2019. 12. 13. 15:31

Amit az év végi kifizetésekről eddig tudni lehet

Még az ünnepek előtt év végi egyszeri juttatásban részesülnek a MÁV-csoport közszolgáltatási feladataiban legnagyobb szerepet vállaló, kiemelkedő teljesítményt nyújtó, és a vasúthoz lojális, nem vezető állású munkavállalói.

A juttatás összegében és formájában vállalatonként eltérő, igazodva az adott vállalat sajátos munkavállalói célcsoportjaihoz.

Összességében a MÁV-csoport dolgozóinak mintegy háromnegyede, több mint 30 000 fő részesül az év végi többletjuttatásban.

 

A MÁV Zrt-nél az év végi elismerésben egyrészt a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, területi igazgatóságokon dolgozó kollégák részesülnek, mintegy 2 000 fő. A juttatás összege jellemzően 50 000 Ft.

Rajtuk kívül a vasút működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakört ellátó, legfeljebb 280 ezer Ft alapbérű vasutas munkavállalók részesülnek munkájuk elismeréséül 30 000 Ft értékű SZÉP kártya (vendéglátás) juttatásban, mintegy 9 700 fő.

Továbbá a vasúthoz való hűségük elismeréseként év végi, bruttó 80 ezer Ft összegű juttatásban részesülnek a vasútnál több mint 35 éve szolgálók, mintegy 2 800 fő.

A MÁV Zrt-nél mintegy 14 500 főt érint a kifizetés, jellemzően forgalmi szolgálattevőket, váltókezelőket, felsővezeték szerelőket, biztosítóberendezési műszerészeket és lakatosokat, elegyrendezőket, karbantartó szakmunkásokat.

 A MÁV-START Zrt-nél az év végi juttatásban, az elővárosi forgalomban részt vevő jegyvizsgálók, többletteljesítményt nyújtó mozdonyvezetők, kocsivizsgálók és járműszereléssel összefüggő munkakörben foglalkoztatottak, a bevételi forgalom függvényében a pénztárosok, valamint – figyelembe véve az évközi bérintézkedések hatását – más, támogató munkakört betöltő munkavállalók, illetve a vasútnál több mint 35 éve szolgálók részesülhetnek. A jellemzően 20 és 80 ezer Ft közötti összegű juttatásban a munkavállalók több, mint háromnegyede, közel 11 ezer fő részesül.

A részletekről a munkáltatói jogkörgyakorlók adnak további tájékoztatást az érintett munkavállalók részére.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt-nél a társaság elé kitűzött, az üzleti tervben foglaltak magasabb szintű teljesítését célzó célfeladatok eredményes teljesítésében érintett munkavállalók részesülnek. A többletjuttatás az alapbér  50%-a, a 2019. évben teljesített munkaidővel arányosítva.

A MÁV FKG Kft-nél elsősorban a többletteljesítményt nyújtó, illetve a téli felkészülésben részt vevő munkavállalók részesülnek juttatásban, figyelembe véve az évközi bérintézkedések hatását, oly módon, hogy a fizikai dolgozók 50 ezer Ft, a szellemi dolgozók 80 ezer Ft egyszeri juttatásban részesülnek.

Az év végi juttatás 2019. december 18-ig kerül kifizetésre.

A Vasutasok Szakszervezete nem ért egyet az év végi egyszeri juttatásra vonatkozó egyoldalú munkáltatói intézkedéssel, mivel az ismét hátrányosan megkülönböztet és kizár egyes munkavállalói csoportokat, valódi elismerés helyett csak további súlyos feszültségeket szül és vasutast fordít vasutas ellen.

A jelenlegi foglalkoztatási körülmények között csak valamennyi vasutas együttes erőfeszítésével lehetséges az, hogy a vasút mostani állapotában el tudja látni közszolgáltatói feladatait az egész magyar társadalom érdekében.

A VSZ elvárta a munkáltatótól, hogy az év végén elsőként azok bérét rendezze, akik kimaradtak az évközi béremelésekből, majd ezután az egyszeri kifizetésből egyenlően részesüljön minden vasutas munkavállaló.

A VSZ kezdeményezi, hogy a mostani év végi egyszeri kifizetésből kimaradó munkavállalók juttatására a munkáltató mozgósítson további forrásokat.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.