2015. 12. 11. 19:05

Szervezeti változásokról a MÁV SZK-nál.

A MÁV SZK Zrt. TÉT ülésén a 2016. január 1-től tervezett szervezeti változások is napirendre kerültek

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Társasági Érdekegyeztető Tanács ülésén első napirendi pontban Szaniszló Ágnes Human üzletág vezető asszony a MÁV SZK Zrt. 2016. évi Képzési Tervének tervezetét ismertette. A tervezet alapját a minden évben ismétlődő feladatok, a kötelező oktatások képzik. A Humán vezetés új, kompetencia mátrixot állított fel. A lényege az, hogy minden egyes munkakörnél, a felállított feladathoz előírt elvárásokhoz képest mérésre kerül, hogy ki hol tart. Ennek a skálázási rendszernek az alapjait készítették el. A készség, képesség, tudás mellé a képzést kell biztosítani. A Vasutasok Szakszervezete az alsó és a középvezetői réteg fogalmának kifejtését és a munkáltatói fórumok szükségességét, a túlórák további növekedésének kezelését hozta fel a tervel kapcsolatban.

A Humán üzletágvezető asszony is kiemelte a munkairányítók, az alsó és középvezetők oktatását. Alap vezetői képzés, konfliktuskezelés, delegálás, irányítás, stresszkezelés lesz többek között az oktatások napirendjén. Havi rendszerességgel kell, hogy a munkáltatók találkozzanak. Vezetőket érintő témákkal, a projektek állásával mindenkinek napra készen kell lennie. Igen fontos az INKA kulcsfelhasználói programjának ismerete, képzése. A kötelező oktatások között elsődleges a munka és tűzvédelmi oktatások szervezése. 

Az oktatás területén cél az e-learning oktatások rendszeresítése. A képzés online módszerrel történő bevezetésének alapja, hogy a munkavállalók többsége számítógéppel dolgozik, így az oktatások munkahelyi környezetben is megoldhatók. A mérlegképes könyvelők éves képzésére jövő évtől saját rendszert tudnak adni. Ezek a képzési programok megvásárolhatóak, elérhetők lesznek, rugalmasan, a munkahelyén meg tudja a munkavállaló oldani. Tesztkérdések is segítik az oktatások közötti a haladást. 

Második napirendi pontként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt.-t érintő 2016. január 1-től tervezett szervezeti változások aktuális kérdéseit tárgyaltuk.

A munkáltató tájékoztatott minket arról, hogy a MÁV Zrt., a MÁV-START Zrt., a MÁV FKG Kft. és a MÁV SZK Zrt. az átszállásban érintett munkavállalókra vonatkozó Megállapodással az egyeztetések végénél tart, azt át fogja adni. Alapelvek között szerepel, hogy január 1-től jogfolytonos, az előző jogviszony elismerésével valósul meg az átadás. Jogi szempontból a ki és bejelentés is meg fog történni. Erről az értesítést egy kísérő levéllel minden érintett meg fog a Humánszolgáltatótól kapni. Ezzel teendője a munkavállalónak nincs, a jogfolytonosság megmarad. Az utolsó havi elszámolásokat is elkészíti a munkáltató. A folyamatosság is biztosítva lesz, mely érinti a tanulmányi szerződéssel, lakáscélú támogatással, fizetési előleggel, bértartozással, lakásépítési kölcsönnel rendelkezőket, egyen- és formaruha juttatásban részesülőket. 

Menetkedvezménnyel kapcsolatos kérdéseinkre a munkáltató elmondta, hogy a visszakerülőknek és családtagjaiknak alanyi jogon jár. Aki már leadta az igénylését, azt a rendszerből kiveszik, nem fogják a munkabérből levonni az érvényesítési díjat és majd januárban kell a saját és a családtagi igényléseket leadni. 

Kérésünkre a munkáltató átadta a az érintett munkaköröket tartalmazó tervezetét. A MÁV Szolgáltató Zrt.-től a MÁV FKG Kft.-be 6 fő, a MÁV Zrt.-be 157 fő és a MÁV-START Zrt.-be 87 fő, összesen 250 fő kerül át 2016. január 1-től. Szakszervezetünk kiemelt fontossággal kéri kezelni a munkavállalók folyamatos tájékoztatását. Kérdésünk volt még az elmaradt ruhaellátások rendezése. Az érintettek ruhaelmaradásáról külön kimutatást készít a MÁV SZK Zrt. és ezt átadja az átszállásban érintett vállalatoknak. A munkavállalók meg fogják kapni járandóságaikat. A munkavállalók bármikor kérhetnek maguk is kimutatást az elmaradt járandóságaikról. A munkáltató vállalta, hogy december 8-ig minden érintett munkavállalót tájékoztat az átszállásról, a tudnivalókról. Ezt érdekképviseletünknek is megküldik. Ezzel kérésünknek megfelelően a munkavállalók körében terjedő bizonytalanságot is meg kívánja szüntetni. 

Kitértünk még az Üzemi Tanács és a Munkavédelmi Képviselők további működésére. A jelen tervezet alapján az Üzemi Tanács működésében nem lesz fennakadás, 2 fő érintett és a 2 fő póttag kerül be a helyükre. 2 fő érintett a Munkavédelmi Képviselők köréből is. 1 helyen választást kell majd tartani. 

Harmadik napirendi pontban a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Kollektív Szerződés 36. §-ának módosítás tervezetét tárgyaltuk. A munkaközi szünetet érintő szabályok rendezése már a MÁV Zrt.-nél és a MÁV-START Zrt.-nél megtörténtek. Ezzel a módosítással megszűnik az a kötöttség, hogy a munkaidőt meg kell szakítani. A munkaközi szünetet, ebédidőt kiveheti a munkavállaló a munkaidő végén is. Hosszasan elemeztük az olajkútkezelő munkakör sajátosságait, nehézségeit, vezénylési rendjét. Ebben a munkakörben nincs osztott munkaidő és a munkaközi szünetet a munkaidő végén is kivehetik a munkavállalók. 

Egyebek napirendi pontban kérésünkre tájékoztatást kaptunk arról, hogy a BLÜ-nél nyáron végrehajtott létszámracionalizálás során az olajkútkezelő munkavállalók közül csak 3 fő vállalta az árukísérő munkakörben való továbbfoglalkoztatást. Kitértünk az elmaradt, ki nem osztott ruha kérdéskörére is. A rendezést csoportszinten határozzák meg, az a döntés kerül a MÁV SZK Zrt.-nél is végrehajtásra. A MÁV SZK Zrt. munkavállalóinak munkarendjét még ebben az évben átadja a munkáltató. 

A MÁV SZK Zrt. következő TÉT ülésére 2015. december 17-én kerül sor. 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.