2017. 03. 02. 15:18

A VBKJ keret igénybe vétele lakáscélú hitel törlesztéséhez

Jelenleg a MÁV csoportnál folyik a VBKJ nyilatkozatok kitöltése. Ennek során több kérdést kaptunk a „lakáscélú támogatás” elemmel kapcsolatban.

Bár a korábbi évek gyakorlatával ellentétben a „lakáscélú törlesztés támogatása” címszó kimaradt a választható VBKJ elemekről szóló Tájékoztatóból, azonban a vonatkozó utasítás alapján a lakáscélú támogatás elem felhasználható hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, mint ahogyan az a Tájékoztató „jogosultság feltételei” alatt is szerepel.

 

Részlet a Tájékoztatóból:

6.1.       Lakáscélú támogatás

A munkáltató által lakáscélú felhasználásra a munkavállalónak hitelintézet útján, annak igazolása alapján nyújtott, vissza nem térítendő adómentes támogatása.

Lakáscélú felhasználás

  1. a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése (ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is),
  2. a belföldön fekvő lakás építése, építtetése,
  3. a belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növelése,
  4. korszerűsítés: a lakás komfortfokozatának növelése céljából víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs, megfelelő beltéri légállapoti és használati meleg vizet biztosító épülettechnikai rendszer kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is, az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászárók energiatakarékos cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése. A korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20% százalékáig;

 

Jogosultság feltételei

  1. Az összeg a jogszabályban (Szja tv.1. sz. melléklet 9.3.1. a)-d) pont) meghatározott lakáscélra (vásárlás, építés, építtetés, bővítés, korszerűsítés), továbbá lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez használható fel.
  2. A munkavállaló az ingatlan-nyilvántartás szerint bármely arányban tulajdonjogot, haszonélvezeti jogot szerzett abban a lakásban, amelyre a támogatást kéri.
  3. A lakás, amelyhez a támogatást igénylik, nem haladhatja meg a méltányolható lakásigény mértékét, (Szja tv. 1. sz. melléklet 9.3.4. c) pontban meghatározott feltételek).
  4. A támogatás összege nem haladhatja meg a vételár, vagy (építési, bővítési, korszerűsítési) költség 30%-át.
  5. A kifizetés csak hitelintézet útján történhet.
  6. Az igényelhető összeg felső határa -több munkáltató esetén is - a folyósítás évét megelőző 4 évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forint Ft (ideértve a munkáltató által lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedett összegét is).
Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.