2021. 03. 05. 13:02

Járványügyi intézkedések

2021. március 4-én történt kormányzati bejelentések alapján (még a hivatalos jogszabályi megjelenés előtt) a 2021. március 8. napjától kezdődő időszak foglalkoztatással összefüggően felmerülő legfontosabb kérdéseiben a MÁV Zrt. humánerőforrás vezérigazgató-helyettese az alábbi tájékoztatást adta ki.
  1. Járványügyi óvintézkedések:

A hatósági előírásokon túlmenően (március 8. napjától várhatóan a közterületen mindenhol maszkviselési kötelezettség előírása várható) továbbra is kötelesek a munkavállalók orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni a munkáltató valamennyi telephelyén a zárt terű közös használatú helyiségekben kivéve, ha aznap az adott helyiségben a munkavállaló egyedül látja el munkáját.

Továbbra is mindenhol meg kell tartani az egymás közötti legalább 1,5 méter védőtávolságot és törekedni kell az általános higiéniai követelmények fokozott betartására is.

Értekezletek és megbeszélések megtartására csak személyes megjelenést nem igénylő módon (skype-, videó- vagy telefonkonferencia formájában) kerülhet sor!

  1. Otthoni munkavégzés:

Annak érdekében, hogy a munkahelyeken minél kevesebb személyes kontaktusra kerüljön sor, a munkavállaló részére biztosítani kell az otthoni munkavégzés lehetőségét, amennyiben a munkakörébe tartozó feladatok ellátása lehetővé teszi valamint az ehhez szükséges technikai feltételek is rendelkezésre állnak, és az érintett munkavállaló az otthoni munkavégzést vállalja.

 Az otthoni munkavégzést a munkáltatói jogkörgyakorló időbeli korlátozás nélkül jogosult engedélyezni.

  1. A saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezése

A KSz 57.§-a alapján költségtérítésre jogosult munkavállalókon túlmenően, továbbra is lehetséges a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének elszámolása, - további intézkedésig – 2021. április 7. napjáig, a korábban alkalmazott feltételekkel.

  1. A 12 éven aluli gyermek esetében szükségessé váló a napközbeni, lakóhelyen történő felügyelet biztosítása:

 A kormányzati bejelentések alapján 2021. március 8. napjától 2021. április 7. napjáig zárva tartanak az óvodák (míg a bölcsődék várhatóan továbbra is fogadhatják a gyermekeket) és az általános iskolai oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben folytatódik.

Emiatt számos óvodai ellátásban résztvevő, illetve általános iskolában tanuló, 12 éven aluli gyermek esetében válhat szükségessé a napközbeni, lakóhelyen történő személyes felügyelet biztosítása, amelyben a munkatársaink nagy számban érintettek lehetnek.

Amennyiben a munkavállaló a fenti okok miatt csak személyesen tudja biztosítani a vele közös háztartásban élő gyermeke felügyeletét, akkor ez a Munka Törvénykönyve 55. § (1) bekezdés k) pontja alapján eleve mentesülést jelent a munkavégzési kötelezettsége alól. Ez a jogcím igazolt, de fizetetlen távollétet biztosít a munkavállalónak a személyes gyermekfelügyelet ellátása miatt kiesett munkaidőre.

Az e jogcímen történő távolétet a munkáltató nem tagadhatja meg, de ettől függetlenül minden munkáltatói jogkörgyakorlóval szemben elvárás, hogy ebben a helyzetben megállapodásra törekedjen az irányítása alá tartozó munkavállalókkal, amelyhez az alábbi eszközök állnak a rendelkezésükre.

A munkáltatói jogkörgyakorlók kötelesek méltányosan eljárva az alábbi munkajogi megoldások alkalmazhatóságát megvizsgálni, amelyek igénybevételével a munkavállalót lehetőleg nem éri keresetveszteség és a munkáltató működése is zavartalanabb lehet.

Szabadság igénybevétele a gyermek felügyeletére

A munkavállaló kérelmére lehetőség van akár a 2021. évre járó szabadság teljes mennyiségének igénybevételére, amelynek időtartamára a munkavállalót a távolléti díja illeti meg. (A munkavállalói szabadságkérelem ez esetben a kérelemre vonatkozó határidő betartása nélkül is engedélyezhető.)

