az utazási idő általányban részesültek számáról a kimutatásokat elkészíti, és megküldi a szakszervezeteknek.

A munkáltató a jövőben fokozott figyelmet fordít a vezénylésekre vonatkozó szabályok betartására, figyelemmel arra a tényre is, hogy a VSZ kezdeményezésére tartott vizsgálatok során beigazolódott a feltevés, miszerint nem tartják be a KSZ és az MT szabályait (21 munkanapból 20 napra folyamatosan éjszakára vezényelték a munkavállalókat).

Szakszervezetünk javaslatát, az önálló vezénylő munkakört létrehozására, a munkáltató megfontolja, mert a vezénylésekből, szabadság kiadásokból, átvezénylésekből, rendkívüli munkavégzésekből és a pihenő napok kiadásakor felmerülő problémákból úgy látja, hogy az önálló munkakör megoldást jelentene.

A felek átvizsgálták a szabadságok kiadásának gyakorlatát is.  A munkáltató vállalta, hogy a munkavállalók által előre ütemezett – év elején leadott szabadság tervet – szabadságok kiadását a vezényléseknél fokozottan figyelembe veszi.

Szakszervezetünk felszólította a munkáltatót arra, hogy a gépkezelői munkakörben foglalkoztatott kollégák pótlékát minden esetben fizesse meg (270,- Ft/óra) amikor az adott gépen a munkavégzéskor nincs meg a technológiai létszám. Tettük ezt azon tény ismeretében, hogy a szabadságolások idejére nem fizetik ki a pótlékot mondván, hogy a technológiai létszám megvan, csak a szabadság miatt hiányzik a dolgozó.

Szakszervezetünk kifogásolta, hogy Zalaegerszeg telephelyen kilenc gépkocsivezető között akarják szétosztani egy adott gépkocsiban keletkezett kárt. Véleményünk szerint csoportos felelősségre vonás csak abban az esetben lehetséges, ha azt csoportosan követték el. Megoldásként külön konzultációt tartunk.

A felek egyetértettek abban, hogy a munkavállalók ruha ellátásával, - amióta nem az FKG Kft. végzi- komoly problémák merültek fel. Elmaradások vannak, 2016 évre pedig a munkavállalók semmilyen ellátmányt nem kaptak. A munkáltató természetesen a szükséges egyéni beszerzéseket végre hajtja, ez igaz a védőruha ellátásra is. Ezen túlmenően, amennyiben a MÁV Zrt-nél megvalósul és az az FKG Kft-nél is alkalmazható, bérelt ruhákkal (ide értve a tisztítást is) kívánják a ruhaellátást megoldani.

A TÉT ülés végén a munkáltató és a szakszervezetek megegyeztek, hogy a jövőben közös bejárásokat tartanak, azokon a szolgálati helyeken, ahol sok a felmerült probléma.

Vasutasok Szakszervezete

Hírnök nyomtatható változata innen tölthető le.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.