2018. 03. 29. 09:23

A szabadságnak van ára?

A Vasutasok Szakszervezete nem hivatalos forrásból értesült arról, hogy a MÁV Zrt. a 2017. évi ki nem adott szabadságokat – bizonytalan idejű és ismeretlen mértékű- pénzbeli „elismerés” útján kívánja az érintettek felé kompenzálni, sőt e kérdésben felmerült egy esetleges KSZ módosítás lehetősége is.

A fenti információkra tekintettel, azonnal levélben fordultunk a munkáltatóhoz, amelyben tájékoztatást kértünk a tavalyi évi ki nem adott szabadságok mennyiségéről, valamint az ebben érintett munkavállalók létszámáról, illetve közöltük a munkáltatóval az e témakörben megfogalmazott álláspontunkat.

A levél itt elérhető.

A legújabb információk, valamint a munkáltató által 2018. március 23-án megküldött tájékoztatás szerint, a munkavállalókkal utólag szeretnének arról megállapodást kötni, hogy a 2017. évben ki nem adott szabadság átvihető a 2018. évre azzal, hogy a munkavállalók megértő hozzáállását az anyagi lehetőségek figyelembevételével a munkáltató később akár honorálni is fogja.

A Vasutasok Szakszervezete részéről ez a munkáltatói magatartás és gondolkodásmód több szempontból is elfogadhatatlan!

A szabadság a munkavállalót a munkában eltöltött idő alapján, minden naptári évben megillető pihenőidő.

Az éves fizetett szabadság – ahogyan a napi és a heti pihenőidő is – a munkavállaló egyik alkotmányos alapjoga (Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdés), így annak korlátozásához nyomós, törvényes indok szükségeltetik.

Álláspontunk szerint, a munkáltató által hivatkozott létszámhiány a munkaszervezéstől nem független körülmény. Mégpedig azért nem, mert a felelős létszámgazdálkodás, azaz a megfelelő munkaerő felvétele, megtartása, az utánpótlás biztosítása a munkáltató alapvető kötelezettsége!

Szakszervezetünk véleménye szerint, a 2017. évben esedékes szabadságok kiadása kapcsán a munkáltató súlyos mulasztásokat követett-, és jelenleg visszaélést követ el, hiszen

  • nem jelezte 2017-ben megállapodási igényét az életkor alapján járó szabadság 2018. évre történő átvitelével kapcsolatban,
  • e megállapodásokat visszamenőlegesen és utólag kívánja rendezni úgy, hogy e szabadság 2018. évben történő kiadására semmilyen garanciát nem tud vállalni,
  • az egyébként jogszabály alapján lehetőségként biztosított, de elmulasztott, majd utólagos és visszamenőleges megállapodásokban való részvétel ösztönzését vetíti elő a munkavállalók számára.

A munkáltató tehát elsiklik azon tény mellett, hogy a munkavállalókat megillető éves szabadság alkotmányos jog, azaz bárminemű – a törvény által megengedett – megállapodás kizárólag a munkavállaló javára térhet el. A szabadság kiadása során pedig figyelemmel kell lenni a szabadság intézményének alapvető céljára is, azaz, hogy a munkavállaló tárgyévi pihenését, regenerálódását biztosítani kell!

Még szomorúbb, hogy a munkavállalók éves pihenésének, regenerálódásának lehetőségét a munkáltató mellett egy másik szakszervezet is szétaprózhatónak, göngyölhetőnek, végül aprópénzre válthatónak tartja!

A Vasutasok Szakszervezete mindezzel nem ért egyet.

A fennálló létszámhiány miatt nem látunk garanciát arra, hogy az átvitt szabadságok 2018-ban kiadhatók lennének és a munkáltatói honorálás gyakorlatilag e ki nem adott szabadságok jogellenes pénzbeli megváltását jelenti!

Arról nem beszélve, hogy egy ilyen gyakorlat könnyen ahhoz a már jól ismert megoldáshoz vezethet, hogy később mindezt a jogszabály szentesíti. Onnan pedig nincs visszaút!

Döntsön mindenki felelősséggel!

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.