2017. 03. 13. 15:05

Érkezik a megemelt bér!

A március havi fizetésekkel mindenki megkapja megemelt bérét január 1-ig visszamenőleg, miután a szakszervezetek és a MÁV csoport megegyezésének köszönhetően és a tulajdonos régóta várt hozzájárulását követően végrehajthatóvá vált a 2017-2019. évekre szóló bérmegállapodás.

A három éves megállapodás alapján az átlagos bérfejlesztési mérték az alábbiak szerint alakul:

2017. évre vonatkozó átlagos bérfejlesztés mértéke

13 %

2018. évre vonatkozó átlagos bérfejlesztés mértéke

12 %

2019. évre vonatkozó átlagos bérfejlesztés mértéke

5%

2017. évre az átlagos éves bérfejlesztési mértékből, az egyes munkakörök között lévő bérfeszültségek kezelésére 3 százalékos bértömeg került elkülönítésre.

2018. évre az átlagos éves bérfejlesztési mértékből 2 százaléknyi bértömeg kerül elkülönítésre, amelynek felhasználásáról a felek legkésőbb 2018. január 31. napjáig megállapodnak.

A 2019. évre vonatkozó átlagos éves bérfejlesztési mérték konkrét felhasználásáról a felek 2019. január 31-ig megállapodnak.

 

2017. évre vonatkozó részletes szabályok:

Alanyi jogú béremelés:

A megállapodás értelmében a MÁV Csoport (MÁV Zrt, MÁV-START Zrt., MÁV Szolgáltató Központ Zrt., MÁV FKG. Kft., Záhony Port Zrt.,  MÁV Vagon Kft., MÁV-HÉV Zrt., MÁV Nosztalgia Kft.) minden, prémiumrendszer hatálya alá nem tartozó munkavállalója 10 % alanyi jogú alapbéremelésben részesül 2017. január 1-ig visszamenőleges hatállyal.

Az alapbéremelés vetítési alapja a 2016. december 31-én érvényes besorolás szerinti alapbér.

Azon munkavállalók esetében, akiknél a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértéke elérte, vagy meghaladta a 10%-ot, a bérfejlesztés 2017. január 1-i végrehajtásával megvalósult, tehát esetükben további alanyi jogú béremelés nem valósul meg.

Azon munkavállalók esetében, akik +4% emelésben érintettek, de akiknél a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének mértéke elérte, vagy meghaladta az összesen 14%-ot, a bérfejlesztés 2017. január 1-i végrehajtásával megvalósult, tehát esetükben további alanyi jogú béremelés nem valósul meg.

Amennyiben az adott munkáltató rendelkezik bértáblával, a megállapodás végrehajtásával egyidejűleg az alapbérsávok értékei (minimum- maximum és „visszavételi bér”) az adott kategóriához tartozó alanyi jogú bérfejlesztési mértékkel – de legalább a kötelező legkisebb munkabérre, illetve a garantált bérminimumra – megemelésre kerülnek.

Diplomás minimálbér:

 • Főiskolai végzettség esetén         270.000,-Ft/hó
 • Egyetemi végzettség esetén        300.000,-Ft/hó

A munkáltatói önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés mértéke, MÁV Zrt, MÁV-START Zrt, MÁV SZK Zrt., FKG Kft. ZÁHONY-PORT Zrt.:

 • 2017. január 1-től a munkavállaló alapbérének 3%-a
 • 2018. január 1-től a munkavállaló alapbérének 3,5%-a

Szenioritás rendszere:

A MÁV csoportnál eltöltött munkaviszony alapján a szenioritás rendszerének kidolgozására tekintettel elkülönített bértömeg felhasználásáról a felek 2017. május 31-ig megállapodnak annak érdekében, hogy az a 2017. évi Vasutasnapra életbe léphessen.

Vállalati külön szabályok

MÁV Zrt.

A 10 kiemelt, a 11, 11 kiemelt, 12 és 12 kiemelt MMK-ba tartozó munkakörökben, valamint a főrendelkező munkakörben foglalkoztatott munkavállalók az alanyi jogú általános bérfejlesztést meghaladó további + 4% alanyi jogú emelést kapnak.

A vezető váltókezelő munkakörökben foglalkoztatottak esetében az alanyi jogon járó alapbéremelésen felül +4% alapbéremelés valósul meg, azzal, hogy az új alapbér legalább 170.000,- Ft, illetve I. kategóriájú állomáson legalább 175.000,-Ft.

A MÁV Zrt.-nél valamennyi, váltókezelői munkakörben (ide nem értve a váltókezelő-gyakornokot) és valamennyi vonat fel- és átvevő munkakörben alkalmazásra kerül a garantált bérminimum, függetlenül a munkavállaló végzettségétől.

