2023. 10. 06. 12:00

A beszerzés kiszervezéséről a MÁV Zrt-nél

A tulajdonos kezdeményezésére november 1-től átalakul a MÁV-Volán-csoport beszerzési, készletgazdálkodási és raktározási tevékenysége. Az érintett munkavállalók vonatkozásában vállalatonként történnek meg az egyeztetések. Elsőként október 4-én a MÁV Zrt.-asztalán volt a téma.

Az ülés egyetlen napirendi pontja a „beszerzési tevékenység MÁV SZK. Zrt.-be való kiszervezése” volt.

A munkáltatói képviseletében Steininger Zsolt, a MÁV humánerőforrás vezérigazgató helyettese elmondta, hogy a tevékenység áthelyezését a miniszter (értsd a tulajdonos) kezdeményezte, melynek időpontját 2023. november 1.-i időponttal jelölte meg. Ez a MÁV Zrt-nél 185 főt érint.

Mivel ez a határidő meglehetősen közeli, emiatt az intézkedések gyorsan követik egymást. Különösen fontosnak tartják az érdekképviseletek, az üzemi tanácsok, KÜT-ök és nem utolsó sorban a munkavállalók naprakész információval történő tájékoztatását. Emiatt nagyobb munkavállalói csoportok előtt is fognak tájékoztatást adni az előzetes terveik szerint.

A kiszervezés munkajogi jogutódlással fog végbe menni úgy, hogy a „munkavállalók nem járhatnak rosszabbul”. Az érintett munkavállalók alapbére és egyéb juttatása nem változik.

A munkavállalók feltehetően ugyanott, ugyanazon eszközökkel, vélhetően ugyanazon „főnökök” felügyelete alatt fognak dolgozni még jó ideig, mint az átszervezést megelőzően. Munkahely váltásra nem kerül sor (ha ez mégis előfordulna, abban az esetben a munkavállalót érintő többlet teher kompenzálásra fog kerülni)

Szász Attila mb. beszerzési főigazgató a MÁV Zrt. és a MÁV SZK Zrt.  munkaerő átadás-átvétellel kapcsolatos tevékenységével kapcsolatban kiemelte, hogy mindkét munkáltató azon dolgozik, hogy a tevékenység átadás ne befolyásolja hátrányosan a MÁV közszolgáltatási tevékenységét.

A továbbiakban a beszerzési eljárások terveire a MÁV SZK Zrt. tesz majd javaslatot, azonban a tervek jóváhagyása a MÁV Zrt. feladatkörébe fog tartozni. A készlet tulajdonos továbbra is a MÁV lesz, a készlet ellenőrzést az SZK fogja végezni, a diszpozíciók felelőse szintén a MÁV SZK Zrt. lesz.  A hosszúsín gyártási tevékenység továbbra is a MÁV Zrt. kezében marad, azonban az ezzel kapcsolatos logisztikai feladatokat az SZK Zrt. látja majd el   

Dr Nemeskéri-Kutlán Endre MÁV Zrt. jogi főigazgató elmondta, hogy jelen esetben a munkáltató személyében történő változásról beszélünk. A szolgálati lakások, tanulmányi szerződésekkel kapcsolatban külön megállapodások is szükségesek lehetnek. Mivel a MÁV SZK. Zrt. rendelkezik Kollektív Szerződéssel, az átkerülő munkavállalók tekintetében a továbbiakban az abban rögzítettek lesznek érvényben

A Vasutasok Szakszervezete természetesen folyamatosan követi az átalakítási folyamatot és minden érintett tagjának biztosítja a szükséges segítséget.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.