2018. 09. 27. 16:03

Módosult a MÁV Zrt. Kollektív Szerződése és a 2017-2019. évekre kötött Együttműködési Megállapodás.

Ismét jobban járhat, aki szakszervezeti tag.

A képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkáltató a Kollektív Szerződés vonatkozásában megállapodtak abban, hogy korlátozzák a rendkívüli munkavégzésként egymás után elrendelhető éjszakai szolgálatok számát, illetve vezényelt munkarendben foglalkoztatott munkavállalók számára - 2018. július 1. napjára visszamenőleges hatállyal – kedvezően változtak a délutáni, illetve éjszakai műszakpótlék jogosultsági feltételei.

 

A Kollektív Szerződés (KSz) módosításai:

A KSz 35.§ 1. pont (Rendkívüli munkaidők) változása 2018. október 01. napjától

A munkaidőkereten felül elrendelt rendkívüli munkaidőnek minősülő munkavégzés elrendelésekor ezen szolgálatokat is kötelezően figyelembe kell venni a KSz 32.§ 2. pontjában (A megszakítás nélküli (fordulós) munkarendben foglalkoztatott munkavállalók legfeljebb kettő egymást követő éjszakai szolgálatra oszthatók be.) írt korlátozás alkalmazásakor, ha az elrendelés a tárgyhónapot megelőző hónap 23. napjáig kiadott eredeti vezénylés alapján, vagy az adott szolgálatot legalább 5 nappal korábban megtörténik.

Ennek megfelelően e szolgálatokat is figyelembe kell venni azt, hogy megszakítás nélküli munkarendben legfeljebb két egymást követő éjszakai szolgálat osztható be.

Amennyiben a munkaidőkereten felüli rendkívüli munkaidőnek minősülő szolgálat elrendelése az adott szolgálatot  megelőző 5 napos határidőn belül történik, akkor az előzőek szerinti korlátozás alkalmazását a munkáltató különösen indokolt esetben (betegség, előre nem tervezhető foglalkoztatási körülmény stb.) jogosult mellőzni. A korlátozás mellőzésével elrendelt munkavégzések (szolgálatok) számát és azok az előzőek szerinti különös indokát főnökség  vezetője havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles a megadott módon bejelenteni.

A KSz 44.§-ának (Tanulmányi munkaidő kedvezmények) új szövege 2018. augusztus 01. napjától:

A levelező tanfolyam elméleti óraszámainak mennyiségéhez igazodva sávosan határozza meg az igénybe vehető tanulmányi munkaidő-kedvezmény mértékét és kimondja, hogy a kedvezmény utólag nem vehető igénye.

A KSz 49.§-ának (A vezényelt munkarend pótlékai) új szövege 2018. július 1. napjától:

A vezényelt munkarendben délutáni műszakpótlék illeti meg a 14.00 és 22.00 óra közötti időszakban teljesített munkaidőre munkavállalót, ha

  • a munkaideje legkorábban 14.00-kor kezdődik vagy
  • ha az aznapi munkaideje ugyan 14.00 előtt megkezdődik, de az meghaladja a 8 órát.

A 22.00 óra és 06.00 óra közötti időszakban, legalább 1 óra munkavégzés esetén az alapbére 60%-ának megfelelő összeg az éjszakai pótlék illeti meg. Amennyiben az éjszaka teljesített munkaidő az 1 órát nem éri el, akkor ezen időre az általános (40%-os) éjszakai pótlék jár.

A KSz munkaközi szünet kiadásával kapcsolatos 10. számú mellékletében az folyamatban lévő átépítésekkel összefüggésekben a KSz 40.§ 4. pontja szerint szolgálatonkénti 800 Ft-ra jogosító változtatás történt Esztergom (2018. május 1. napjától legkésőbb 2018. december 31. napjáig), Kőbánya-felső (2018. június 01. napjától 2020. december 31. napjáig) és Rákosliget forgalmi kitérő (2018. június 01. napjától 2020. december 31. napjáig) vonatkozásában.

A 2017-2019. évekre kötött Együttműködési Megállapodás módosításának legfontosabb eleme az, hogy az idei évben 230 órát meghaladóan rendkívüli munkavégzést teljesítő munkavállalók 40 óra fizetett távolléttel támogatott módon jogosultak részt venni a 2019/2020 évre meghirdetett Egészségmegőrző Programban.”

 

A 2017-2019. évekre kötött Együttműködési Megállapodás módosításai:

3.4.

A 2018. évben 230 órát meghaladóan rendkívüli munkavégzést teljesítő munkavállalók részére fel kell ajánlani az Egészségmegőrző Programban való részvétel lehetőségét.

A részvételt a munkáltató 40 óra távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezménnyel, vagy – ha a részvétel foglalkoztatási okból rendes munkaidőben nem lehetséges – akkor 40 órára járó távolléti díjjal támogatja.

Amennyiben az Egészségmegőrző Program 680 fős létszámkerete betelik a kötelező felajánlásokat követően, akkor a létszámkeret feletti jelentkezők is megkapják a 40 órára járó távolléti díjuknak megfelelő mértékű támogatás összegét.

5.6.

Ha a valamely aláíró szakszervezet által képviselt volt munkavállaló munkaügyi perében jogerősen megállapítják a munkaviszony megszüntetés jogellenességét, akkor a munkavállaló esetleges újbóli foglalkoztatása kapcsán a képviseletet ellátó szakszervezet jogosult központi egyeztetést kérni.

5.7

Az aláíró felek kinyilvánították azon szándékukat, hogy amennyiben a foglalkoztatási helyzet ezt majd lehetővé teszi, készek közösen megvizsgálni a teljes munkaidő mértékének csökkentését, a zavartalan vasúti közlekedést biztosító munkakörökben.

Kapcsolódó dokumentumok:

Együttműködési megállapodás_módosítása_20180921

Együttműködési Megállapodás egységes hatályos 180921

KSZ egységes szerkezetben 2018 09.21. napjától hatályos

Kollektív Szerződés módosítása_180921

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.