2020. 06. 06. 10:37

Javaslatok a jövedelmi,- és foglalkoztatási helyzet javítására a MÁV Zrt-nél

A Vasutasok Szakszervezete ismét javaslatokat tett a MÁV Zrt. kollektív szerződésének módosítására.

A foglalkoztatási feltételek és a jövedelmi helyzet javítása érdekében javasoljuk, hogy:

 • az átvezénylési díj emelkedjen 1900 Ft-ra,
 • a készenléthez kapcsolódó pótlékok emelkedjenek 5%-kal,
 • a rendkívüli meleg időjárással összefüggésben elrendelt készenlét időtartamának 06.00-18.00 órák közötti sávot javasoljuk megjelölni.
 • a zavartalan vasúti közlekedést biztosító munkakörökben a munkaközi szünet eltérő kiadása miatti átalánydíjazás emelkedjen 900 Ft-ra,
 • a 12. sz mellékletben felsorolt nagy forgalmi leterheltségű állomásokon foglalkoztatott munkavállalókon túl a biztosítóberendezési diszpécser és pályavasúti diszpécser munkavállalókat is 40%-os mértékű műszakpótlék illesse meg.
 • a vezényelt munkarendhez kapcsolódó pótlékok is emelkedjenek 5-5%-kal,
 • a felügyeletet, betanítást külön megbízás alapján ellátó munkavállaló, alapbérének 20%-a helyett 25% pótlékot kapjon,
 • a vállalati gépjárművet vezető munkavállalók vezetési pótléka emelkedjen 11 Ft/km összegre,
 • A munkavállaló nem munkabaleseti halála esetén az örökös(ök)nek járó összeget 1.000.000 Ft-ra kérjük megemelni.
 • A munkavállaló munkabaleseti halála esetén az örökös(ök)nek járó összeg emelkedjen 2.000.000 Ft-ra,
 • A zöldterület karbantartási munkakörben foglalkoztatottak vonatkozásában a következő pótlékokat kérjük bevezetni:
  • munkavezetői pótlék: 20.000 Ft/hó
  • munkavezetői-helyettesi pótlék: 10.000 Ft/hó
  • favágói cserje-és bozótirtási pótlék mértéke: alapbér 5%-a óránként.

További részletek a munkáltatónak küldött javaslatcsomagban olvashatóak.

Szakszervezetünk új együttműködési megállapodás megkötését is kezdeményezte.

Ebben többek között szabályozni javasoljuk:

 • A létszámkiváltó hatással járó beruházások esetén az esetlegesen felszabaduló munkavállalók tovább foglalkoztatására a vállalatnak a szakszervezetekkel egyetértésben konkrét intézkedési tervet kell kidolgoznia.
 • A vállalat gazdálkodását súlyosan érintő, ezzel a foglalkoztatásra is kiható események esetén a munkáltatónak megállapodást kell kötnie a szakszervezetekkel  olyan foglalkoztatási alternatívák átmeneti időre történő bevezetéséről, amelynek alkalmazásával az esetleges veszteségek minimalizálhatók, elkerülhetők.
 • Javasoljuk, hogy a munkáltató a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő munkakörökben foglalkoztatott 55 év feletti munkavállalók számára, egészségük megőrzése, valamint a tipikus betegségek kiszűrése és kezelése céljából, kössön csoportos egészségbiztosítási szerződést.
 • Javasoljuk, hogy a 63. életévet betöltött vasutas munkavállalók alanyi jogon vehessék igénybe a MÁV-ÉVEK Programot, ha azonban e jogukkal nem kívánnak vagy nem tudnak élni, a nyugdíjba vonulásuk alkalmából kapják meg a munkaviszonyuk alapján járó Mt. és KSZ szerinti végkielégítésüknek megfelelő összeget ún. nyugdíjbavonulási jutalomként.

 Részletes javaslataink ebben az összeállításban olvashatóak.

Kapcsolódó dokumentum:

VSZ MÁV Hírnök

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.