MÁV-START Zrt.

A 10, 11 és 12 MMK-ba és az alábbi munkakörcsaládba tartozó munkakörökben foglalkoztatottak az alanyi jogú általános bérfejlesztés mértékét meghaladóan további + 4%-os bérfejlesztésben részesülnek. Érintett munkakörcsaládok:

 • Járműkarbantartói: külön lista alapján (a lista itt található)
 • Kocsivizsgálói: kocsivizsgáló
 • Pénztárosi: Nemzetközi személypénztáros, Számadó pénztáros, VIP pénztáros
 • Jegyvizsgálói: Jegyvizsgáló (nemzetközi), Vezető jegyvizsgáló (belföldi), Vezető jegyvizsgáló (nemzetközi).
 • Üzemeltetés technológiai: Személyszállítási ügyeletes

Az átlagos éves bérfejlesztés mértékével (13%) emelkednek az alábbi munkakörben foglalkoztatottak bérei:

 • Vizsgáló főkalauz
 • FLIRT motorvonat vezető

Az átlagos éves bérfejlesztés mértékével (13%) emelkednek a mozdonyvezetői, mozdonyfelvigyázói, külsős mozdonyfelvigyázói, vezénylő/vezénylőtiszti bértáblák alapbér értékei. (a bértáblák itt megtalálhatóak)

A MÁV-START Zrt-nél a Gépkezelő és a Telepi rendező, váltókezelő munkakörökben alkalmazásra kerül a garantált bérminimum, függetlenül a munkavállaló végzettségétől.

MÁV SZK Zrt.

A 10, 11 és 12-es MMK-ba tartozó munkakörökben, foglalkoztatott munkavállalók az alanyi jogú általános bérfejlesztést meghaladó további + 4% alanyi jogú emelést kapnak.

FKG Kft.

Az egyéb vasúti járművezető (gyakornok) munkakörbe felvett munkavállalók kezdő bére megegyezik a 2017. évi garantált bérminimum összegével és részükre a modulrendszerű képzéshez igazodó sávos díjazást vezetnek be. Jelen megállapodás időpontjában munkaviszonyban álló munkavállalók (vasúti járművezető) esetében az alapbért minimum bruttó 190.000,- Ft-ban állapítják meg.

A vasúti munkagépkezelő, vasúti járművezető és munkagépkezelő, vasúti gépegység vezető munkakörökben további 3 % alapbéremelést hajtanak végre úgy, hogy az emelt alapbér nem haladhatja meg a bruttó 270.000,- Ft-ot.

Gépészeti szakmunkás munkakörökben további 3 % alapbéremelést hajtanak végre úgy, hogy az emelt alapbér munkaköri minimuma bruttó 200.000,- Ft.

Egyéb szakmunkás és munkavezető munkakörökben a munkaköri minimum bér bruttó 190.000,- Ft

Technikus és művezető munkakörökben 3%-os alapbéremelést hajtanak végre.

Pályamunkás munkakörben a megállapodás aláírásának időpontjában azok, akik vas- vagy fémipari szakmunkás végzettséggel rendelkeznek további 3% bérfejlesztésben részesülnek, de az emelt bér nem haladhatja meg a bruttó 161.000,- Ft-ot.

ZÁHONY-PORT Zrt.

Az alanyi jogú általános bérfejlesztésen felül további 3%-os alanyi jogú bérfejlesztés valósul meg:

 • A művezető és a rakodásirányító szakelőadó munkakörben foglalkoztatottak esetében,
 • Az általános karbantartó munkakörben foglalkoztatott azon munkavállalók esetében, akik több szakmával vagy egy szakmával és gépkezelői vizsgával rendelkeznek,
 • Eperjeske átrakó, Komoró fatároló és Záhony 500-as munkaterületen darukezelő, nehézgépkezelő, könnyűgépkezelő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében, akik államilag elismert középfokú végzettséggel rendelkeznek,
 • Munkakörtől függetlenül azon munkavállalók esetében, akik egyéb vasúti járművezető (MTZ TRACK vezető) vagy nyomástartó edény gépész képesítéssel rendelkeznek.

Amennyiben ezek közül a munkavállaló több pontban is érintett, csak egy jogcímben részesülhet a további 3%-os alanyi jogú bérfejlesztésből.

 

Együttműködési megállapodások a vállalatcsoport munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról.

A bérmegállapodással egyidőben írták alá a felek a 2019. december 31-ig hatályos együttműködési megállapodásokat is.

