2019. 11. 07. 10:23

Konzultáció a TEB szakmákért

A Vasutasok Szakszervezete az általa kezdeményezett konzultáción újabb javaslatokat tett a TEB mesterek, szakaszmérnökök adminisztrációjának csökkentésére, a visszajelentő lapok nyomtatása, szkennelése megszüntetése érdekében. De a tárgyaláson további témákat is érintettünk.

A témában 2017. januártól tett kezdeményezéseink során folyamatosan és most is hangsúlyoztuk, hogy a megnőtt adminisztrációs feladatok a szakmai munkától veszik el az időt, ezáltal sérül a biztonság. Nem életszerűek a munkalap kiadás és oktatás kérdéskörei a napi munkavégzés alkalmával.

A munkáltatói oldal hangsúlyozta, hogy a bizonylati fegyelmet tartani kell, melyre felvetettük, hogy a mesterek sem 0-24 óráig folyamatosan vannak jelen. A munkáltató elmondta, hogy nagyra tartja és megbecsüli a mesterek rendelkezésre állását és munkáját, illetve már tett is lépéseket az adminisztráció ilyen szintű kezelésére (például a hiba-, zavaresemények esetén az utólagos PM rendeléshez kapcsolódó adminisztráció engedélyezett).   Végig kell gondolni a fejlesztéseket. Ígéretet tettek arra, hogy a visszajelentő lapok nyomtatásának szükségességét felülvizsgálják, de a munka bizonylatolásától nem tudnak eltekinteni, viszont a napi oktatások rendjét megvizsgálják.

 A munkák bizonylatolásának lehetőségeit a munkáltató megvizsgálja, egyúttal együtt gondolkodást kért a megbeszélésen ismertetett lehetőségekkel kapcsolatban. Felmerült a szakaszokra kihelyezett anyagkészletek tartalmának kezelése, melyre az erősáram és biztber mesterek a hiba-, és zavaresemények azonnali elhárítása miatti fontosságát emelték ki. A távközlés esetén a szakszervezet kérte, hogy a szakaszra kihelyezett készlet kérdéskörét a munkáltató vizsgálja meg.

A konzultáción érintettük az anyag és ruhaellátásban elért pozitív változásokat. Minőségi előre lépés történt az egyes ruha típusoknál.  Kezdeményezésünkre finisbe ért a „7 in 1” kabát bevezetése. Kértük a megrendelés folyamatának gyorsítását.

Kiemeltük a jelenlegi létszámhiányos munkaköröket, melyben a felsővezeték szerelők esetén a legnagyobb a létszámhiány, de tenni akarásuknak és lojalitásuknak köszönhetően megy a napi üzem.

Elemeztük a szakaszmérnökök ellenőrzési tevékenységének napi gyakorlatát, melyet konkrét példával mutattunk be.

Megkérdeztük ki a munkavezető az egy és kétszemélyes munkáknál hétvégén, és ki tart kinek oktatást. A munkáltató kezdeményezte, az ide vonatkozó Utasítások közös felülvizsgálatát.

Felvetettük a szakaszok munkavállalóinak mobiltelefonnal való ellátását, mely a hálózaton nagy eltéréseket mutat. Van, ahol mindenki rendelkezik céges mobillal, míg máshol csak a mester és az autóhoz rendelt készülék van. A vezetők kérték, hogy ahol probléma merül fel keressük a helyi vezetőket, mivel az igény felmérések és azok rögzítése már megtörtént.

Munkáltatói kérdésre, hogy a béren kívül mivel lehetne motiválni a munkavállalókat, több javaslatunk volt, melyek közül megemlítettük a szakaszok, főnökségek elismerését egy oklevéllel és egy közösen felhasználható összeggel, melyet csapatépítésre használhatnának fel. De további javaslatként megemlítettük  minden munkavállaló céges mobiltelefonnal való ellátását, az első osztályú szabadjegy megadását 15 év után, évente egy alkalommal közös szakmai napok megtartását, a külső cégek által elkészült beruházások átvételét követően a munkában részt vevők kollektív elismerését erkölcsi és anyagi módon.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.