2016. 12. 21. 22:16

Folytatódtak a MÁV év végi tárgyalásai

2016. december 20-án folytatódtak a MÁV-csoport év végi tárgyalásai. Tulajdonosi felhatalmazás hiányában a munkáltató bérről még továbbra sem tud tárgyalni, így a VBKJ elemeiről, valamint a foglalkoztatási kérdéseket tartalmazó Együttműködési Megállapodás tartalmáról folyt az egyeztetés. A munkáltató több VSZ javaslatot elfogadott.

A napirend előtt a Vasutasok Szakszervezete az alábbi kérdésekre várt választ és intézkedést a munkáltatótól:

  1. A december 19-én lezajlott vasútőri kiszervezés tárgyában tartott konzultációt nyugodtan nevezhetjük siralmasnak, hiszen a jelenlegi információink alapján a közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozásoknál nem ritka esemény a jogellenes foglalkoztatás. Sajnos, a munkáltató felelőssége ebben a helyzetben fennáll, ezért azt kérjük, hogy a MÁV Zrt. tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kiszervezésre kerülő munkavállalók sorsáról korrekt megállapodások szülessenek.

A MÁV reakciójában elmondta, hogy a vasútőri tevékenység kiszervezése kapcsán az átszállás körébe nem tartozik bele minden „vívmány”, ezért óva intenek mindenkit a munkaviszonya indulatból történő megszüntetésétől.  Ami biztos, hogy a jelenlegi, alanyi jogon járó önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulást az átszállást követő egy évig fent kell tartania a fogadó cégeknek, ugyanis ez a közbeszerzésben kikötött feltételként szerepel. Ezen semmilyen körülmények között nem tudnak, és nem lehet változtatni.

 

  1. INKA-projekt: a munkavállalók tájékoztatása szerint, a rendszer jelenleg kaotikus, a most vizsgázók kapkodva, rögzült és használható tudás nélkül kellett, hogy számot adjanak. Kétséges, hogy a rendszer január 1-től ilyen körülmények mellett el tud indulni, ezért azt javasoljuk, hogy fontolják meg annak elhalasztását.

Itt a munkáltató kijelentette, hogy az INKA-projektnek megvan a felelőse, biztosak abban, hogy ez a személy megfelelően fel tudja mérni, hogy a rendszer elindítható-e január 1-jén vagy sem.

 

  1. Nyíregyháza állomáson sajnos történt egy haláleset, amelynek kapcsán kiderült, hogy az egyetlen defibrillátor, ami az állomáson rendelkezésre állhatott volna, olyan helyen van tartva, amely ilyen esemény esetén nehezen elérhető. Kérjük, hogy a munkáltató adjon egyértelmű rendelkezést valamennyi defibrillátorral rendelkező szolgálati hely számára arról, hogy azt pontosan hol kell elhelyezni és biztosítsa ezen információk eljutását valamennyi munkavállaló számára. érdemes lenne megfontolni azt is, hogy az utazóközönség felé milyen információt lehet erről adni, hiszen nem biztos, hogy egy hirtelen rosszullét esetén azonnal elérhető valamelyik vasutas kolléga.

A nyíregyházi eseményről a munkáltató telefonon – ott a helyszínen – kért tájékoztatást. Ennek alapján arról informáltak bennünket, hogy az életmentő eszköz minden, az állomáson dolgozó munkavállaló számára ismert, azonban mire az eseményről tudomást szereztek, az illető már nem élt.

 

  1. Ahogyan azt már a legutóbbi tárgyaláson is jeleztük, (az előzmények honlapunkon olvashatóak) a váltókezelők átsorolására vonatkozó intézkedéstervezetet továbbra sem tudjuk elfogadni, ugyanis a munkáltató ilyen jellegű különbséget (MMK és bér) nem tehet pusztán annak okán, hogy valaki rendelkezik érettségivel vagy sem. A munkakör betöltésének ugyanis, ez nem volt feltétele, ráadásul a garantált bérminimum sem köthető az érettségi bizonyítvány meglétéhez. Ennek alapján továbbra is az intézkedéstervezet visszavonását és az elkezdődött munkaszerződés módosítások leállítását kérjük.

Szakszervezetünk véleményét és kitartását is figyelembe véve, valamint annak okán, hogy a háttérjogszabályokban is anomáliák vannak, a munkáltató a jelenlegi intézkedéstervezetet újra gondolja és januárban a tárgyalóasztalnál kíván a megoldási javaslatokra visszatérni.

 

 A napirendi témakörök közül elsőként a VBKJ elemekre tértek ki a felek.

A munkáltató által, az előző VÉT-en javasolt VBKJ elemek elfogadásra kerültek azzal, hogy a munkáltató befogadta a VSZ azon javaslatát, miszerint a készpénz-elemet havi rendszerességgel kell kifizetni. A VBKJ elemeket, illetve azok kifizetésének ütemezését, szorzóit tartalmazó táblázatot a jelenlévők szignálták, ezzel kifejezve, hogy ebben a kérdésben megállapodásra jutottak. Ezzel a VBKJ sorsa tisztázódott, vagyis marad a tavalyi keretösszeg. Az alanyi jogon járó – a törvényes kereten felül, a munkáltató által átvállalt adóterhű – elemek is megmaradnak, bár az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulás esetleges emelése nincs kizárva. Ez utóbbiról januárban, a kormányzati döntés függvényében tudunk majd tárgyalni.

A második pontként megjelölt Együttműködési Megállapodás kapcsán, a munkáltató átadta a javaslatait. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a munkáltató két évre kívánja megkötni, melyben a korábbi elemek, a MÁV-ÉVEK, MÁV-ESÉLY programok továbbra is működni fognak.

Ezeken kívül a rendszer új – több, a VSZ által korábban jelzett – elemekkel bővülne, ilyenek pl.: rekreációs intézkedések, utánpótlást biztosító tételek, munkavállalók ösztönzése új munkavállalók toborzása tekintetében, hosszú távú foglalkoztatást biztosító tételek.

Az átadott anyaghoz 2017. január 6-ig tesszük meg észrevételeinket, javaslatainkat, amelyről a január 9-re előirányzott VÉT-en folytatódik az egyeztetés.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.