2014. 06. 18. 19:24

MÁV SzK TÉT ülés

2014. június 18-án ülésezett a MÁV Szolgáltató Központ Érdekegyeztető Tanácsa

Az ülésen kettő napirendi pont szerepelt: 

  1. A MÁV Szolgáltató Központ Kollektív Szerződés módosítása
  2. Egyebek

A Vasutasok Szakszervezete napirend előtti felvetései az alábbiak voltak:

- Szakszervezetünk észrevételezte a munkáltató felé, hogy a BL Üzletágtól Istvántelekre kiköltöztették a Keleti pályaudvarról és Ferencvárosból a munkavállalókat, ugyanakkor nem rendezték a munkaszerződéseiket. Jelen állapotban az érintett munkavállalóknak vagy a kiküldetést, vagy pedig az átirányítást kell megfizetni.

A munkáltató válaszában kifejtette, hogy június hónapban rendezik a munkavállalók munkaszerződéseit, az elmaradt bér kifizetését pedig megvizsgálják. 

- A VSZ kezdeményezésére a BLÜ-nél megkezdődtek a területi konzultációk, amelyet mind a helyi munkáltatók, mind pedig a szakszervezeti tisztségviselők jó néven vettek.  A VSZ észrevételezte, hogy azokban az esetekben, amikor a munkáltató kezdeményezi a konzultációt tisztségviselőinktől a munkáltató ne kérjen szakszervezeti kikérőt. A munkáltató a probléma megoldására intézkedik.

- A VSZ tárgyaló delegációja rákérdezett arra, hogy a munkáltatónál mi alapján döntik el, hogy a mérlegképes könyvelők akreditációjához szükséges két napos tanfolyamot mely munkavállalóknak fizetik. A munkáltató válaszában kifejtette, hogy jelenleg folynak az akreditációs képzések és valamennyi érintett munkavállalónak a munkáltató fizeti a tanfolyam költségét. Amennyiben bárki kimaradt, annak ügyét megvizsgálják és intézkedni fognak.

- Szakszervezetünk a szabadságok kiadásával kapcsolatos problémákra hívta fel a figyelmet, elsősorban itt a rövid 1-2 napos szabadságok kiadása jelent gondot a hosszú átfutási idők miatt. Munkáltató elmondta, hogy helyi szinten a korlátozott munkáltatói jogkörrel rendelkezők jogosultak intézkedni a szabadság kiadására. A szabadság kiadásának nem lehet az az akadálya, hogy a szabadságkérelemnek meg kell fordulnia a munkáltatói jogkor gyakorlótól, illetve az engedélyezés 1 példányát át kell adni a munkavállalónak.

- Azon felvetésünkre, hogy az olajkút kezelők a NAV ellenőrzése során milyen magatartást tanúsítsanak, illetve milyen nyilatkozatot tehetnek, a munkáltató kifejtette, hogy a nyilatkozattételnek meg van a rendje, erre az érintett munkavállalók nem jogosultak és semmit nem is kötelesek az ellenőrzés során aláírni.

Az 1. napirendben a Kollektív Szerződés módosítását tárgyaltuk, amelynek lényege, hogy megszűnnek az Üzletági Függelékekre történő utalások, és azok szabályozásait a Kollektív Szerződés veszi át mellékletként, vagy egyéb utasításként.

 

A munkáltató a Vasutasok Szakszervezete javaslatait egy kivétellel elfogadta. A Kollektív Szerződés módosítás aláírását követően a teljes módosítást a VSz honlapján közöljük.

A munkarendeket, illetve a munkaidő kezdetét és végét szabályozó 1/a és 1/b mellékleteket a Kollektív Szerződés mellékleteként kezeljük azzal a megjegyzéssel, hogy a mellékletben szabályozottakat a munkáltató a Kollektív Szerződésben foglaltak betartásával egyoldalúan jogosult meghatározni. A munkaközi szüntetet, a befejező és előkészítő időket a vezénylésekben kell feltüntetni. A meleg, illetve a hideg környezetre vonatkozó szabályozásokat a Kollektív Szerződés 1/A és 1/B mellékleteiben fogjuk részletesen szabályozni.

A gépkocsivezetők vezetésközi pihenőidejére és munkaközi szünet kiadására vonatkozóan a munkáltató utasításban intézkedik arra, hogy a pihenőidő és a munkaközi szünet egy időszakra essen, és ezzel csökkenjen a gépkocsivezetők jelenléti ideje.

Az Egyebek napirend keretében a munkáltató tájékoztatta a TÉT résztvevőit, hogy a MÁV Szolgáltató Központ SZMSZ elsősorban azért kerül módosításra, mert a MÁV csoporton belül csoport szintű döntéseket fognak hozni és emiatt kell kiigazítani az egyes vállalatok szervezetét és működését. A munkáltató tájékoztatójában kifejtette, az SZMSZ módosítása nem érinti a vállalat létszámát, illetve bérköltségét.

Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.