2016. 10. 29. 16:00

A működés átvilágítása és a jövő kérdései a MÁV Szolgáltató Központ ZRt-nél

MÁV SZK Zrt. Társasági Érdekegyeztető Tanács ülés október 27-én Az első napirendi pontban Bádonfainé Szikszay Erzsébet Vezérigazgató Asszony adott tájékoztatást a MÁV SZK Zrt. szervezeti, szolgáltatási stratégiájáról. Kiemelte, hogy cégcsoporton belüli háttértevékenységet folytató SZK Zrt.-ben is a holding szemlélet erősítése, a szakmai tudás, a kompetencia erősítése a lényeg.

Mivel a szolgáltatási szerződések ez év december 31-el lejárnak, át kellett tekinteni a szervezet működését.  Átvilágító, tanácsadó cég vizsgálatával kívánták cáfolni azokat a kritikákat, hogy „drágák vagyunk, kiszámíthatatlanul jönnek a költségek”. A benchmark mutatók egyértelműen megerősítették, hogy a szervezet olcsó, szinten lévő a  működése, még a BLÜ is hozta az eredményes mutatószámokat a cégcsoporton belüli összehasonlításban. Az átvilágítás egyik fontos megállapítása, hogy a kommunikácói, a szolgáltatói tudat és a készségesség kell, hogy fajsúlyosabban megjelenjen.

A jövő szerződéskötéseit a színvonalasabb együttműködés, az egyeztetések fontossága kell, hogy jellemezze. November vége – december eleje az üzletági szerződések megkötésének, ledokumentálásának az időszaka lesz.  A három éves üzleti tervek biztosítják a kiszámíthatóságot mindenkinek, így az SZK Zrt.-nek is.

A Vasutasok Szakszervezete részéről dr. Kotter József alelnök, Dénes Margit KHI SZK Tagozatvezető és Németh Gáborné KHI SZK vezető kiemelte hozzászólásában, hogy a tagságunk képzettsége, végzettsége, hozzáállása, szolgáltatói tudata is nagyban közrejátszott abban, hogy az SZK Zrt. átvilágítása ezt a kedvező eredményt hozta.

A munkavállalók az SZK Zrt. megalakulásakor sem voltak és ma sincsenek könnyű helyzetben: itt is meg kell küzdeni egyes területeken a létszámhiánnyal, a túlórák szükségességével, szakmai képzéssel, programváltozásokkal, az alacsony bérszínvonal kérdésével, a szervezeti és a személyi változásokkal. További súlyos gond országos szinten a rossz munkakörülmények, melyek közül kiemelendő a Kerepesi út és a Békéscsabai olajkutasok konténere – de sorolhatnánk tovább a nem megfelelő munkahelyeket, munkakörülményeket, a rossz munkaeszközöket. Méltánytalannak tartjuk a menetkedvezmény rendezetlenségét. Várjuk a munkáltatótól, hogy mindezek mellett a belső kommunikációs rendszerében is vezesse be a munkavállalók folyamatos tájékoztatását, szakmai megbeszéléséket, ezek mind a megfelelő munkahelyi légkör, így a hatékonyság javításának elengedhetetlen alkotóelemei.

Válaszában a Vezérigazgató Asszony kitért az együttműködés és a kommunikáció fontosságára. A HÉV cégcsoporti bekerülésével az SZK Zrt. kész szolgáltatói csomagjából választhat, köthet szerződést. A menetkedvezmény rendezésére a Munkáltató – IS – ígéretet kapott a Minisztériumtól. A vállalatcsoporti megállapodások vonatkoznak a továbbiakban is az SZK Zrt.-re. Legyen az akár a bérmegállapodás is.

Egyebekben Szaniszló Ágnes Humán Üzletágvezető Asszony kérdéseinkre tájékoztatott arról, hogy a SZMSZ  kialakítása, szövegezése folyamatban van. November 7.-i héten kapjuk meg, és azt követő héten ülünk össze a témában. A Kollektív Szerződés 4. sz. mellékletében rendezzük a táska és a pontrendszer kérdését. Elemeztük a bérrendezés kérdését, mely a közeljövő nagy feladatának kell, hogy legyen. A szakmai és a gyakorlati idő megjelenítésével, egy megfelelő bérfejlesztésben, bérrendezésben vagyunk érdekeltek.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.