Otthoni munkavégzés igénybevétele a gyermekfelügyelet alatt

Amennyiben a munkavállaló munkakörének ellátása otthoni munkavégzés keretében - a gyermekfelügyelet mellett is - lehetséges és ezt a munkavállaló vállalja, akkor részére és kérelmére az otthoni munkavégzés lehetőségét biztosítani kell. Amennyiben a munkavállaló a munkakörét otthoni munkavégzés keretében látja el, a munkabérére jogosult.

A kiesett munkaidő utólagos ledolgozása

Azon munkavállaló, aki 12 éven aluli gyermeke napközbeni felügyeletéről személyesen gondoskodik, valamint a 2021. évben rendelkezésére álló fizetett szabadságának legalább időarányos részét már igénybe vette és a munkaköre „Otthoni munkavégzés” keretében nem látható el, akkor a munkavállaló indokolt írásbeli kérelmére engedélyezhetővé válik a kiesett munkaidő utólagos ledolgozása.

Így a munkavállaló a gyermekének napközbeni felügyeletének ellátása miatt a tárgyhónapban kieső munkaidőre vonatkozóan az alapbérére jogosult és a kiesett munkaidő utólagos ledolgozására a munkáltató 2021. december 31. napjáig biztosít lehetőséget.

(A kiesett munkaidő utólagos ledolgozásának részletszabályait a később kiadandó EVIG rendelkezés fogja tartalmazni.)

Amennyiben a felügyeletet igénylő gyermek(ek) másik szülője is a MÁV-Volán-csoport munkáltatóinak munkavállalója, akkor a munkaidő-beosztásukat (vezénylésüket) lehetőség szerint úgy kell kialakítani, hogy a szülőknek egy időben ne legyen munkavégzési kötelezettségük.

 

A járványügyi helyzetre tekintettel módosult a korábban kiadott, az oktatásokra vonatkozó 6080/2021/MAV. sz. EVIG rendelkezés is:

Tanfolyami képzések (Baross Gábor Oktatási Központ által szervezett vasúti és minden egyéb tanfolyami képzés):

Március 8. napjától valamennyi jelenléti oktatással megvalósuló (kontaktórás), valamint új tervezett jelenléti képzések/tanfolyamok további intézkedésig felfüggesztésre, illetve elhalasztásra kerülnek. Azon tanfolyamok, melyek esetében lehetséges 2021. március 8. naptól fokozatosan újra távoktatási formában folytatódnak, amellyel kapcsolatban az érintettek tájékoztatása megtörténik.

A felfüggesztés, illetve halasztás alól kivételt képeznek a jelenleg is távoktatási módszertannal futó képzések (tiszti tanfolyamok, INKA képzések).

A képzések során igénybe vett (BGOK által szolgáltatott) szállások:

A képzések felfüggesztésével, illetve elhalasztásával párhuzamosan a BGOK képzéssel összefüggő szálláshelyei külön engedéllyel korlátozottan vehetők igénybe. A tanfolyami felfüggesztésben, illetve halasztásban érintett munkavállalóknak a szálláshelyeket legkésőbb 2021. március 8. napjáig kell elhagyniuk. Az intézkedés alól a BGOK vezetője kizárólag egyedileg, méltányosságból adhat felmentést.

Időszakos oktatások (BGOK által szolgáltatott):

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ által tartott időszakos oktatások - a munkavállalók védelme érdekében - 2021. március 8. napjától további intézkedésig felfüggesztésre kerülnek.

Eseti/egyéni kiképzések:

Az eseti / egyéni képzések (pi: biztosítóberendezés-kezelési helyismeret) tovább folytatódnak, tekintettel arra, hogy azok közvetlenül a munkába állást segítik elő és egyéni formában, a járványügyi intézkedéseknek is megfelelő módon lebonyolíthatók.

Hatósági vizsgáztatások:

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. mindenkor hatályos szabályozása alapján a hatósági vizsgáztatások továbbra is folytatódnak, a halasztásukra nem kerül sor, amennyiben erre vonatkozó jogszabályi rendelkezés nem kerül kiadásra.

A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatójának videóüzenete ITT tekinthető meg.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.