2020. 05. 20. 21:41

Egyeztetés az FKG Kft-nél

A vállalat ügyvezetése átfogó vizsgálatnak vetette alá a cégautó vezetéséért járó pótlék és az utazási idő megváltása címen járó juttatás igénylésével, elszámolásával és kifizetésével kapcsolatos gyakorlatot. A tapasztalt hiányosságokat a munkáltató ügyvezetői rendelkezésben kívánta kezelni. Szerintünk helytelenül.

A vizsgálat során megállapították, hogy a kollektív szerződés szabályainak értelmezése és az alkalmazott gyakorlat nem egységes, illetve egyes esetekben visszaélés is történt. Ezért ügyvezetői rendelkezésben próbálták egyértelművé tenni, hogy a cégautó vezetési pótlékot és az utazási átalányidőt kik számára nem lehet elszámolni június 1-jétől.

A VSZ képviselői egyetértettek abban, hogy a társaság kollektív szerződése rendkívül általános jellegű, ebből adódóan nagyon sok az értelmezési, alkalmazási hibalehetőség. Többek között emiatt javasoltuk - még a tavalyi év közepén – a kollektív szerződés átfogó módosítását.

A rendelkezéssel kapcsolatban több dologra hívtuk fel a munkáltató figyelmét. Egyrészt, és ez a legfontosabb, a KSZ-ben szabályozott két juttatásra vonatkozó bárminemű módosítást csak és kizárólag KSZ tárgyalás keretében lehet megtenni. Ez azt jelenti, hogy az ügyvezetői rendelkezésben feltüntetett elszámolási gyakorlatot (jogosultak körének szűkítése) bevezetni és alkalmazni nem lehet.

Másrészt, a munkáltató azon állítása, miszerint a cégautó vezetési pótlék és az utazási átalányidő ugyanazon jogcímen kifizetett kettős díjazás lenne, elfogadhatatlan. A KSZ szerint a két juttatás egymástól teljesen független, a juttatások jogcíme teljesen különböző, így a feltételek fennállása esetén az érintett munkavállalót mindkét juttatás megilleti.

Javasoltuk, hogy a KSZ-ben kerüljön pontos definiálásra a két juttatás, illetve határozzuk meg a jogosulti kört. Ezt elfogadva a munkáltató elkészíti a módosításra vonatkozó tervezetet, amit megküld az aláíró szakszervezetek részére. A tárgyalások majd ennek mentén folytatódnak.

Az egyeztetés végén megtörtént a csoportszintű bérmegállapodásban rögzített alanyi jogú juttatás és munkavállalói lojalitást elismerő juttatás KSZ-be történő átvezetése. Az alapelvek és a konkrét végrehajtási szabályok munkáltatói utasítás formájában kerülnek kiadásra, természetesen az aláíró szakszervezetek és az üzemi tanács véleményezésével.

Az egyeztetés után elkezdődött a KSZ munkaidő-és pihenőidő fejezeteinek áttekintése.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.