2017. 01. 27. 22:03

Január 27-én ismét a bérekről

A szakszervezeti oldal közös álláspontját eljuttatta a munkáltatónak. A munkáltató álláspontja a következő három évre 12-10-8%, de nem zárkózik el attól, hogy az első két évre vonatkozóan több pénzt csoportosítsanak át. Ehhez modellszámításokat kell végezniük, amit átadnak a szakszervezeteknek.

Az alanyi jogú béremelésen túl azonban a rendelkezésre álló bértömeg terhére több kérdést is kezelni kell:

További emeléssel szükséges a 10-es kiemelt és a 12-es kiemelt MMK között lévő munkavállalók bértorlódását kezelni. Ez közel 100 munkakörben kb. 8000 főt érintene.

A Vasutasok Szakszervezete követelésének is megfelelően minden váltókezelő részére meg kell adni a garantált bérminimumot és ugyanígy kell eljárni a vonatfelvevők kérdésében is. E mellett kezelni kell a diplomás minimálbért is. (főiskolát végzettek: 270 ezer, egyetemet végzettek: 300 ezer Ft).

A bértarifa kapcsán a munkáltató javaslatot tett arra, hogy  15 év munkaviszony után, minden 5. évben, az aktuális Vasutasnapon plusz 5000 Ft béremelést kapnának a munkavállalók.

A bérfejlesztés átlagos mértékét ezek figyelembevételével kell meghatározni.

Abban egyetértés volt, hogy a bérfejlesztést valóban az első két évben kell „megnyomni”, tekintettel az országos bérmegállapodásra. A bérfeszültség kezelése a VSZ szerint is kiemelt fontosságú, de ehhez a munkáltató 12-10-8%-os javaslata nem lesz megfelelő. A VSZ ahhoz is ragaszkodik, hogy a többéves megállapodásban rendelkezzünk a felülvizsgálat és újragondolás lehetőségéről.

Az elhangzottaknak megfelelően a munkáltató a következő ülésig (január 31.) megküldi részletes javaslatait és az ezekhez kapcsolódó számításait.

Amennyiben a felek megegyezésre jutnak, az a február 20-i kormányülésen kaphat jóváhagyást.

A szakszervezeti oldal ragaszkodik ahhoz, hogy a tulajdonos felé egyértelművé tegyük, hogy a felek egyetértésében meghatározott bérfejlesztés mértékénél alacsonyabb tulajdonosi döntést nem vagyunk hajlandóak elfogadni.

További témák az egyeztetésen:

INKA-projekt:

A VSZ konzultációt kezdeményezett, amelynek keretében a projekt részleteit szeretnénk megismerni.

A munkáltató részéről a konzultációnak nincs akadálya, kérik, hogy gyűjtsük össze, hogy miről kérünk konkrétan tájékoztatást.

Vasúti járművezetők pótléka

A VSZ a korábbi és december 31-én lejárt megállapodás újrakötését javasolta azzal, hogy a pótlékok egységesen kerüljenek megállapításra a felsővezetékes illetve pályás munkavállalók között. Ennek oka, hogy szakmailag nem indokolt a különbségtétel.

A munkáltató a korábbi megállapodást csak változatlan módon volt kész továbbvinni 2017. évben.

Együttműködési Megállapodás tervezete

A munkáltató a múlt héten kiküldte a szövegjavaslatát, amelyet a szakszervezetek áttekintettek. Az anyagban rögzíteni kell, hogy az itt meghatározott elemeket a többi társaságnál is alkalmazni kell, természetesen a speciális eltérések figyelembevételével.

A VÉT – a fentebb írtak szerint – január 31-én folytatódik.

A szakszervezeti oldal javaslata itt elolvasható.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.