2018. 01. 09. 17:34

A mai MÁV VÉT-ről jelentjük

2018. január 9-én ülésezett a MÁV Zrt. Érdekegyeztető Tanácsa – kiegészítve a leányvállalatok humán vezetőivel –, amelynek napirendjén a 2018. évre vonatkozó bér- és VBKJ javaslatok szerepeltek.

A napirend felütéseként tájékoztatást kaptunk a MÁV-Csoportban 2017. évben végrehajtott bérintézkedésekről és a VBKJ rendszer működésére vonatkozó 2017-es adatokról.

A 2018. évre vonatkozó javaslat szerint a munkáltatók a VBKJ bruttó keretösszegét, valamint az alanyi jogon biztosított SZÉP-Kártya vendéglátás juttatás összegét nem kívánják megemelni. Azonban az egyes elemeket érintő jogszabályi változások miatt így is mintegy 3000 Ft nettóérték növekedés valósul meg 2018-ban. Szintén a jogszabályi változások miatt javasolják a Diákhitel törlesztés, valamint a lakáscélú mobilitási támogatás beemelését a választható elemek körébe, ezek adómentesen vehetők majd igénybe. (Itt fontos megjegyezni, hogy a Diákhitel törlesztése kizárólag adott munkavállaló diákhitelének törlesztését jelenti, a családtagokét nem!)

A készpénz juttatás tekintetében megerősítésre került, hogy a tavalyi évben ez volt a legnépszerűbb elem, ugyanakkor a rendelkezésre álló adatok szerint kevesebben használták fel öngondoskodási célból, mint amire számítottak. A munkáltató javaslata a juttatás kifizetésére vonatkozóan az, hogy ez a tavalyi, havi rendszerességről változzon negyedévire. Ez utóbbi javaslatot szakszervezetünk nem tudja támogatni, már az öngondoskodási hajlandóság növelése szempontjából sem.

A bérek vonatkozásában a munkáltató - körültekintő elemzések és számítások elvégzését követően - megtette javaslatát, figyelemmel arra is, hogy jogszabály alapján január elsejétől a minimálbér 138 000 forintra, a garantált bérminimum 180 500 forintra emelkedett.

Az indokolásban a munkaerő-piaci krízis felszámolása, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatti bérfeszültségek enyhítése szerepelt.

A közös álláspont kialakításáról a szakszervezetek és a munkáltató megkezdték az egyeztetést, amelyet 2018. január 18-án folytatnak.

A Vasutasok Szakszervezete átadta a munkáltatónak a 2018. évre vonatkozó tárgyalási javaslatait, amely a bérintézkedéseken túl magában foglalja a kollektív szerződés-módosítási javaslatokat is. Ezzel együtt hangsúlyoztuk, hogy elsősorban a legalább 10%-os mértékű alanyi jogú bérfejlesztést preferáljuk minden MMK-ban.

Bár napirend előtti felvetések most nem voltak, jeleztük a munkáltatónak, hogy az egyéb vasúti járművezetők pótlékáról szóló megállapodás 2017. december 31-én lejárt, ezért kezdeményezzük az abban foglaltak 2018. évben történő alkalmazását is. A munkáltató jelezte, hogy egyetért a kezdeményezéssel.

A következő VÉT ülés időpontja: 2018. január 18. 14.30.

A VSZ MÁV Hírnök nyomtatható verziója itt elérhető

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.