2022. 09. 30. 05:40

Bér, hideg és oktatás az érdekegyeztetés asztalán

A bérekről a kormányzat bevonásával tárgyalni fogunk, a „18-fokos szabályt” észszerűen kell alkalmazni, az oktatás átalakítását fel kell gyorsítani, hangzott el a MÁV Zrt érdekegyeztetésén.

A Vasutasok Szakszervezete már korábban kezdeményezte – a bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően – a jövő évi bérfejlesztés felülvizsgálatát. A munkáltató azonban még nem ismeri ezzel kapcsolatban a tulajdonosi szándékot. Az elnök-vezérigazgató úr megkereste a témában Fónagy János urat, de időközben már Koncz Zsófia lett a szociális párbeszéd felelőse. Az a cél, hogy a bér kérdésében mielőbb összehívásra kerüljön a KVKF (Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fóruma) ülése. Vagy ennek hiányában a CSÉT (Csoportszintű Érdekegyeztető Tanács) ülésen szülessen megállapodás a jövő évi bérfejlesztési kérdésekről. A VSZ sajnálattal vette tudomásul, hogy Fónagy úr, aki elkötelezett támogatója volt a közlekedési ágazatban dolgozók ügyeinek, már nem tevékenykedik ezen a területen.

Kiemelten foglalkoztunk a „18 fokos szabály” bevezetésével. A munkáltató elismerte, hogy egységesen nehezen kezelhetőek a rendelkezésekben foglalt elvárások. Véleményük szerint az előírásokat „értelemszerűen kell alkalmazni”. Szerintünk viszont az intézkedés nem volt jól előkészítve. Ismertettük az intézkedés negatív oldalait, a betegállományok várható növekedését, a szabályok betartatása érdekében végzett ellenőrzések vegzálássá fajulását, a nem vállalt munkahelyi készenlétek miatti reakcióidő növekedést és  kritizáltuk a bevezetéssel kapcsolatos kommunikáció elégtelenségét.

Álláspontunk, hogy a védőital juttatást a KSZ 1/A mellékletben foglaltaknak megfelelően továbbra is alkalmazni kell. A pihenő, melegedő helyiségekben elsősorban a többnyire szabadtéren munkát végzők miatt mindenképpen magasabb hőmérsékletet kell biztosítani.

A munkáltató kérte a szakszervezeteket, hogy tegyék meg jobbító javaslataikat, amelyeket egy operatív csoport fog kiértékelni annak érdekében, hogy enyhítsék az intézkedés negatív hatásait. A munkáltató nem zárta ki a védőital juttatás biztosítását, de a jelenlegi jogszabály értelmezésük alapján erre nem tudtak határozott igent mondani.

Javasoltuk a 2022. szeptember 30-án lejáró alapbérkiegészítések és bérpótlékok meghosszabbítását, illetve alapbéresítését. A munkáltató már vizsgálja a kérdést és a következő napokban meghozzák a döntést.

Napirendre került még a 19/2011 NFM képzési rendelet új szabályainak és lehetőségeinek kihasználása. A megvalósult módosítással nem vagyunk elégedettek, a vasútvállalati vizsgák további bővítésére, a tudásanyag szűkítésére van szükség. A változtatás tempója a munkáltató szerint is lassú, a jelenlegi képzési rendszerrel versenyképtelen a vasúti ágazat. A BGOK-ban a tananyag felülvizsgálata jelenleg is folyik, elektronikus tananyag készül, amelynek tesztelésére néhány tíz fő részvételével pilot projekt keretében kerül sor. Az ezt figyelemmel kísérő bizottságba a szakszervezeti oldalról várnak egy-egy szakértőt.

A bértömeg gazdálkodás gyakorlati problémái is szóba kerültek. Elmondtuk, hogy a bértáblák megszüntetését fájlaljuk, a technológiai létszámok meghatározását hiányoljuk. A bértömeg gazdálkodás bevezetéséből eredő forrásokból javasoltuk a többlet tudás és képesítés elismerésének megteremtését, amelyet már évek óta kezdeményeztünk.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.