2018. 06. 06. 14:34

Több pénzt kapnak a vasúti járművezetők és módosult a MÁV KSZ-e.

A Vasutasok Szakszervezetének nyomására május 1-től egységes lett a vasúti járművezetők balesetmentességi pótléka. A KSZ módosítása pedig több pontosítást és új rendelkezéseket is tartalmaz.

A kollektív szerződés 43. § szerint azt a női munkavállalót, aki egy adott naptári évben 3, illetve azt a férfi munkavállalót, aki egy adott naptári évben 4 alkalommal igazoltan véradáson vesz részt, a következő naptári évben kettő munkanap pótszabadság illeti meg.

Ennél a pontnál egyértelműsítésre került, hogy milyen dokumentumokkal igazolható a véradás ténye. Ez lehet maga a véradó igazolvány, vagy az illetékes szerv által kiállított igazolás.

Új a KSZ 52/A §-a. E szerint amennyiben a munkáltató érdekkörében felmerült okból a munkavállaló hatóság vagy bíróság előtti tanúkénti meghallgatására nem munkaidőben kerül sor, akkor a munkavállalót az ezzel érintett napon 8000,- Ft külön díjazás illeti meg.

 

Változott a MÁV Zrt. vasúti járművezetőinek balesetmentességének ösztönzése céljából juttatott bérpótlékról szóló megállapodás is.

A Vasutasok Szakszervezetének kezdeményezésére végre megszűnt a vasúti járművezetőket indokolatlanul megkülönböztető és a pályás kollégáknak hátrányt jelentő helyzet. 2018. május 1-től visszamenően azt a munkavállalót, akinek a munkaköri feladatai közé tartozik vasúti jármű vezetése, havonta 15000,- Ft bérpótlék illeti meg.

Vonatkozó dokumentumok:

A kollektív szerződés módosítása

A Vasúti járművezetőkre vonatkozó megállapodás.

A MÁV Zrt. Kollektív Szerződése egységes szerkezetben.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.