2021. 03. 25. 19:15

Takarítási gyakoriság járvány idején

Az egekbe szökő fertőzöttségi adatok indokolhatnák a munkahelyek takarítási gyakoriságának növelését. Azonban tapasztalataink szerint sok esetben éppen ennek ellenkezője valósul meg. A Vasutasok Szakszervezete elutasít és fellép minden olyan munkáltatói intézkedés ellen, amely a munkavállalók egészségét veszélyezteti.

A munkahelyek takarítására vonatkozó szolgáltatási szerződést, szerződéseket a MÁV Zrt. MvSz 7.7.2 pontjában rögzített takarítási gyakoriságok figyelembevételével kell megkötni, illetve a munkát az alapján elvégezni, különös tekintettel az öltözőkre, illemhelyekre, melegedő, pihenő-, várakozó- és étkező helyiségekre.

Információink szerint a felsorolt helyiségek napi szintű takarításával kapcsolatban sok esetben probléma van. Ezeket a helyiségeket a legtöbb esteben csupán heti 2-3 vagy 5 alkalommal takarítják. Az elmúlt időszakban több esteben is találkoztunk olyan munkavédelmileg megalapozatlan – gazdasági megfontolásokat szem elött tartó – munkáltatói intézkedésekkel, illetve kezdeményezésekkel, amelyek a munkahelyi higiéniai további romlását idézték volna elő.

Ugyancsak hiányosságok tapasztalhatók az olyan munkahelyek esetében is, ahol munkavédelmi szempontból nincs szükség pihenőhelyek kialakítására, mert a munkavállalókat irodákban vagy azokhoz hasonló olyan munkahelyeken alkalmazzák, ahol a munkaközi szünetek alatt a pihenőhelyiséggel egyenértékű pihenési lehetőség biztosítható. Jellemzően ezek a kis és középállomások forgalmi irodái és a váltókezelői őrhelyek.

A higiéniai helyzetet tovább súlyosbítják az egekbe szökő fertőzöttségi adatok is, amelyek éppen a takarítási gyakoriságok növelését, nem pedig csökkentését indokolnák!

Egy másik információ szerint a takarítási szolgáltatási szerződések tartalmazzák az illemhelyeken a WC papír kihelyezését és biztosítását, továbbá a különféle rendeltetésű helyiségekben felszerelt szappan adagolók feltöltését és lábtörlők kihelyezését. Ezzel az a probléma, hogy tulajdonképpen felesleges pénzkidobás és kettős ellátás is.

Az MVSZ Helyi Függelék tárgyalások során egyes esetekben a munkáltató a B+N – el is végzett – feladatára hivatkozva, meg akarta szüntetni a tisztálkodó szerek és a WC papír személyre szóló biztosítását. Az MVSZ szerint azonban „A kéztisztítószert, bőrvédő készítményt a várható felhasználásnak megfelelő mennyiségben, kimutatható módon személyre szólóan kell kiadni.”

A WC papír esetében erre ugyan nincs konkrét szabályozás, de csupán a zárható WC papír tartók és a takarítások – az előzőekben bemutatott – hiányosságaira hivatkozással sikerült a munkáltatói szándékot megváltoztatni.

Felszólítottuk a munkáltatót, hogy intézkedjen a munkahelyek takarítására és a tisztálkodó szerek biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződések tartalmának és betartásának vizsgálata érdekében.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.