2020. 11. 13. 12:00

Megállapodás született a VNK KSZ módosításáról

Szakszervezetünk 2019. szeptemberében kezdeményezte a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. KSZ átfogó módosítását tekintettel arra, hogy az számos olyan rendelkezést tartalmazott, amely vagy pontatlan volt, vagy pedig a hatályos Mt. szabályaiba ütközött.

A tárgyalásokat csak közel két hónappal később, november elején sikerült megkezdeni, köszönhetően a munkáltató, valamint a társszakszervezet hátráltató, olykor kifejezetten elutasító magatartásának. Ez a magatartás tulajdonképpen végig kísérte a teljes folyamatot: a társszakszervezet felforgatással, rosszindulattal és megtévesztéssel vádolt bennünket, a munkáltató pedig igyekezett elbagatellizálni a módosítások szükségességét olyannyira, hogy a COVID-helyzetre való hivatkozással egészen ez év október végéig nem volt hajlandó semmilyen formában folytatni a tárgyalásokat. Ennek ellenére, nem adtuk fel a küzdelmet és a számunkra legkardinálisabb kérdésekben még sikerült tavasszal megegyezésre bírni a másik két felet. Aztán az élet maga döntött a kollektív szerződés fontosságáról, ugyanis a járványhelyzet miatt a Kormány az egészségügyi rendszer teljes átalakításáról döntött, a Parlament pedig elfogadta az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt. 

Hirtelen mind a munkáltatónak, mind a társszakszervezetnek égetően fontossá vált a hatályos KSZ módosítása, ugyanis az új törvény hatálybalépése után erre többé már nem lesz lehetőség, illetve csak azok a rendelkezések maradhatnak érvényben, amelyet a jogszabály hatálybalépése előtt kötöttek meg a felek (és amennyiben az nem ütközik majd egyéb jogszabályi rendelkezésekbe). Érdekes, egyben megmosolyogtató volt látni a munkáltató ügybuzgóságát a korábbi történések fényében.

A tárgyalások tehát ez év október végén nagyon gyors iramot vettek és a megváltozott hozzáállásnak köszönhetően, 2020. november 5-én megszületett a megállapodás a VNK KSZ módosításáról.

A Vasutasok Szakszervezete javaslatainak köszönhetően:

  • módosult a KSZ és a Helyi Függelék értelmezésére, valamint felmondására vonatkozó szabályozás, és
  • egyértelmű és pontos szövegezést kaptak a felek jognyilatkozataira és a szakszervezeti munkaidő-kedvezményre vonatkozó, valamint a munkaviszony létesítésével összefüggő rendelkezések.
  • Korrigáltuk azokat a szabályokat, amelyek hiányosak, vagy éppen ellentétesek voltak a hatályos Mt. rendelkezéseivel.
  • Változtatás nélkül befogadásra került a hátrányos jogkövetkezmény intézményére, a munkavállalói kártérítési-, valamint a leltárfelelősségre vonatkozó szabályozási javaslatunk. Ezek rendezése különösen fontosak voltak számunkra, ugyanis a munkáltató egyoldalú szabályozása és az erre épülő gyakorlata teljesen jogellenes volt.
  • Szintén befogadásra került a munkaidőre, a munkarendekre, a munkaidő-beosztására, valamint a munkaidő-keretre vonatkozó javaslatunk, amely most már egyértelmű definíciókkal és útmutatással segíti tagjainkat.
  • Tagjaink kérésével összhangban, a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalók munkaidő-kerete egységesen három hónapban került meghatározásra, mindenki más havi munkaidő-keretben dolgozik.
  • Sikerült többletjuttatást kiharcolnunk a munkavállalók számára a pótszabadságok terén: A tíz éve a munkáltatónál dolgozó munkavállalót évente egy nap pótszabadság, a húsz éve a munkáltatónál dolgozó munkavállalót évente két nap pótszabadság, míg a harminc éve, vagy azon felül a munkáltatónál dolgozó munkavállalót évente három nap pótszabadság illeti meg.
  • Pontosítottuk és a jogszabályokkal harmonizálóvá tettük az alapbéren kívüli juttatások fejezetét és módosításra került a temetési segély szabályozása is.
  • Emellett törlésre kerültek egyes, az Mt.-t ismétlő rendelkezések tekintettel az új, hamarosan hatályba lépő egészségügyi törvény szabályozásaira.

A módosított kollektív szerződés aláírása folyamatban van, egységes szerkezetben történő hatálybalépésének időpontja 2020. november 5-e azzal, hogy a megszakítás nélküli munkarendben dolgozók három havi munkaidő-keretére vonatkozó pont csak 2021. január 1-jén lép hatályba.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.