2020. 05. 14. 19:20

Ismét lépjünk előre

A Központi Operatív Törzs által naponta közzétett információk szerint, az újonnan regisztrált koronavírus fertőzések száma csökkenő tendenciát mutat, így várhatóan a budapesti és pest megyei korlátozások feloldására is hamarosan sor kerülhet.

A gazdasági élet fokozatos újraindításával a MÁV Csoporton belül időszerűvé válik a munkaügyi kapcsolatok menetének visszaállítása a megszokott mederbe, ezért a Vasutasok Szakszervezete kezdeményezi a csoportszintű VÉT összehívását – a biztonsági előírások megtartásával akár személyes jelenlét mellett – az alábbi napirendi pontok megjelölésével.

  1. A 2020. évi csoportszintű bérmegállapodás Záró rendelkezések c. fejezetének harmadik bekezdésében foglaltak szerint, a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ha a szociális hozzájárulási adó 2020-ban csökkentésre kerül, akkor tárgyalásokat kezdeményez a munkáltatói önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés bevezetéséről.

A 140/2020 (IV.21) Kormányrendelet 24.§-a alapján, a szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 1-jétől 17,5%-ról 15,5 %-ra csökken, így a fent hivatkozott bérmegállapodásra, valamint a 2020. április 16-án e-mailben a VSZ elnöke által küldött levélre hivatkozva kérem a munkáltatót, hogy a VÉT ülésen mutassa be az önkéntes egészségpénztári tagdíj-kiegészítés mértékére vonatkozó előterjesztését az ennek bevezetéséről szóló megállapodás mielőbbi megkötésének érdekében.

  1. Az új, középtávú Együttműködési Megállapodás megkötésére vonatkozó tárgyalások megkezdése.
  2. A megkezdett, de a koronavírus járvány miatt félbeszakadt KSZ tárgyalások folytatása.

 

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.