2021. 03. 03. 17:48

Egy mindenkiért és mindenért…?

A MÁV Zrt. Budapesti Igazgatósága 7293/2021/MAV számon kiadott egy rendelkezést a gépek, eszközök anyagok kezelésére vonatkozóan, aminek a visszavonását kezdeményeztük.

A hivatkozott rendelkezés a gépek -átadás átvételének és kezelésének hiányosságaira hívja fel a figyelmet, kiemelve, hogy ezen eszközök átadása nem megfelelően dokumentált, s ezáltal a berendezések műszaki felülvizsgálata sem valósul meg az előírásoknak megfelelően. A rendelkezés egyszersmind rámutat arra is, hogy az eszközök őrzése sem biztosított.

A kedvezőtlen állapot megszüntetésének érdekében a munkáltató egyszemélyi felelőst kíván kijelölni, aki felel az átadott anyagok meglétéért és üzemképes állapotáért.

Szakszervezetünk álláspontja – elismerve a berendezések meglétéhez és üzemeltetéséhez fűződő érdek kiemelt fontosságát – az, hogy ezen megoldás nélkülözi a Munka Törvénykönyve által előírt szabályokat, mindemellett a munkáltató jogérvényesítési lehetőségeit sem teszi lehetővé.

A munkáltató a dolgozók által használt berendezések esetében objektív felelősséget irányoz elő mind a tárgyak meglétéért, mind azok használhatóságáért, úgy, hogy ezen felelősség címzettje egyetlen személy.

A berendezések használatáért fennálló objektív felelősséget a hatályos Mt. is ismeri, azonban azt nem a leltárfelelősségi szabályok, hanem a 180§ -ban részletezett megőrzési felelősség körében rendezi. Ezen eltérést csak a munkavállaló javára engedő szabály alapján a munkavállaló az átadott eszköz hiánya esetén csak akkor felel objektíve, ha az az eszközt őrizetében tartja, kizárólagosan használja vagy kezeli. (Az eszköz rongálódása esetén, az Mt. 180§ (6) bek. alapján a felelősség felróhatósági, nem objektív.) A kizárólagos használat és kezelés az eszközök közös használata miatt eleve kizárt. Az egyszemélyi felelős pedig kizárólag akkor felel objektíve a hiányért, ha az adott berendezést egymaga használja.

A leltárfelelősségi előírások alkalmazása sem lehetséges a többes eszközhasználat esetében, és a biztonságos őrzés feltételeit a munkáltató köteles biztosítani.

Véleményünk szerint ezen rendelkezés alkalmazása esetén ellehetetlenül az éjszakai műszakban végzett karbantartási munka, illetve a készenlét alatt történő hibaelhárítás is ezért javasoltuk a rendelkezés visszavonását.

Kapcsolódó dokumentum:

MÁV-Pályavasút Bp Ter Ig - Gépek, eszközök, anyagok kezelésével kapcsolatos rendelkezés

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.