A megállapodás többek között tartalmazza:

 • Az egészségileg alkalmatlanná vált munkavállaló kedvezményeit, a Kollektív Szerződés 46.§-ában foglaltakon túlmenően. Azon munkavállaló számára aki „hatósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörben” volt foglalkoztatva, és az egészségi állapotának munkavégzésből eredő megromlása miatt – a nyugdíjkorhatárának elérése előtt 24 hónapon belül – munkaköre ellátására véglegesen alkalmatlanná vált (kivéve rokkantság), és számára más, megfelelő munkakör felajánlása nem lehetséges, akkor az Mt-ben meghatározott felmondási idő, végkielégítés megváltásán túlmenően a Munkáltató további 3 havi szociális juttatás kifizetését is biztosítja.

Azon munkavállaló, aki a MÁV Zrt-nél legalább 25 éven keresztül hatósági orvosi vizsgálathoz kötött munkakörben volt foglalkoztatva, és munkaköréhez szükséges alkalmas minősítést – a nyugdíjkorhatárának elérése előtt 24 hónapon belül – olyan foglalkoztatási korlátozásokkal kapja meg, ami miatt a Munkáltató az eredeti munkakörében nem tudja tovább foglalkoztatni, a Munkáltató megvizsgálja és elősegíti olyan munkakörbe helyezését, amelyhez szükséges szakképzettséggel és egészségi alkalmassággal rendelkezik.

 • A munkavállalók ösztönzését munkatársak toborzása tekintetében.  A MÁV Zrt. azon munkavállalóját bruttó 35.000 Ft illeti meg, aki írásban leendő munkavállalót ajánl valamely, a Munkáltató által évente felülvizsgált és közzétett munkakörre meghirdetett álláshelyre (ide nem értve a vállalatcsoport más munkáltatóinál jelenleg munkaviszonyban állókat) feltéve, hogy az ajánlott személy munkaviszonya az arra előírt hatósági vizsga vagy más követelmény sikeres teljesítésével határozatlan idejűvé válik.
 • A MÁV Zrt. a jelen megállapodás hatálya alatt – a szükségessé vált belső strukturális változásokon túl – nem tervezi a foglalkoztatottak számának érdemi csökkentését. Amennyiben - különösen műszaki fejlesztés, technológiaváltás, megrendelés-állomány csökkenés, az ügyviteli folyamatok átalakítása, hatékonyság-növelés következtében - foglalkoztatási gondok keletkeznének, a Munkáltató a munkaerő-piaci szolgálat igénybevételének lehetőségén túl az érintett munkavállalók részére az Mt. 66.§ (5) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával lehetőség szerint másik, méltányos továbbfoglalkoztatást jelentő munkakört ajánl fel.
 • MÁV-ÉVEK program: A Munkáltató a működésével összefüggő okból munkáltatói felmondással érintett, legalább 15 évi folyamatos MÁV Zrt-nél töltött, vagy ilyennek elismert munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók részére – legfeljebb a korhatár előtti ellátásra, illetve az öregségi teljes nyugdíjra való jogosultságig – lehetővé teszi a MÁV-ÉVEK programban való részvételt, amennyiben legfeljebb a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási idő, végkielégítés és az ezek hosszának megfelelő munkaviszony idejére járó szabadság időtartama hiányzik a jogosultság megszerzéséig.
 • MÁV-ESÉLY program: A Munkáltató a pozíciója megszűnésében érintett, a 45. életévét betöltött, a Munkáltatónál a jelenlegi munkaviszonyában legalább 10 év folyamatos vagy ilyennek elismert munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók részére munkahely keresés céljából biztosítja a MÁV-ESÉLY programban való részvételt. A MÁV-ESÉLY programban a munkavállaló 3 hónapra mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, az erről szóló megállapodás megkötése időpontjában megállapított és rögzített távolléti díj havonta történő megfizetése mellett.
 • Egészségmegőrző program: A nehéz fizikai munkát végző, nagy terhelésnek kitett, a vasúti forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók munkaképesség-csökkenésének megelőzése érdekében a Munkáltató egészségmegőrző programot működtet.  Munkáltató vállalja, hogy az egészségmegőrző program kapacitását a 2018. évben kezdődő programban további 65 fővel (680 főre) növeli.
 • Képzési támogatás: A Munkáltató azon foglalkoztatási nehézséggel érintett munkavállalók részére, akiknek belső átképzéssel nem tud végzettségüknek, képzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak illetve egészségi alkalmasságuknak megfelelő, betölthető munkakört felajánlani, a munkaerő-piacon esélyeik növelése érdekében a munkavállalók által kiválasztott külső (a MÁV Zrt. szervezetén kívüli) – legfeljebb hat hónap időtartamú – képzés költségeit (tanfolyami díj, vizsgadíj, vagy regisztrációs díj) legfeljebb 200.000 Ft-ig kifizeti.

Vasutasok Szakszervezete

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.