2021. 02. 25. 09:52

A Covid védőoltáson való részvételről

Amint az közismert, Magyarországon az arra előzetesen jelentkezők részére 2020 vége óta zajlik a koronavírus elleni védőoltások beadása, melynek ütemét a rendelkezésre álló vakcinák határozzák meg.

Annak érdekében, hogy a védőoltást igénylő munkavállalók a számukra kijelölt időpontban hozzájuthassanak a vakcinához és eközben a vasútüzem működése is zavartalan legyen, az alábbiakra hívja fel valamennyi MÁV-csoport munkáltató figyelmét a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese.

  1. A munkavállalók jogosultak az általuk igényelt védőoltás felvételére. E körülmény az Mt. 55. § (1) bekezdésének k) pontja alapján olyan különös méltánylást érdemlő személyi oknak minősül, amelynek szükséges és igazolt időtartamára - más munkajogi megoldás alkalmazásának hiányában is - a munkavállaló igazolt, nem fizetett távollét keretében mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól.
  2. E körben a munkavállalónak is együttműködési kötelezettsége van, azaz a munkáltató működésének zavartalansága érdekében haladéktalanul köteles azt jelezni a munkáltatónak, ha a védőoltás beadásának időpontjáról és helyéről hivatalosan értesítették.
  3. A munkáltatói jogkörgyakorlók méltányosan eljárva kötelesek minden olyan szóba jöhető munkajogi megoldás alkalmazhatóságát megvizsgálni, amellyel a munkavállalót keresetveszteség a védőoltás felvétele mellett sem éri és a munkáltató működése is zavartalan lehet.

A lehetőségeket akár egyedileg mérlegelve azt a megoldást kell választani, amely munkaidő-kieséssel nem jár vagy a kiesés általa csak a legcsekélyebb mértékű lesz.

Az igazolt, nem fizetett távollét biztosításán túl, annak érdekében, hogy az oltás időpontjában az érintett munkavállalónak ne legyen munkavégzési kötelezettsége, sor kerülhet, különösen:

  • szabadság engedélyezésére a munkavállaló kérelme alapján, akár a kérelemre előírt határidő betartása nélkül is,
  • a munkaidő-beosztás egyoldalú munkáltató általi módosítására, az arra vonatkozó határidő megtartásával,
  • a munkaidő-beosztás munkavállaló kérelmére történő módosításával, határidő nélkül,
  • a kiesett munkaidő utólagos ledolgozására, a munkavállaló kérelmére, amely utólagos ledolgozás nem minősül rendkívüli munkaidőnek.

Körültekintő mérlegeléssel lehetővé kell tenni azt, hogy az érintett munkavállalók a hatóságok által előírt időben és módon részesülhessenek az igényelt védőoltásban.

Annak érdekében, hogy a vasutasság minél nagyobb biztonsággal elkerülhesse a Covid-19 fertőzést és ezáltal a vasúti közszolgáltatás is fenntartható maradjon,a Vasutasok Szakszervezete még 2020. decemberében kezdeményezte, hogy a vasutasok képezzenek külön csoportot az oltási tervben, így előbb hozzájutva a vakcinához.(kezdeményezésünk itt olvasható

Kapcsolódó dokumentum:

MÁV_Eljárás védőoltások beadásán történő munkavállalói megjelenésének biztosítása kapcsán

START_COVID védőoltás mentesítés szabályai

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.