2021. 06. 16. 19:40

Megjött a válasz „NET-ügyben”

Egyházi karitatív szervezetek vehetik át a Nemzeti eszközkezelő program lakásgazdálkodási feladatait egy kormányzati előterjesztés alapján. Ez vasutas munkahelyeket is érint - írtuk pár napja.

Ehhez kapcsolódva tájékoztatást kértünk az intézkedés megvalósításának jelenlegi állásáról, a hálózati és központi szinten érintett 40-45 kolléga, több tagtársunk jövőbeni kilátásaival, további munkájával, munkakörével kapcsolatban.

Megjött a munkáltatói válasz:

„A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény 22/A.§-ában foglalt rendelkezések, továbbá a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló 343/2020 (VII.14.) Kormányrendelet értelmében a NET Zrt. feladatait 2020. november 1-jével a TLA Vagyonkezelő és hasznosító Kft. (a továbbiakban: TLA Kft) látja el.

Az Országgyűlés napirendjén szerepel az „Egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról” szóló T/15986. számú törvényjavaslat, amely a TLA Kft. által eddig a NET program divízió keretében ellátott feladatokat is újraszabályozná, ugyanakkor a törvényjavaslat elfogadására még nem került sor.

A TLA Kft. vagyonkezelésében lévő ingatlanok üzemeltetését és egyes egyéb kapcsolódó feladatok ellátását érintő MÁV Zrt. által folytatott tevékenység nem törvényi, hanem rendeleti kijelölésen alapul. A 274/2018 (XII. 21.) Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdése a MÁV Zrt-t kijelölt szolgáltatóként határozza meg, illetve a MÁV Zrt. és a NET Zrt. között létrejött Megbízási szerződés jelenleg is hatályban van.

A hivatkozott rendelet módosításáról, így a kijelölés, és ennek alapján a MÁV Zrt. által végzett tevékenység megszüntetéséről semmilyen hivatalos információval nem rendelkezünk.

A hivatkozott rendelet módosításának megtörténtéig a MÁV Zrt. továbbra is a hatályos Megbízási szerződés alapján jár el.

A NET program feladatellátásában résztvevő munkatársak további foglalkoztatásáról a hivatalos közlést követően lehet érdemi egyeztetéseket folytatni.”

Az említett törvényjavaslat elfogadásáig kértük a munkáltatót, hogy az átszervezésben érintett munkavállalókkal történő kapcsolattartásban hálózati és területi szinten szerepet játszó munkáltatói jogkörgyakorlók hiteles és pánikhangulatot nem keltő információkat adjanak tovább.

Szakszervezetünk továbbra is fenntartja konzultációs kezdeményezését a törvényjavaslat vélhető elfogadása után, amennyiben ez érinteni fogja kollégáinkat, tagjainkat.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.