2017. 07. 03. 14:23

Több ponton egyszerűsödik a vasúti képzés

A Vasutasok Szakszervezete már több mint egy éve kezdeményezte az oktatásokat szabályozó rendelet módosítást, ésszerűsítését. Az ügyben több konzultációt és egyeztetést tartottunk. A július 7-én hatályba lépő módosítások még csak az első lépést jelentik egy valóban életszerű oktatási és vizsgáztatási rendszerhez. De továbbra sem adjuk fel, megyünk tovább!

A MÁV-csoport munkáltatói a KTI Vasúti Vizsgaközponttal együttműködve, a rendelkezésre álló gyakorlati tapasztalatok alapján számos javaslatot tettek a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet („Képzési rendelet”) módosítására.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által elfogadott módosítások a 20/2017. (VI.22.) NFM rendelet részeként jelentek meg, és a Képzési rendelet vonatkozásában 2017. július 7. napjától lépnek hatályba, melyek az elmúlt időszak tapasztalatai alapján pontosítják, illetve egyszerűsítik a vasútszakmai képzésekre vonatkozó követelményeket és előírásokat.

Az egyeztetések eredményeképpen megvalósult módosítások közül az alábbiak érdemelnek kiemelt figyelmet:

  1. A műszaki (biztosítóberendezési és felsővezetékes) területek által régóta kért Térközőri vizsgatípusa szétbontásra került. Külön Jelzőőr, Biztosítóberendezési forgalmi, Erősáramú forgalmi vizsgatípus került rögzítésre a Rendelet III. sz. melléklete 9/A; 9/B; 9/C soraiban. Hasonlóan az Egyszerűsített forgalmi vizsgatípus is szétbontásra került a Rendelet III. sz. melléklete 10/A; 10/B; 10/C soraiban.,  erősáramú, pálya, biztosítóberendezési, távközlési vizsgákra. Létrejött továbbá az Egyszerűsített forgalmi (személyszállítási és árufuvarozási szolgáltatás) vizsgatípus is, a Rendelet III. sz. melléklete 15. sorában. A módosítás hatálybalépését követően a fenti új vizsgatípusokból az új képzési programok kidolgozása és azok hatósági jóváhagyása után vizsgázhatnak majd munkatársaink, de ennek jogszabályi feltételei immár megteremtődtek.
  2. A MÁV-csoport által indított képzési projekt eredményeképpen létrehozott új „Általános forgalmi vizsga forgalmi szolgálattevők részére”, és „Önállósító forgalmi vizsga forgalmi szolgálattevők részére” vizsgatípusok is bekerültek a Rendeletbe. [III. sz. melléklete 1/A; és 2/A sorok]. Ezen új vizsgatípusokkal és a hozzájuk kapcsolódó új képzési programmal az újfelvételes forgalmi szolgálattevő munkatársaink képzésének hatékonyságát tudjuk növelni.
  3. A váltókezelői tanfolyam bemeneti feltétele - a jelenlegi érettségiről - középfokú végzettségre csökkent [Rendelet III. sz. melléklet 8. sor], ezáltal a hatálybalépést követően ezen munkakörbe már a középfokú végzettségű (azaz szakmunkás/szakiskolai végzettségű vagy középfokú OKJ-s szakképesítés) munkavállalók jelentkezését is el tudjuk fogadni.
  4. A tolatásvezető és vonali tolatásvezető képzések bemeneti feltételei között előírt 480 óra kocsirendezői gyakorlat 320 órára csökkent [Rendelet III. sz. melléklet 5. és 6. sor], ezzel rövidülhet ezen munkakörök kiképzési ideje.
  5. A sikertelen alapvizsgát tett hallgatók esetében lehetőség lesz kiegészítő alapképzésre beiskolázni a hallgatókat, mely a teljes alapképzés óraszámának 50%-a. [Rendelet 21.§ (5) bekezdése] Így nem kell a teljes alaptanfolyamot megismételniük a sikertelenül vizsgázóknak, a kiegészítő alapképzést követően ismételten vizsgát tehetnek majd a KTI Vasúti Vizsgaközpontban.

A módosítás új oktatási technológiák bevezetésének lehetőségét is megnyitotta az időszakos oktatások rendszerében, mert a kötelező oktatások egy részét komplex, tanúsított elektronikus tudásmenedzsment rendszerrel is engedélyezi megtartani. [Rendelet 23.§ (3) bekezdése]

A rendeletet módosításának kivonata itt elérhető.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.